Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Έγγραφο των Ομοσπονδιών προς το Αρχηγείο για τα οδοιπορικά

Έγγραφο των Ομοσπονδιών προς το Αρχηγείο για τα οδοιπορικά

1089
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έγγραφο  προς το Αρχηγείο για τα οδοιπορικά απέστειλαν οι ΠΟΑΣΥ & ΠΟΑΞΙΑ.Διαβάστε σχετικά:

Προς: Διεύθυνση Οικονομικών / Α.Ε.Α.

Κοιν.:
1) Αναπλ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
3) Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής Υποστράτηγο κ. Γεώργιο ΚΩΤΣΑΚΗ

Θέμα: «Δαπάνες Μετακίνησης Εσωτερικού και Αποζημίωση εκπαίδευσης αστυνομικών».

Σχετ.: α) Το υπ’ αριθ. 1742/15/2285976 από 11-12-2015 έγγραφό σας.
β) Το υπ’ αριθ. 503/4/71α από 14-12-2015 έγγραφό μας.
γ) Η από 14-12-2015 πρόσκλησή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
δ) Το υπ’ αριθ. 503/4/71γ από 22-12-2015 έγγραφό μας προς τον κ. Αρχηγό.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αλληλογραφίας μας και των δύο (2) συναντήσεων που έλαβαν χώρα στο Αρχηγείο του Σώματος, αναφορικά με τη μελέτη των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α-94) και του περιεχομένου του σχεδίου προεδρικού διατάγματος που μας αποστείλατε, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι διατάξεις που εμπεριέχονται στο σχέδιο του προεδρικού διατάγματος είναι σε γενικές γραμμές, συγκριτικά με τις πεπαλαιωμένες διατάξεις της 2/72000/0022 από 18-12-2001 ΚΥΑ (Β-1702), επαχθέστερες για το προσωπικό που υπηρετεί στο Σώμα, επωφελέστερες δε για τον προϋπολογισμό των Υπουργείων που καλούνται να τις εφαρμόσουν και έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τις βασικές αρχές, τους στόχους και τη φιλοσοφία των ως άνω πρόσφατων διατάξεων του νόμου, διότι:

       1. Ενώ ο εν λόγω νόμος: α) τροποποιεί τα δικαιούμενα ποσά αποζημίωσης προς το βέλτιστο με μοναδικό κριτήριο της απόσταση μεταξύ έδρας και εκτελούμενης υπηρεσίας (αφού εδώ και μια δεκαετία δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και επιβάρυναν τους εργαζόμενους για την εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας κ.λπ.), β) εισαγάγει περιορισμούς στις ημέρες μετακίνησης του προσωπικού και ορίζει ρητά τις εξαιρέσεις με βάση την Υπηρεσία που υπηρετεί έκαστος εκ των δικαιούχων για να προφυλάξει αυτόν από πιθανή κατάχρηση της Διοίκησης (αφού οι ημέρες και το καθεστώς μετακίνησης πρέπει να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των μετακινουμένων) και γ) προβλέπει την εντός έδρας αποζημίωση – μετακίνηση (αφού αναπόφευκτα κάποιες κατηγορίες εργαζομένων κατά την υπηρεσία τους μετακινούνται εντός της έδρας για εκτελέσουν το έργο τους).

