Αρχική ΕΛΛΑΔΑ “Απώλειες ασφαλιστικών πόρων με τη σφραγίδα του Αρχηγείου”

“Απώλειες ασφαλιστικών πόρων με τη σφραγίδα του Αρχηγείου”

961
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με ανακοίνωση της η Ενωση Πειραιά εφιστά την προσοχή σε απώλειες οικονομικών εισροών των ταμείων των αστυνομικών απο τα αναλογούντα ποσά που προέρχονται απο τις θεωρήσεις παραμονής αλλοδαπών (απο την ελληνικη αστυνομια).

Διαβαστε τη σχετικη ανακοινωση:

Πειραιάς,  26-5-2015  
Αρ. Πρωτ:  038
    Προς :                      

    1. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Μέσω ΠΟΑΣΥ)
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων  (ΠΟΑΣΥ)
3. Όλες τις Υπηρεσίες Πειραιά

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

“Απώλειες ασφαλιστικών πόρων με τη σφραγίδα του Αρχηγείου”
    
Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων με την υπ’ αριθμ.1588/15/624012 από 07-04-2015 διαταγή της ρυθμίζει θέματα σχετικά με την ενσημοχαρτοσήμανση στις χορηγηθείσες αυτοκόλλητες θεωρήσεις (VISA). Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι Υπηρεσίες Έλεγχου Διαβατηρίων που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου στα σύνορα, καθώς και οι Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την παράταση του χρόνου βραχείας διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών, υποχρεούνται, εκτός από το τέλος θεώρησης, να επικολλούν και ισόποσο του ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν πρόκειται να χορηγήσουν θεώρηση για παραμονή του αλλοδαπού στη χώρα μας.

     Την ανωτέρω απόφαση καλοδέχτηκαν όλοι οι φορείς, καθώς στη δύσκολη οικονομική συγκυρία όπου τα ασφαλιστικά μας Ταμεία παλεύουν να καταστούν βιώσιμα, κάθε προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων είναι πολύ σημαντική. Αξίζει να σημειωθεί ότι ετησίως οι χορηγηθείσες θεωρήσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις 9.000 ενώ το αντίστοιχο ποσό του ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας είναι 60 ή 35 ευρώ κατά περίπτωση.

    Ωστόσο 24 ημέρες μετά, η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων με την υπ’ αριθμ. 1588/15/753948 από 30-4-2015  “παγώνει” μέχρι νεοτέρας την αρχική της διαταγή, προκαλώντας όχι μόνο σύγχυση στους συναδέλφους μας που υπηρετούν στις ανωτέρω Υπηρεσίες αλλά και πολλά ερωτηματικά σχετικά με τον τρόπο που η Πολιτική και Φυσική ηγεσία αντιμετωπίζουν το φλέγον ζήτημα της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών μας Ταμείων.

    Πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητό από όλες τις πλευρές ότι πρώτιστο μέλημα, επιβάλλεται να αποτελούν τα ένσημα της Ελληνικής Αστυνομίας και τα ειδικά έντυπα παράβολα του Μ.Τ.Σ., καθώς τα συγκεκριμένα ταμεία (Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α. – Μ.Τ.Σ.), χορηγούν εφάπαξ βοήθημα και μέρισμα στο σύνολο του προσωπικού κατά τη συνταξιοδότησή του και πλήθος άλλων παροχών στο εν ενεργεία προσωπικό.

    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων καλείται να δείξει ιδιαίτερο ζήλο για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος καθώς στις μέρες μας το υγιές ή όχι του ασφαλιστικού μας συστήματος εξαρτάται από την εισροή στα Ταμεία ακόμη και του πιο αμελητέου ποσού.

    Η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών Ταμείων είναι ευθύνη όλων.