Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Δείτε πως θα είναι οι νέες ταυτότητες των αστυνομικών

Δείτε πως θα είναι οι νέες ταυτότητες των αστυνομικών

2242
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που προβλέπει την έκδοση νεου τύπου ταυτότητα Αστυνομικού προσωπικού ,ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων.

Τι προβλέπεται για τις νεες ταυτότητες των αστυνομικών

Τύπος Υπηρεσιακών Δελτίων Ταυτότητας Αστυνομικού Προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων και καθορισμός της αρμόδιας Υπηρεσίας για την εκτύπωση των Δελτίων Ταυτότητας του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας .

Αρμόδια για την εκτύπωση των Υπηρεσιακών Δελτίων Ταυτότητας Αστυνομικού Προσωπικού, Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών είναι η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Καθορισμός Δελτίου Ταυτότητας Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων

1. Το δελτίο ταυτότητας του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής αστυνομίας εκτυπώνεται σε κάρτα μεγέθους μορφοτύπου ID1, τύπου πιστωτικής κάρτας, διαστάσεων 85,6mm + 0,75mm Χ 54,0mm + 0,75mm, η οποία κατασκευάζεται από πολυανθρακικό υλικό και θα είναι σύμφωνη με τα Διεθνή Πρότυπα ISO/IEC10373 και ISO /IEC7810.

2. Οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές των δελτίων ταυτοτήτων είναι απόρρητες και έχουν τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά ασφαλείας:

α. Το κυρίως σώμα της κάρτας δεν αντιδρά στο υπεριώδες φως και περιλαμβάνει σχέδιο ασφαλείας του φόντου, το οποίο προορίζεται να ανθίσταται στην παραποίηση με σάρωση, εκτύπωση με ιριδισμό με πολύχρωμες μελάνες ασφαλείας σε αποχρώσεις δύο βασικών χρωμάτων, του καφέ και του μπλε, περιέχει, δε, θετική και αρνητική εκτύπωση των συμπλεκτών κυματοειδών γραμμών και περιλαμβάνει μικροσκοπική γραφή (microprinting).

β. Στο πεδίο της φωτογραφίας το σχέδιο ασφαλείας του φόντου και η φωτογραφία, η οποία θα εκτυπώνεται, θα αλληλοκαλύπτονται (φθίνον σχέδιο)

γ. Επιπλέον το έντυπο του νέου δελτίου ασφαλίζεται κατά της πλαστογράφησης, με επιπλέον εκτύπωση, εκτός της εμφανούς φωτογραφίας του κατόχου και «κρυφής» ορατής μόνο κάτω από την επίδραση του υπεριώδους φωτός.

δ. Στην εμπρόσθια όψη υπάρχει παράσταση του εσωτερικού του εμβλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία αλλάζει χρωματισμό σε μπλε και πράσινο χρώμα, ανάλογα με την οπτική γωνία παρατήρησης της, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο υπόδειγμα χρησιμοποιείται ειδική μεμβράνη ασφαλείας, η οποία κατασκευάζεται αποκλειστικά για το έντυπο της ταυτότητας, δεν πωλείται στο εμπόριο και περιλαμβάνει ολογραφήματα/ crystalgrams, ειδικά ολογραφήματα μεταβλητής εικόνας καθώς επίσης μικροεκτυπώσεις αόρατες δια του γυμνού οφθαλμού κ.λπ.

