Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Δελτίο Τύπου της Ενωσης Δυτικής Αττικής για την ενημέρωση των επισκεπτών και...

Δελτίο Τύπου της Ενωσης Δυτικής Αττικής για την ενημέρωση των επισκεπτών και σχολιαστών του ιστοτόπου bloko.gr.

1122
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με δελτίο τύπου η Ενωση Αστυνομικών υπαλλήλων Δυτικής Αττικής θέλει να διευκρινήσει τα εξης:

     
ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Καλλιδρόμου 6-8, Τ.Κ. 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 5717066 Fax.211 2104953
     

Περιστέρι, 03-03-2015          
Αρ. Πρωτ.:  140
                                                        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    1.- Στις  15 Μαΐου 2014 ημέρα Πέμπτη και 09:14 αναρτήθηκε στον ιστότοπο ΒLOKO.GR δημοσίευμα με τίτλο «Επώνυμη καταγγελία για αποκλεισμό συνδικαλιστή από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του δ.σ. αστυνομικού σωματείου».

Στην ανάρτηση παρατίθετο αυτούσια η επιστολή του κ.Δημητρίου Μετάνια  προς τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής κ.Κουμπουλή , με σχολιασμό του ιστότοπου για την αίσθηση που προκαλεί η μη κοινοποίηση των πρακτικών από τις συνεδριάσεις του δ.σ σε ένα μέλος του δ.σ που έχει έννομο συμφέρον, προέτεινε δε τους επισκέπτες-αναγνώστες να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
Στη συγκεκριμένη δημοσίευση έγιναν 70 έγγραφα σχόλια από επισκέπτες του ιστότοπου και αναγνώσθηκε από μεγάλο και απροσδιόριστο αριθμό επισκεπτών , έτυχε δε ευρείας διαδόσεως και ποικίλων ( κυρίως αρνητικών ) σχολιασμών.

Η Ένωσή μας , εφήρμοσε στη συγκεκριμένη αίτηση και σε άλλες ομοειδείς, τις καταστατικές διατάξεις .

    2.- Κατά των αποφάσεων του δ.σ της ΕΝΩΣΗΣ  , μεταύτα , ο κ.Μετάνιας  μετά των μελών της ΕΝΩΣΗΣ κ.κ Φωτίου Αθανασόπουλου και Μωυσή Μελετιάδη , υπέβαλαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις  8-7-2014 και με αρ.καταθ.81397/8862/2014 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων , η οποία εκδικάσθηκε στις 6 Αυγούστου 2014  , με την οποία επικαλούμενοι έννομο συμφέρον , κατήγγειλαν την ΕΝΩΣΗ και ατομικά τον πρόεδρο κ. Αθανάσιο Κουμπουλή και τον γεν. γραμματέα κ. Γεώργιο  Σταματάκη για παράνομες συμπεριφορές , κατά σαφή παραβίαση των όρων του καταστατικού , που θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο τα συμφέροντα της ΕΝΩΣΗΣ , επικαλέσθηκαν  δε συντρέχοντα καθημερινό κίνδυνο και επείγοντα λόγο λήψεως ασφαλιστικών μέτρων  προκειμένου να αποτρέψουν  την καταστροφή των συμφερόντων της ΕΝΩΣΗΣ , η οποία καταστροφή διαπράττεται και συνεχίζεται με την σκοταδιστική και αδιαφανή συμπεριφορά της ΕΝΩΣΗΣ , δια των αποφάσεων του δ.σ αυτής (απόσπασμα 8ης σελίδας του δικογράφου).
Στο διατακτικό της αιτήσεώς τους ζητούσαν να διατάξει το δικαστήριο την χορήγηση όλων των πρακτικών του δ.σ και να απειλήσει  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με προσωπική κράτηση μέχρι ένα έτος τον πρόεδρο και τον γραμματέα της ΕΝΩΣΗΣ και σε χρηματική ποινή 100.000 ευρώ.

   3.- Συζητήσεως γενομένης εξεδόθη η υπ’ αριθμ.1333/24-2-2015 απόφαση του Δικαστηρίου , η οποία απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και επέβαλε τα δικαστικά έξοδα εκ 480 ευρώ σε βάρος των αιτούντων και υπέρ της ΕΝΩΣΗΣ .
   
Κατά το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης «…δεν πιθανολογήθηκε η ουσιαστική βασιμότητα της υπό κρίση αίτησης … δεν αποδείχθηκε ότι συντρέχει καθημερινός κίνδυνος και επείγον λόγος λήψης του αιτηθέντος ασφαλιστικού μέτρου , ώστε να αποτραπεί η καταστροφή των συμφερόντων της Ένωσης , με τη σκοταδιστική και αδιαφανή συμπεριφορά των καθ ων (δηλ. της ΕΝΩΣΗΣ)  , όπως εντελώς αβασίμως ισχυρίζονται οι αιτούντες . Αντίθετα , πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες έχουν πλήρη γνώση , ως μετέχοντες στο Δ.Σ των αποφάσεων που ελήφθησαν στις συνελεύσεις του Δ.Σ . Εξάλλου και οι ίδιοι οι αιτούντες  αναφέρουν στην κρινόμενη αίτησή τους , λεπτομερώς τις αποφάσεις του Δ.Σ…».

    Το παρόν δελτίο τύπου εκδίδεται καθηκόντως για την ενημέρωση των επισκεπτών και σχολιαστών του ιστοτόπου , από δικαιολογημένο ενδιαφέρον και στα πλαίσια προάσπισης της ΕΝΩΣΗΣ μας , που λειτουργεί θεσμικά , δημοκρατικά , με καταστατική τάξη και συνδικαλιστική ευπρέπεια και πάντοτε με γνώμονα όλα τα ζητήματα να επιλύονται με καταστατική τάξη και όχι με διάχυση σε κοινωνικά δίκτυα και μέσα προς δημιουργία εντυπώσεων.

              
                                            
                                                         Για το Δ.Σ.
                 – Ο –                                                                                                        – Ο –
             Πρόεδρος                                                                                         Γεν. Γραμματέας

  ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Αθανάσιος                                                                    ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος