Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Διαβάστε την έκθεση της Αστυνομίας για την εξάρτηση του οργανωμένου εγκλήματος με...

Διαβάστε την έκθεση της Αστυνομίας για την εξάρτηση του οργανωμένου εγκλήματος με την παράνομη μετανάστευση

1043
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παραθέτουμε σήμερα τα στοιχεία και αυτούσιες πληροφορίες μέσα απο την έκθεση της Αστυνομίας για τη μορφή και την εικόνα του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα μας το 2012.

Σήμερα, διαβάστε την ολιστική ανάλυση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης, όπως το διαμορφώνουν ως εθνικού χαρακτήρα πρόβλημα τα καραβάνια των προσφύγων που αποζητούν την ελευθερία ή την απαγκίστρωση από θέατρα πολέμου ή ένα καλύτερο οικονομικά ατομικό μέλλον και γύρω από αυτό το τρίπτυχο της ανάγκης συσπειρώνεται μια από τις πλέον ογανωμένες, προσοδοφόρες αλλά και άγριες μορφές του ελληνικού εγκλήματος.

απο το bloko.gr
 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η διακίνηση μεταναστών αποτέλεσε και το 2012 τη μεγαλύτερη παράνομη αγορά στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εμπλεκομένων (διακινητές, μετανάστες κ.λπ.) και τη συχνότητα διάθεσης των παράνομων υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σημειώθηκε σημαντική μείωση τόσο στον αριθμό των συλληφθέντων μεταναστών, όσο και στον αριθμό των συλληφθέντων διακινητών (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1 και 2).

 

Σε σχέση με τις χώρες προέλευσης των συλληφθέντων το 2012 μεταναστών, οι περισσότεροι προέρχονταν από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, χώρες που χαρακτηρίζονται από μεγάλη κοινωνική και πολιτική αστάθεια. Επίσης, σημαντικά αυξημένος ήταν και ο αριθμός των προερχόμενων από Συρία μεταναστών, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα τα τελευταία δύο χρόνια (ΓΡΑΦΗΜΑ 3).

Από την έρευνα των υποθέσεων παράνομης διακίνησης μεταναστών του έτους 2012 δεν εντοπίστηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στις διαδρομές των μεταναστευτικών ροών και στα βασικά στάδια δράσης των εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα (χερσαία και θαλάσσια) αποτελούν τα κύρια σημεία εισόδου στη Χώρα, ενώ τα βασικά στάδια παραμένουν :

    Η αρχική «στρατολόγηση» των υποψήφιων προς μεταφορά μεταναστών.
    Η μεταφορά των μεταναστών στην Κων/πόλη ή στα τουρκικά παράλια της Μικράς Ασίας.
    Η προώθηση των παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα είτε από τα χερσαία, είτε από τα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία.
    Η μεταφορά των παράνομα εισελθόντων μεταναστών με οχήματα ή με τις δημόσιες συγκοινωνίες (Κ.Τ.Ε.Λ., τρένα) στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσ/νίκη).
    Η προώθηση σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από θαλάσσια σημεία εξόδου, είτε θεσμοθετημένα (λιμάνια Πάτρας, Ηγουμενίτσας), είτε μη (ακτές της Δυτικής Ελλάδας), καθώς και από τα διεθνή αεροδρόμια της Χώρας.
    Βασικό στάδιο που διευκολύνει την εξέλιξη της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί, επίσης, η απόκτηση πλαστών αποδεικτικών ταυτότητας από την πλευρά των παράνομων μεταναστών είτε για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα, είτε για τη μετάβαση τους σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ότι αφορά ειδικά την παράνομη είσοδο μεταναστών στην ελληνική επικράτεια το 2012 παρατηρήθηκε αισθητή άνοδος των συλλήψεων στα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας στην περιοχή του Αιγαίου (ΓΡΑΦΗΜΑ 5). Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ», η έναρξη της οποίας έγινε τον Αύγουστο του 2012 στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα στην περιοχή του Έβρου και είχε ως αποτέλεσμα την ανάσχεση του φαινομένου της παράνομης εισόδου από το συγκεκριμένο σημείο και τη μετατόπιση του στην περιοχή του Αιγαίου. Την ανωτέρω εξέλιξη υποβοήθησε και η ολοκλήρωση τεχνικών έργων στην περιοχή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η παράνομη διακίνηση μεταναστών είναι εγκληματική δραστηριότητα με διεθνή διάσταση όχι μόνο γιατί αφορά τουλάχιστον δύο χώρες (μία προέλευσης, μία προορισμού), αλλά γιατί σε πολλές περιπτώσεις προϋποθέτει τη συνεργασία ατόμων ή εγκληματικών ομάδων που δρουν σε διαφορετικές χώρες και αναλαμβάνουν συγκεκριμένο έργο στην όλη διαδικασία.