3. Στην εμπρόσθια όψη του δελτίου εκτυπώνονται οι κάτωθι σταθερές ενδείξεις;
α) Στο άνω αριστερό τμήμα στη λατινική γραφή η λέξη «HELLAS» και ακριβώς από κάτω η ελληνική σημαία»
β) Στο κέντρο η ένδειξη «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ HELLENIC POLICE HEADQUARTERS»
γ) Στο δεξιό άνω τμήμα οι λέξεις «ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ IDENTITY CARD»και κάτωθι αυτών το διακριτικό σήμα της Ελλάδας «GR», τυπωμένο αρνητικά μέσα σε ένα μπλε παραλληλόγραμμο και περιβαλλόμενο από δώδεκα κίτρινα αστέρια,
4. Τα υποχρεωτικό πεδία των νέων δελτίων ταυτότητας που περιλαμβάνονται στην εμπρόσθια πλευρά είναι;
α. Επώνυμο / Surname:1η σειρά ελληνικοί χαρακτήρες, 2η σειρά λατινικοί
β. Όνομα/Name: 1η σειρά ελληνικοί χαρακτήρες, 2η σειρά λατινικοί
γ. Φύλο/Sex: Κωδικοποιημένο, Α/Μ (Άρρεν/ Male) για άνδρες και 0/Ρ (θήλυ/ Female) για γυναίκες.
δ. Ιθαγένεια /Nationality: Τίθεται ο τριψήφιος κωδικός της Ελλάδας «GRC», όπως έχει καθιερωθεί από τον ICAO
ε. Ημερομηνία Γέννησης /Date of Birth: Τίθεται πλήρης η ημερομηνία γέννησης, ήτοι ημέρα, μήνας, έτος, ως ακολούθως: η ημέρα γέννησης αναγράφεται με δύο (2) αριθμητικά ψηφία, ο μήνας συντμημένος με γραμματικά ψηφία σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, οι οποίοι διαχωρίζονται με μία κάθετο, το δε έτος με τέσσερα (4) αριθμητικά ψηφία,
στ. Τόπος γέννησης /Place of birth: Στην 1η σειρά αναγράφεται ο ακριβής τόπος γέννησης με ελληνικούς χαρακτήρες και στην 2η σειρά με λατινικούς, Ενδιάμεσα θα αναγράφεται και ο τριψήφιος κωδικός σύμφωνα με τον ICAO, της χώρας που ανήκει ο τόπος γέννησης,
ζ. Αριθμός Ταυτότητας/Card Number: Ο αριθμός αυτός θα αποτελείται από εννέα (9) αριθμητικά ψηφία, από τα οποία τα έξι(6) πρώτα θα είναι ο αριθμός Γενικού Μητρώου, τα δύο (2) επόμενα θα καταδεικνύουν τις διάφορες μεταβολές που επέρχονται (π.χ, αρχική έκδοση 01, ανανέωση 02, φθορά 03, ανανέωση 04, κλοπή -απώλεια 05, φθορά 06 κ.ο.κ) και το τελευταίο θα είναι το ψηφίο ελέγχου, Τα τρία (3) τελευταία ψηφία θα δημιουργούνται αυτόματα από την μηχανογραφική εφαρμογή της Υπηρεσίας μας και ως εκ τούτου στην αίτηση θα συμπληρώνεται κάθε φορά ο αριθμός Γενικού Μητρώου,
η. Ημερομηνία Λήξης /Date of expiry: Αναγράφεται όπως ακριβώς η ημερομηνία γέννησης. Η ημερομηνία λήξης θα τίθεται αυτόματα από τη μηχανογραφική εφαρμογή της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και θα συμπίπτει ακριβώς με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έκδοσης.
θ. Υπογραφή κατόχου /Signature of Bearer: Η υπογραφή, έτσι όπως αποτυπώνεται σε προκαθορισμένο πλαίσιο επί της αίτησης, θα επεξεργάζεται – ψηφιοποιείται και θα εκτυπώνεται στο δελτίο ταυτότητας.
ι. Φωτογραφία κατόχου: στη θέση 13 (δεν αναγράφεται ο αριθμός στην κάρτα), εκτυπώνεται η φωτογραφία, η οποία έχει ληφθεί με σάρωση από την αίτηση και έχει επεξεργαστεί και υποστεί σμίκρυνση» Η προσκομιζόμενη φωτογραφία θα πρέπει να είναι του ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων.
ια. Το πρόσωπο θα απεικονίζεται στη φυσική/πραγματική του κατάσταση, γι’ αυτό και η φωτογραφία πρέπει να λαμβάνεται και να εμφανίζεται σε στούντιο φωτο-γράφισης και να μην αποτελεί προϊόν επεξεργασίας (montage),
Ο εικονιζόμενος οφείλει να φέρει πάντοτε στολή, χιτώνιο (όχι μπουφάν), υποκάμισο και γραβάτα, χωρίς να φέρει το πηλήκιο.

5. Αστυνομικοί που υπηρετούν σε ειδικές Υπηρεσίες, στις οποίες η εμφάνιση που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεν είναι η προβλεπόμενη για το ένστολο προσωπικό (απεριποίητη και μακριά κώμη, άνδρες φέροντες ενώτια κ.ά), δύναται να προσκομίζεται φωτογραφία με ευπρεπή κατάλληλη πολιτική περιβολή. Επίσης, στις περιπτώσεις αστυνομικού ο οποίος για λόγους υγείας αδυνατεί να φέρει στολή (π.χ. νοσηλευόμενοι παραπληγικοί κ.ά), δύναται να προσκομίζεται φωτογραφία με ευπρεπή κατάλληλη πολιτική περιβολή. Ο ιερέας του Σώματος, προς δε και όσοι εκ του ένστολου προσωπικού έχουν ήδη χειροτονηθεί ή θα χειροτονηθούν στο μέλλον στη φωτογραφία να εικονίζονται με Στιχάριο και με τα διακριτικά του βαθμού τους στο περιλαίμιο αυτού.