     2. Το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος: α) «παρακολουθεί» πλήρως τα ποσά (δε θα μπορούσε άλλωστε να πράξει διαφορετικά αφού ρητώς οι διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου το ορίζουν), β) καταργεί – περιορίζει την εν λόγω αποζημίωση με κριτήρια παντελώς διαφορετικά από αυτά που λαμβάνει υπόψη του ο ως άνω νόμος, όπως η Διεύθυνση Αστυνομίας που υπηρετούν οι συνάδελφοι ανεξάρτητα από τα χιλιόμετρα που μετακινούνται, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη (όπου υπηρετεί η πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος) ανεξάρτητα από τη Διεύθυνση Αστυνομίας που υπηρετούν και ασφαλώς τα χιλιόμετρα μετακίνησής τους, γ) εισαγάγει εξαιρέσεις στο πλαφόν των ημερών που ορίζει ο προαναφερόμενος νόμος όχι μόνο με βάση την Υπηρεσία ενός εκάστου, αλλά με την προσωρινή ειδικότητα του αστυνομικού (αφού ειδικότητες δεν υπάρχουν στο Σώμα μας) και με το χαρακτηρισμό εξαιρετικά επείγουσας – ανελαστικής ανάγκης εκτέλεσης υπηρεσίας εκτός έδρας (χωρίς να προσδιορίζονται πουθενά εντός του σχεδίου προεδρικού διατάγματος οι έννοιες εξαιρετικά επείγουσα & ανελαστική ανάγκη) και δ) δεν προβλέπει μετακινήσεις εντός έδρας, γνωρίζοντας ότι για να λειτουργήσει ορθά και σύννομα η πλειοψηφία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (Ασφάλεια, Τροχαία & Τάξη) μετακινείται αναγκαστικά εντός έδρας (ένα πρόβλημα που το έλυνε και ενδεχομένως να το λύσει μόνο για το τρέχον έτος η ελεύθερη μετακίνηση μέσω του δικτύου του ΟΑΣΑ, αφού τόσο ο νόμος όσο και η σχετική εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ. ορίζουν ρητά ότιαπό 01-01-2016 καταργούνται οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπουν μειωμένα εισιτήρια ή δωρεάν κάρτες διαδρομών και επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων).

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.   Από τις διατάξεις του ως άνω νόμου προκύπτει αύξηση στην ημερήσια αποζημίωση (πλέον διαμορφώνεται στα 40,00 €), στα έξοδα διανυκτέρευσης με βάση δύο κατηγορίες ( Αστυνομικού Υποδιευθυντή & Αστυνομικού Διευθυντή) και προσαύξηση 20% επί του προαναφερόμενου ποσού όταν η διαμονή λαμβάνει χώρα εντός των ορίων των Δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (πλέον διαμορφώνονται 60,00 € για την Κατηγορία ΙΙ και 80,00 € για την Κατηγορία Ι, καθώς και 72,00 € & 96,00 € αντίστοιχα με την προσαύξηση) και η εκτός έδρας μετακίνηση περιορίζεται χιλιομετρικά (πλέον θεωρείται μετακίνηση εκτός έδρας πέραν των 50 χιλιομέτρων και πέραν των 20 ναυτικών μιλίων).

2.   Με τις διατάξεις του νόμου δικαιούνται και οι αστυνομικοί που μεταβαίνουν στο εξωτερικό: α) έξοδα μετακίνησης, β) επίδομα αλλοδαπής, γ) έξοδα μετακίνησης των ιδίων και μελών της οικογένειάς τους, δ) δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής και ε) έξοδα πρώτης εγκατάστασης.  

3.   Εισάγεται ένας διαχωρισμός αναφορικά με τις δικαιούμενες ημέρες εκτός έδρας, δυνάμει του βαθμού, της Υπηρεσίας και του Σώματος ενός εκάστου, χωρίς να μνημονεύεται αν στις εν λόγω ημέρες περιλαμβάνονται και αυτές των μετακινήσεων εξωτερικού. Στην σχετική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. όμως αυτό ορίζεται ρητά και τις περιλαμβάνει.

4.   Με το σχέδιο προεδρικού διατάγματος εισάγονται υποπεριπτώσεις στους δικαιούμενους οδοιπορικών εξόδων, κάτι που δεν υφίσταται στο νόμο, και ως εκ τούτου κάποιοι να επικαρπώνονται λιγότερα χρήματα, παρότι οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι όμοιες με άλλες υποκατηγορίες που τα δικαιούνται στο ολόκληρο. Δηλαδή το κριτήριο στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος δεν είναι αντικειμενικό (απόσταση), αλλά υποκειμενικό (έκαστη υποπερίπτωση).