Στην Ελλάδα η δράση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων κατά το 2012 αφορούσε τη διευκόλυνση εισόδου και τη μεταφορά μεταναστών, τη διευκόλυνση εξόδου αυτών προς χώρες της Ε.Ε. και την πλαστογραφία εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στη Χώρα ή τη μετάβαση τους σε χώρες της Ε.Ε. Για τις ανωτέρω δραστηριότητες υπάρχουν ενδείξεις συνεργασίας με ομάδες του εξωτερικού. Ειδικότερα οι εγκληματικές ομάδες που αναλύθηκαν, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους κατανέμονται ως εξής (ΓΡΑΦΗΜΑ 6):

Για τις ανάγκες της παρούσας έκθεσης αναλύθηκαν συνολικά ενενήντα (90) εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν κατά το 2012 και είχαν εμπλοκή σε τουλάχιστον ενενήντα επτά (97) υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών και πλαστογραφίας. Οι ομάδες αυτές, κατά τη σύλληψη των μελών τους, αποτελούνταν συνολικά από 358 μέλη με το μέγεθός τους να ποικίλει κατά περίπτωση, και διακίνησαν 909 μετανάστες (ΓΡΑΦΗΜΑ 7). Ο αριθμός αυτός αφορά τη δραστηριότητα τους μόνο κατά το 2012 και είναι σαφώς μεγαλύτερος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η δράση τους ήταν διαρκής και μεγαλύτερη των δύο (2) ετών.

Για τον τρόπο δράσης των ανωτέρω εγκληματικών ομάδων προκύπτουν τα εξής:

Ομάδες που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο και μεταφορά μεταναστών στην Ελλάδα : Οι ομάδες αυτές συνεργάζονται με αντίστοιχες από την Τουρκία, οι οποίες αρχικά μεταφέρουν τους μετανάστες από καταλύματα της Κων/πολης στα ελληνοτουρκικά σύνορα και στη συνέχεια προωθούν τους μετανάστες στην Ελλάδα με πλωτά μέσα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για την μεταφορά των εισελθόντων στην ελληνική επικράτεια μεταναστών χρησιμοποιούνται οχήματα τα οποία οδηγούν ομοεθνείς των μεταφερόμενων που έχουν στρατολογηθεί γι’αυτό το σκοπό, ενώ πολύ συχνή είναι η χρήση προπομπών για την ανίχνευση μονάδων ελέγχου (μπλόκα) κατά τη διαδρομή. Τα συγκεκριμένα μέλη των εγκληματικών ομάδων θεωρούνται αναλώσιμα καθώς συνεργάζονται περιστασιακά με αυτές, έναντι αμοιβής που ανέρχεται μέχρι τα 700 ΕΥΡΩ, και συνήθως συλλαμβάνονται. Η έναρξη της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΑ» από τον Αύγουστο του 2012 περιόρισε αισθητά τη δράση των εγχώριων εγκληματικών ομάδων αυτής της κατηγορίας, όχι όμως και των αντίστοιχων τουρκικών, καθώς η σύλληψη των μελών τους είναι δύσκολη, λόγω του γεγονότος ότι δρουν σε τουρκικό έδαφος ενώ συνεργάζονται ακόμα και με τις επίσημες τουρκικές αρχές, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές.

