Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Αντιμετώπιση μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών και Ελληνική Αστυνομία

Αντιμετώπιση μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών και Ελληνική Αστυνομία

991
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου και των αρμοδιοτήτων της, συμβάλλει με τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστυνομικών (EuroCop) στην πλήρη ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Χώρα μας εξαιτίας των μεταναστευτικών – προσφυγικών ροών, μέσω αυτής, προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και στην αναζήτηση των καλύτερων εφικτών λύσεων για την αντιμετώπισή τους.

Όπως προκύπτει από τις επισυναπτόμενες επιστολές της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομικών (EuroCop) με παραλήπτες τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Δημήτρη ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Claude MORAES μια εκ των προτεινομένων λύσεων είναι και η άμεση οικονομική ενίσχυση του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων κρατικών Υπηρεσιών, εμπλεκομένων άμεσα στη διαχείριση του όλου προβλήματος.

 

          Αξιότιμοι,

Γνωρίζοντας το διαρκές σας ενδιαφέρον για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα διαλαμβανόμενα στις επισυναπτόμενες επιστολές και να προβείτε στις, κατά την κρίση σας, ενδεικνυόμενες πρωτοβουλίες, προκειμένου η υποστήριξη που εκδηλώθηκε από το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των Ευρωπαίων Αστυνομικών, να λάβει σάρκα και οστά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Χώρα μας -λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής για την έξοδο από την οικονομική κρίση- αδυνατεί να ανταποκριθεί πλήρως στις αυξημένες οικονομικές ανάγκες της κρατικής μηχανή  όσον αφορά στην αντιμετώπιση του εν θέματι ζητήματος.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

poasy.gr