5.   Ενώ οι διατάξεις του εν λόγω νόμου ορίζουν και έξοδα «εντός» έδρας, στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται και επιπρόσθετα η σχετική εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ. ορίζει ρητά ότι από 01-01-2016 καταργούνται οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπουν μειωμένα εισιτήρια ή δωρεάν κάρτες διαδρομών και επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων. Συνεπώς, θα πρέπει να εισαχθεί άρθρο που θα αφορά αποκλειστικά και μόνον τις εντός έδρας μετακινήσεις ανάλογο με αυτό του ως άνω νόμου, ώστε να λύνεται το πρόβλημα κυρίως του ΟΑΣΑ άπαξ και διά παντός.

6.   Προβλέπονται εντός του σχεδίου προεδρικού διατάγματος πολλές περιπτώσεις με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι των Σωμάτων Ασφαλείας (π.χ. άρθρο 4 – Περιπτώσεις Μετακινήσεων που Δικαιολογούν Έξοδα Μετάθεσης).

7.   Ενώ οι διατάξεις του νόμου ορίζουν ότι παραμένουν ισχυρές οι αντίστοιχες της περ. 1 άρθρο 11 του ν.3103/2003 που αφορούν κρατήσεις υπέρ Ταμείων (παρότι ο νόμος δυστυχώς ορίζει ρητά τα έξοδα αλλοδαπής και την ημερήσια αποζημίωση του ν.2685/1999 και όχι γενικά όπως θα έπρεπε και ορίζονται στον αντίστοιχο νόμο των Ενόπλων Δυνάμεων), εντός του σχεδίου προεδρικού διατάγματος αναφέρονται λανθασμένα ως κρατήσεις υπέρ Ειδικών Λογαριασμών ή Ταμείων Αλληλοβοηθείας και Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης.

8.   Γενικότερα, θα πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς οι περιπτώσεις των Αστυνομικών που δικαιολογούν οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας, καθότι το πλαίσιο των αποσπάσεων και προσωρινών μετακινήσεών τους είναι σε σύγκριση με τις Ένοπλες Δυνάμεις διαφορετικό και η παραπομπή τους σε αυτές δημιουργεί σύγχυση και πρόβλημα στην υλοποίησή τους.

9.   Σε κάθε περίπτωση, δε θα πρέπει να συγκρούονται, είτε έμμεσα είτε άμεσα, τα αναγραφόμενα στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος με τις διατάξεις του ν.3207/2003 και ν.4152/2013, οι οποίες αφορούν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας και αποσπάσεις στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής, αντίστοιχα, αλλά να εναρμονιστούν πλήρως με αυτές.

10.   Όλες οι Υπηρεσίες θα πρέπει να εφοδιαστούν εγκαίρως με διαταγές που θα τύχουν έγκρισης της ΥΔΕ του Υπουργείου μας, προκειμένου οι συνάδελφοι που εμπλέκονται στις διαδικασίες να έχουν σαφή εικόνα για τις αλλαγές στην κοστολόγηση των μετακινήσεων από 01-01-2016 και στο χρόνο υποβολής των σχετικών αιτημάτων.

11.   Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να δοθεί χρόνος για τον έλεγχο ανά άρθρο των διατάξεων του νέου προεδρικού διατάγματος στο πνεύμα όμως της κατάργησης των αδικιών που γεννά αυτό (συγκριτικά πάντα με τις υφιστάμενες των ΚΥΑ και τη δυναμική των νέων διατάξεων του ν.4336/2015) και της κάλυψης των πραγματικών αναγκών. Επίσης, να δοθεί και χρόνος για την εφαρμογή του μετά από την υπογραφή του, ώστε οι αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Σώματος (σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο) να γίνουν κοινωνοί αυτών, μέσω διευκρινιστικών διαταγών – εγκυκλίων, προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην πληρωμή των εργαζομένων και να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Σώματος.