Ομάδες που διευκολύνουν την παράνομη έξοδο μεταναστών από την Ελλάδα : Πρόκειται για τη δραστηριότητα που εμφανίζει την μεγαλύτερη αύξηση στις εμπλεκόμενες εγκληματικές ομάδες. Λόγω των αυξημένων ελέγχων στα λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας το ενδιαφέρον για την έξοδο των μεταναστών από την Ελλάδα έχει στραφεί στα διεθνή αεροδρόμια της Χώρας, στα οποία η επιβατική κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα τους θερινούς μήνες. Το γεγονός αυτό προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι εγκληματικές ομάδες προκειμένου να προωθήσουν μετανάστες σε χώρες της Ε.Ε. Η πρακτική που ακολουθείται αφορά είτε τον εφοδιασμό των διακινούμενων με γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων για την έκδοση καρτών επιβίβασης, είτε την προώθηση γυναικών και ανηλίκων με πλαστά έγγραφα από νόμιμους μετανάστες, με το πρόσχημα της οικογενειακής συμβίωσης. Υπήρξαν, επίσης, περιπτώσεις που οι ομάδες στρατολόγησαν, έναντι αμοιβής, υπαλλήλους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών προκειμένου να τους διευκολύνουν κατά τον έλεγχο πριν την επιβίβαση. Συνήθως, όμως, προτιμούνται περιφερειακά αεροδρόμια που πιστεύεται ότι οι έλεγχοι είναι πιο χαλαροί και γι’αυτό το λόγο μέλη του δικτύου συνοδεύουν τους μετανάστες μέχρι το αεροδρόμιο αναχώρησης.

Σε ότι αφορά τη θαλάσσια οδό προτιμούνται μη θεσμοθετημένα σημεία εξόδου στη Δυτική Ελλάδα όπου ταχύπλοα ή ιστιοφόρα σκάφη αναλαμβάνουν τη μεταφορά των μεταναστών στην Ιταλία. Το κόστος για την προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ε.Ε. από τις υπό έρευνα υποθέσεις κλιμακώνεται από τα 1000 έως τα 5000 ΕΥΡΩ για τους μετανάστες και από τα 100 έως τα 800 ΕΥΡΩ για τους συνοδούς τους. Εκτός των ανωτέρω σημείων, αυξανόμενες εκροές παρατηρούνται και στα χερσαία σύνορα με την Αλβανία και τα Σκόπια, που αποτελούν περιοχές μιας νέας αναπτυσσόμενης διαδρομής που προσεγγίζει χώρες της Ε.Ε. (Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία) μέσω των Βαλκανίων.

Ομάδες που δραστηριοποιούνται στην πλαστογραφία αποδεικτικών ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων : Οι ομάδες αυτές δραστηριοποιούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο των δύο ετών) και τα μέλη τους προέρχονταν από χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Η δράση τους ξεκινούσε από σημεία συνάντησης μεταναστών (καφενεία, συλλόγους, εστιατόρια) όπου γινόταν η «στρατολόγηση» ενδιαφερόμενων. Πολλές από τα ομάδες είχαν συνεργασία με αντίστοιχες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό απ’όπου προμηθεύονταν κλεμμένα ή απολεσθέντα γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα ή αποδεικτικά ταυτότητας, ακόμα και μέσω ταχυδρομείου. Η πλαστογραφία και παραποίηση των εγγράφων γινόταν σε διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας με τη χρήση ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού και με μέτρα ασφαλείας, ώστε να μην κινούνται υποψίες. Τα μέτρα αυτά εξηγούν σε μεγάλο βαθμό και τη μεγάλη χρονική διάρκεια δραστηριοποίησης. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας οι εγκληματικές ομάδες προωθούσαν τα πλαστογραφημένα έγγραφα είτε σε μεμονωμένους αλλοδαπούς, είτε σε μέλη ομάδων που προωθούσαν μετανάστες στο εξωτερικό από αεροδρόμια και λιμάνια. Από τις υποθέσεις που απασχόλησαν τις αρχές το 2012 προκύπτει ότι το κόστος για την αγορά τέτοιων εγγράφων κυμαινόταν συνήθως από 400-500 ΕΥΡΩ.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών εξακολουθούν να είναι πολιτικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί. Οι πολεμικές συρράξεις και η πολιτική αστάθεια σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας που έχουν ως επακόλουθο την οικονομική τους υποβάθμιση, οδηγούν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού τους στη νόμιμη αλλά, κυρίως, στην παράνομη μετανάστευση με την ελπίδα ενός καλύτερου μέλλοντος.

