Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Άγγελος Τσιγκρής Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας

Άγγελος Τσιγκρής Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας

789
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από το Μάιο του 2014, ο Αχαιός δικηγόρος και καθηγητής της Εγκληματολογίας Άγγελος Τσιγκρής είναι ο νέος πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Η κύρια αποστολή του Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας είναι η προώθηση, η δημιουργία, ο συντονισμός, η υποστήριξη και η οικονομική ενίσχυση της δράσης των Επιτροπών Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.) που προβλέπεται να συσταθούν στις 13 Διοικητικές Περιφέρειες (θα προεδρεύουν οι νέοι Περιφερειάρχες), καθώς και των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας (Το.Σ.Π.Πα.), που προβλέπεται να δημιουργηθούν στους Δήμους όλης της χώρας (θα προεδρεύουν οι νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι).

Η προσπάθεια για τη σύσταση και λειτουργία των Το.Σ.Π.Πα. ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1999 με το Νόμο 2713/1999 και το άρθρο 16 απ’ όπου ορίζεται ότι σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα άνω των 3.000 κατοίκων η σύσταση ενός Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας, η λειτουργία των οποίων μέχρι σήμερα έμεινε στα χαρτιά.  

Τα Το.Σ.Π.Πα. είναι εκείνα που εστιάζουν τη δράση τους στην πρόληψη του εγκλήματος και της παραβατικότητας. Έχουν προληπτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα που επικεντρώνεται στη μείωση του αισθήματος φόβου των πολιτών, αλλά και στη μείωση των ευκαιριών που ευνοούν την εγκληματική δράση.

Να σημειωθεί ότι με το Νόμο 4172/2013 προβλέπεται η κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας και η ένταξή του προσωπικού στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Να σημειωθεί ότι στο άρθρο 12 του τελευταίου Νόμου για την αναδιάρθρωση των υπηρεσίων της  Ελληνικής Αστυνομίας,  προβλέπεται  -μεταξύ άλλων- η σύνδεση της Ελληνικής Αστυνομίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Συγκρότηση Επιτροπών Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας.

Η πρόληψη της παραβατικότητας αποτελεί έναν νέο τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων, για την Ελληνική πραγματικότητα και πλέον η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει ενεργό ρόλο μέσω του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας.

Η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα είναι δύο έννοιες που στη συνείδηση του πολίτη είναι συνυφασμένες με την Αστυνομία και την προσπάθεια καταστολής τους.

Η ευαισθητοποίηση των δημοτών πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα των Το.Σ.Π.Πα. Η διαρκής και συνεπής παρουσία των μελών στις κλήσεις των πολιτών είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Συμβουλίων.

Η συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πρόληψη του εγκλήματος κρίνεται απαραίτητη, αφού οι ίδιοι οι πολίτες χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις να μεριμνούν για την προφύλαξη τους, ώστε να ελαττώνεται η περίπτωση θυματοποιήσής τους, αλλά και να λειτουργούν σε συλλογικό και συμμετοχικό επίπεδο λαμβάνοντας μέρος στις δράσεις που εκπονούνται από τα Το.Σ.Π.Πα.

Ο Άγγελος Τσιγκρής έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ και στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη.

ekapolice.gr