12.   Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ ανήκουν στα Σώματα Ασφαλείας, αναγράφονται στον τίτλο του σχεδίου προεδρικού διατάγματος αλλά και εντός του, αυτοτελώς, δημιουργώντας έτσι τη σύγχυση ότι τα εν λόγω στελέχη είναι μια ειδική κατηγορία από μόνα τους. Προφανώς το λάθος είναι εκ παραδρομής και οφείλεται στο π.δ. 200/1993, όπου εκεί είχαμε όντως δυο κατηγορίες, ήτοι τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα. Τώρα τέτοιου είδους διάκριση δεν υφίσταται, αφού το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος αφορά τόσο τα Σώματα Ασφαλείας όσο και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.   Επί του άρθρου 1:

Παρ. 5: Να διαγραφεί η τελευταία πρόταση «… Προκειμένου για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ως έδρα νοείται η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αντίστοιχα…».

Παρ. 7: Να προσδιοριστεί επακριβώς η περίπτωση όσων εκτελούν υπηρεσία εκτός έδρας και επανερχόμενοι εντός του αυτού υπηρεσιακού 8ώρου (αλλαγής, βάρδιας), συγκεκριμένα αν λήγει ημερολογιακά την επόμενη μέρα.

Παρ. 17: Να αναλυθεί περαιτέρω η έννοια του «Έκτακτου Γεγονότος».

Παρ. 19: Να εισαχθεί η έννοια της λέξεως Διημέρευση (όπως αυτή της διανυκτέρευσης) και των εξόδων αυτής (ομοίως όπως με τη διανυκτέρευση).

2.   Επί του άρθρου 2:

Παρ. 2.στ: Να προβλεφθεί ρητά η περίπτωση των στελεχών της Μονίμου Διαθεσιμότητας (Μ.Δ.) κατάστασης και να αναγραφούν οι βαθμοί του Ανθυπαστυνόμου, Αρχιφύλακα κ.λπ. αφού στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί να έχουμε περίπτωση Μ.Δ. και στο βαθμό του Αστυφύλακα.

3.   Επί του άρθρου 3:

Παρ. 1: Εκ παραδρομής αναγράφονται τα μίλια σε δέκα (10) και όχι σε είκοσι (20), όπως ορθώς αναγράφονται στην αρχή του σχεδίου προεδρικού διατάγματος και σαφώς στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

4.   Επί του άρθρου 4:

Παρ. 6: Να προσδιοριστεί επακριβώς η αρχική τοποθέτηση.

Παρ. 7: Να διαγραφεί η εν λόγω παράγραφος, διότι εμπλέκεται σε μετακινήσεις εξωτερικού και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4336/2015 δε δίδεται τέτοιου είδους εξουσιοδότηση στο προεδρικό διάταγμα.

Παρ. 10: Να αναγραφεί και η περίπτωση του άνδρα που λαμβάνει άδεια ανατροφής τέκνου.

Παρ. 14: Να προβλεφθεί και η περίπτωση της απόταξης.

5.   Επί του άρθρου 5:

Παρ. δ: Να προσδιοριστεί ότι οι μαθητές των Παραγωγικών Σχολών είναι μόνον αυτοί που προέρχονται από ιδιώτες και όχι από το Σώμα, καθότι στη Σχολή Αξιωματικών εισάγονται και εκ του Σώματος προερχόμενοι.

Παρ. στ: Να διαγραφεί η εν λόγω παράγραφος.

6.   Επί του άρθρου 6:

Παρ. 1: Να διαγραφούν οι λέξεις «…από την πόλη ή το χωριό…» και να εισαχθεί μετά τις λέξεις «…που είναι ο τόπος κατοικίας του ή η έδρα…».

7.   Επί του άρθρου 7:

Να μετονομαστεί το άρθρο από «Προϋποθέσεις Εξόδων Διανυκτέρευσης» σε «Προϋποθέσεις Εξόδων Διανυκτέρευσης – Διημέρευσης».

Παρ. 2: Να εισαχθεί περίπτωση δ ως εξής: «Στους αποσπασμένους πέραν των 3 μηνών, καταβάλλεται δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωση κατοικίας ή δωματίου μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως».