Η Ελλάδα και οι χώρες τις Ε.Ε. αποτελούν ελκυστικούς προορισμούς λόγω εγγύτητας, οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, αλλά και της δυνατότητας παροχής νομικής προστασίας (πολιτικό άσυλο) και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Η προώθηση των μεταναστών προς τις ευρωπαϊκές χώρες υποβοηθείται σημαντικά και από την ύπαρξη διασποράς και κοινοτήτων από τις χώρες προέλευσης των μεταναστών που επιτρέπουν την γρήγορη και απροβλημάτιστη ενσωμάτωση τους στο νέο κοινωνικό περιβάλλον.

Για την Ελλάδα το πρόβλημα της διακίνησης μεταναστών είναι περισσότερο σύνθετο καθώς αποτελεί, λόγω εγγύτητας και εκτεταμένων συνόρων, τη βασική πύλη εισόδου αυτών προς την Ε.Ε. Με την σταδιακή μείωση των παράνομα εισερχομένων μεταναστών τα τελευταία τρία χρόνια λόγω της ανάληψης σχετικών πρωτοβουλιών στα χερσαία και θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα, αλλά και τη μείωση των ευκαιριών απασχόλησης λόγω της οικονομικής κρίσης, που δυσκολεύουν την επιβίωσή τους, το ενδιαφέρον των εγκληματικών ομάδων μετατοπίστηκε από τη διευκόλυνση της εισόδου των μεταναστών στη διευκόλυνση της εξόδου τους από τη Χώρα.

Η αλλαγή αυτή στη δράση των εγκληματικών ομάδων δείχνει τις δυνατότητες προσαρμογής που έχουν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Η διευκόλυνση εξόδου μεταναστών προϋποθέτει τη συνεργασία τους και με ομάδες ή άτομα που πλαστογραφούν ταξιδιωτικά έγγραφα ή αποδεικτικά ταυτότητας, και μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα από την εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού τομέα αλλά και άλλων νόμιμων δομών.

Τέτοιες νόμιμες δομές αποτελούν επιχειρήσεις μεταναστών (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, internet café, ανταλλακτήρια συναλλάγματος κ.λπ.) και τουριστικά γραφεία, όπου λαμβάνουν χώρα διαδικασίες που σχετίζονται με την παράνομη δράση των εγκληματικών ομάδων (στρατολόγηση, αγοραπωλησίες νομιμοποιητικών εγγράφων, απόκρυψη και συγκέντρωση μεταναστών, πληρωμές κ.λπ.).

Στο πλαίσιο της προσαρμοστικότητας των εγκληματικών ομάδων εντάσσεται και η αναζήτηση και ο εντοπισμός τρωτοτήτων και εναλλακτικών διαδρομών για την έξοδο των μεταναστών από τη Χώρα, κάτι που αποτυπώνεται στην αύξηση των ροών από τα βόρεια χερσαία σύνορα με Αλβανία και Βουλγαρία.