6. Στην οπίσθια όψη του εντύπου, θα τίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου:

α. Βαθμός / Rank: Στην 1η σειρά αναγράφεται ο βαθμός με ελληνικούς χαρακτήρες κα* στην 2η με λατινικούς.
β. Ημερομηνία Έκδοσης /Date of Issue: Αναγράφεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης.
γ. Ομάδα αίματος /Blood Type: Η ομάδα αναγράφεται με γραμματικά στοιχεία, το δε RHESUS με το ψηφίο (+) για το θετικό και (-) για το αρνητικό.
δ. Πατρώνυμο
ε. Μητρώνυμο
7. Στο τέλος της οπίσθιας όψης, αναγράφεται κείμενο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα ως ακολούθως:

«Το παρόν δελτίο Ταυτότητας παραμένει ιδιοκτησία της Ελληνικής Δημοκρατίας. «Όποια Αρχή ή πρόσωπο βρει αυτό σε οποιαδήποτε κατάσταση, παρακαλείται δια του παρόντος να το παραδώσει στις Ελληνικές Αρχές», «This identity card remains the property of the Hellenic Republic. Any Authority or person who finds this card either missed or misused is hereby requested to hand it over to the Hellenic Authorities».

Στην ίδια όψη και σε απόσταση 23,2mm από το κάτω μέρος της κάρτας καθ’ όλο το πλάτος αυτής, το τμήμα της κάρτας θα παραμένει κενό, καθόσον προορίζεται για την μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ)

Άρθρο 3 Καθορισμός Εντύπων Αιτήσεων για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας Αστυνομικού Προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων

Για την έκδοση υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου. Η αίτηση συμπληρώνεται επί ειδικού εντύπου, ανάλογα με την περίπτωση για την οποία υποβάλλεται» Προς το σκοπό αυτό καθορίζονται τα έντυπα, ως ακολούθως: α. Ε1 για την έκδοση νέου δελτίου, β. Ε2 για την ανανέωση υπηρεσιακού δελτίου, γ. Ε3 για την αντικατάσταση του παλαιού, δ. Ε4 για τις περιπτώσεις έκδοσης, ύστερα από κλοπή ή απώλεια Ο τύπος και η μορφή των αιτήσεων εμφαίνονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα.

Άρθρο 4

Καθιέρωση Δελτίου Απόστρατου Ανώτατου Αξιωματικού και καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης του

1. Στους ανώτατους αξιωματικούς που υπηρέτησαν σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους, οι οποίοι κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και δεν δικαιούνται τον τίτλο του επιτίμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ. 24/1997, χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, Δελτίο απόστρατου ανώτατου αξιωματικού, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο αποστρατευτικός τους βαθμός.

2. Αρμόδια για τον καθορισμό του τύπου και την διαδικασία της έκδοσης του δελτίου αποστράτου το οποίο δεν έχει ισχύ αστυνομικής ταυτότητας, ορίζεται η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας /4° Τμήμα Γραφείο Αποστράτων

Άρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις

1. Δελτία ταυτότητας που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 404/2/31 από 29-7-1985 Εγκυκλίου Διαταγής. Υπουργού Δημόσιας Τάξης εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την αντικατάσταση τους με δελτίο νέου τύπου.

2. Στους ανώτατους Αξιωματικούς που εμπίπτουν στην ρύθμιση του όρθρου 4 δύναται να χορηγηθεί Δελτίο Αποστράτου, ύστερα από αίτηση τους που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων/ Α.Ε.Α εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Άρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας καταργείται:

α) η υπ’ αριθ. 6011/2/67-θ’ από 29/7/2009 Εγκύκλιος Διαταγή Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Τύπος υπηρεσιακών δελτίων ταυτότητας Αστυνομικού προσωπικού και καθορισμός της αρμόδιας Υπηρεσίας για την εκτύπωση των Δελτίων Ταυτότητας του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» και

β) η υπ’ αριθ. 6011/2/67-1 από 29/7/2009 Απόφαση Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Καθορισμός τύπου Υπηρεσιακών Δελτίων Ταυτότητας Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων»

απο ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