Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Εκλογική αποζημίωση

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Εκλογική αποζημίωση

3477
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Εκλογική Αποζημίωση»

Κατόπιν ερωτημάτων Πρωτοβάθμιων Ενώσεων – Μελών μας, αναφορικά με τον χρόνο καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης των πρόσφατων εθνικών εκλογών, σας ενημερώνουμε ότι επικοινωνήσαμε με τις αρμόδιες οικονομικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και μας έγινε γνωστό ότι η εν λόγω καταβολή θα λάβει χώρα την 14η Αυγούστου 2019.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος