Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των Ελλήνων Αστυνομικών

Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των Ελλήνων Αστυνομικών

1208
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το αστυνομικό προσωπικό για την επαγγελματική του κατάρτιση, παρακολουθεί σε όλα τα στάδια της υπηρεσιακής του εξέλιξης, προγράμματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Το ανθρώπινο δυναμικό που    
απασχολείται στον τομέα της ασφάλειας δεν εκφράζεται μόνο σε αριθμούς, αλλά και σε ποιότητα ανταπόκρισης που διασφαλίζεται μέσα από ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης.
 
Σκοπός είναι η εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού τόσο σε γενικά, όσο και σε εξειδικευμένα θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα καθήκοντά του.
Σήμερα το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και ειδικότερα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος αντιμετωπίζει απειλές οι οποίες χρήζουν ειδικής εκπαίδευσης και οι οποίες πρέπει να αναπροσαρμόζονται βάσει των διεθνών προτύπων.

Η Ελληνική Αστυνομία για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας, βασίζεται πάνω απ΄ όλα στον επαγγελματισμό του ανθρώπινου δυναμικού της. Επαγγελματισμός που οικοδομείται με την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού.
 
Οι τομείς αυτοί που συνθέτουν τη «δια βίου» επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελούν τη βασική συνισταμένη, για την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η συνεχής αναβάθμιση και βελτίωση της αστυνομικής εκπαίδευσης είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και εξειδικευμένης μελέτης του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Αστυνομίας.
 

Υλοποιείται από την Αστυνομική Ακαδημία και αφορά τόσο το βασικό, όσο και τα λοιπά επίπεδα της εκπαίδευσης, με στόχο την εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση. Ένα από τα πλέον πρόσφατα μέσα αύξησης του ρεαλισμού είναι η χρήση simunition. Πρόκειται για χρήση χρωμοβολίδων είναι μία ιδιαίτερα διαδεδομένη πρακτική σε ολόκληρο τον κόσμο, αφού δεκάδες χώρες τις χρησιμοποιούν για την βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των στελεχών τους.
 

Η εκπαίδευση με τη χρήση χρωμοβολίδων είναι η πλέον ρεαλιστική εκπαίδευση και κατάλληλη για Σώματα Ασφαλείας. Οι αστυνομικοί των ειδικών μονάδων δύναται να εκπαιδευτούν σε σενάρια υψηλής έντασης όπου η εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή πραγμάτωση της αποστολής. Οι αστυνομικοί σε συνθήκες έντασης λειτουργούν αυτοματοποιημένα, μηχανικά θα λέγαμε και αυτό οφείλεται στη συνεχή και αληθοφανή εκπαίδευση.
 
Οι χρωμόσφαιρες διατίθενται σε δύο χρώματα κόκκινες και μπλε για ρεαλιστική εκπαίδευση εχθρών, κακοποιών, τρομοκρατών και φιλίων αστυνομικών υπηρεσιών. Η χρήση των χρωμοβολίδων είναι απλή και εύκολη και δεν απαιτείται η απόκτηση πρόσθετου οπλισμού, αφού το μόνο που χρειάζεται είναι η αλλαγή των πραγματικών κλείστρων των όπλων με των αντιστοίχων εκπαιδευτικών. Η παρέμβαση αυτή μπορεί να γίνει στο πεδίο της άσκησης από τους συμμετέχοντες, σε όλα τα περίστροφα, πιστόλια, αυτόματα και τυφέκια επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να κάνει χρήση του δικού του όπλου, γεγονός που συμβάλει στην επαύξηση της ρεαλιστικότητας της εκπαίδευσης.
 
Για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πυρομαχικό οι συμμετέχοντες εξοπλίζονται με
προστατευτικό υλικό, ο οποίος χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό που ήδη διαθέτει ο εκπαιδευόμενος.
Με την απόκτηση ανάλογων βοηθημάτων εκπαίδευσης οι αστυνομικοί των υπηρεσιών πρώτης γραμμής μπορούν να εκπαιδευτούν σε ασκήσεις διπλής ενεργείας κοινώς με απεικόνιση ακόμα και στα πιο σύνθετα και εξειδικευμένα σενάρια όπως είναι οι ομηρίες. Ακόμα όμως και στις αστυνομικές ακαδημίες και ειδικότερα στα τμήματα δόκιμων αστυφυλάκων η χρήση simunition είναι μια εξαιρετική μέθοδος μάθησης την οποία εφαρμόζουν σχεδόν όλες οι Αστυνομικές Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές Ακαδημίες.
 
Εν κατακλείδι, η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει με σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης τόσο στα στάδια της βασικής εκπαίδευσης όσο και μετέπειτα σε επίπεδα προχωρημένης και αργότερα συντήρησης των δεξιοτήτων. Η λύση των simunition είναι μια ιδανική λύση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης κάτι το οποίο φανερώνεται από την χρήση τους από δεκάδες αστυνομίες ανά τον κόσμο.
 
 defencenews.gr