Να εισαχθεί παράγραφος 5 με αναλυτικά τα έξοδα διημέρευσης.

8.   Επί του άρθρου 9:

Αναγράφονται επί των παραγράφων του τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ως Μαζικά Μέσα Συγκοινωνίας.

9.   Επί του άρθρου 10:

Παρ. β: Στην περίπτωση (1) θα πρέπει να διαγραφούν οι εξαιρέσεις (9) και (17), προκειμένου και τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας να δικαιολογούν οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας στις περιπτώσεις που μετακινούνται λόγω κλήσης από τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές κ.λπ. και σε περίπτωση μακράς αναρρωτικής άδειας.

10. Επί του άρθρου 11:

Παρ. 5: Συμφωνούμε πλήρως με την πρόταση της Διεύθυνσης Οικονομικών / Α.Ε.Α. και να δοθεί η δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής της σε κάποιες περιπτώσεις.

11.Επί του άρθρου 12:

Παρ. 4.ε: Να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά επείγουσας και ανελαστικής ανάγκης εκτέλεσης υπηρεσίας εκτός έδρας.

12. Επί του άρθρου 13:

Παρ. 1.γ.(3): Να διαγραφεί η πρόταση: «…η οποία θα ελέγχεται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ…».

13. Επί του άρθρου 16:

Παρ. 1: Να αναγράφονται ρητώς τα Ασφαλιστικά Ταμεία μας.

14. Επί του άρθρου 19:

Παρ. 2: Να αναγράφονται ρητώς τα Ασφαλιστικά Ταμεία μας.

15. Επί του άρθρου 22:

Παρ. 1.α: Να διαγραφεί και να δικαιολογούνται στο αντίστοιχο άρθρο του προεδρικού διατάγματος οδοιπορικά έξοδα στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται στον τόπο συμφερόντων τους ή με αίτησή τους (άρθρο 25 π.δ.100/2003).

Παρ. 1.δ: Με την υιοθέτηση της πρότασης μας επί του άρθρου 1 παρ. 7 προσδιορίζεται επακριβώς η συγκεκριμένη περίπτωση και συνεπώς το μόνο που μένει να εισαχθεί είναι τι ύψος ημερήσιας αποζημίωσης θα δικαιολογεί.

Παρ. 1.ε: Να καταργηθεί η εν λόγω περίπτωση και να δικαιολογούν οδοιπορικά άπαντες με βάση τις χιλιομετρικές αποστάσεις.

Παρ. 1.στ: Να εισαχθούν στο τέλος της περίπτωσης οι λέξεις: «…, ανεξαρτήτως λοιπών προϋποθέσεων.».

Παρ. 1.ιβ: Τα στελέχη που αποσπώνται στις παιδικές εξοχές να δικαιολογούν οδοιπορικά έξοδα και να περικόπτονται αναλόγως, αν διαμένουν και σιτίζονται στις εγκαταστάσεις των.

Παρ.1.ιγ: Να διαγραφεί αυτή η περίπτωση και να δικαιολογούν οδοιπορικά έξοδα όσοι μετακινούνται για να λάβουν μέρος σε εισιτήριες εξετάσεις.

Παρ.1.ιδ: Να εισαχθούν στο τέλος της περίπτωσης οι λέξεις: «…, πλην των περιπτώσεων που δε έχουν κατάλυμα.».  

       Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως οι ως άνω προτάσεις μας ενταχθούν στις αντίστοιχες του Σώματος προς την Πολιτική Ηγεσία και υιοθετηθούν από την τελευταία, καθόσον, σε αρνητική περίπτωση, ενώ θα έχετε ένα «επιτυχημένο» προϋπολογισμό για τα οδοιπορικά έξοδα, ο αστυνομικός, η αστυνόμευση και η ασφάλεια της Κοινωνίας θα δεχτούν πλήγματα με ανεπανόρθωτες και απρόβλεπτες ζημίες και συνέπειες.

Η ασφάλεια πληρώνεται…

poasy.gr