Οι οικονομικοί παράγοντες όμως δεν σχετίζονται μόνο με την ανάγκη των μεταναστών να εγκατασταθούν σε μία νέα χώρα, αλλά αποτελούν και σημαντικό στοιχείο προσέλκυσης ατόμων που αναλαμβάνουν τη μεταφορά και προώθησή τους, λόγω του μεγάλου οικονομικού κέρδους που αποκομίζουν. Τα οικονομικά μεγέθη της παράνομης διακίνησης μεταναστών είναι τέτοια που επιτρέπουν την στρατολόγηση αναλώσιμων μελών στις εγκληματικές ομάδες που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν μέρος της διαδικασίας.

Συνήθως αυτοί καρπώνονται ένα πολύ μικρό μέρος των κερδών τα οποία κατευθύνονται στα ηγετικά στελέχη σε Ελλάδα ή το εξωτερικό, εκτός του επίσημου τραπεζικού συστήματος (HAWALA SYSTEM). Σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης αποτελεί, επίσης, και η φύση της δραστηριότητας, που εμπεριέχει μικρό ρίσκο αλλά και οι σχετικά ελαστικές ποινές που επιβάλλονται, αν και η διακίνηση μεταναστών χαρακτηρίζεται ως κακούργημα.

Πέραν των οικονομικών παραγόντων την εξέλιξη του φαινομένου κατά την προηγούμενη χρονιά επηρέασαν και κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες που σχετίζονται με την Ελλάδα. Το 2012 αναλήφθηκαν σημαντικές αστυνομικές και λοιπές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της παράνομης εισόδου μεταναστών και τη διευκόλυνση της επιστροφής τους στις χώρες καταγωγής. Οι πρωτοβουλίες αυτές υπαγορεύτηκαν από τη σοβαρότητα των επιπτώσεων της παράνομης διακίνησης και παραμονής μεταναστών στην Ελλάδα, όπως η «γκετοποίηση» περιοχών, η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, η αύξηση της οργανωμένης και μη εγκληματικότητας από τη δράση μεταναστών κ.λπ., για τις οποίες η κοινωνία απαίτησε τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων.
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν κατά το 2012 βοήθησαν σημαντικά στη μείωση των παράνομα εισερχομένων στην Ελλάδα μεταναστών, όμως η συγκεκριμένη εισροή αναμένεται να συνεχιστεί, έστω και μειωμένη, καθώς τροφοδοτείται από οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες που εντοπίζονται στις χώρες προέλευσης των μεταναστών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η Ελλάδα αποτελεί χώρα διέλευσης των μεταναστών και όχι μόνιμης εγκατάστασης, αφού τελικός προορισμός τους είναι οι πλουσιότερες και πιο ανεπτυγμένες χώρες της Β.Δ. Ευρώπης στις οποίες είναι εγκατεστημένες μεγαλύτερες και καλύτερα οργανωμένες μεταναστευτικές κοινότητες ομοεθνών τους.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία παρατηρείται ήδη μια στροφή του ενδιαφέροντος των εγκληματικών ομάδων στη διευκόλυνση εξόδου των μεταναστών προς τις χώρες της Ε.Ε., λόγω της ύπαρξης σχετικής αγοράς, τάση που αναμένεται να κορυφωθεί κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η εξέλιξη αυτή κάνει σοβαρή την απειλή των εγκληματικών ομάδων που εμπλέκονται στη διευκόλυνση της εξόδου μεταναστών από την Ελλάδα (από θεσμοθετημένα και μη σημεία) προς χώρες της Ευρώπης και στην πλαστογράφηση εγγράφων. Η σοβαρότητα της απειλής βασίζεται και στην αυξανόμενη χρήση νόμιμων δομών που εξυπηρετούν τους σκοπούς των εγκληματικών ομάδων και καθιστούν δυσκολότερο τον εντοπισμό των παράνομων δραστηριοτήτων τους.

ΠΗΓΗ BLOKO.GR