Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Δικαστικοί κύκλοι Βλέπουν τρύπες στο κυβερνητικό σχέδιο για τους ένστολους

Δικαστικοί κύκλοι Βλέπουν τρύπες στο κυβερνητικό σχέδιο για τους ένστολους

981
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγάλο πρόβλημα μπορεί να προκύψει για την κυβέρνηση και με τους ένστολους, καθώς δικαστικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι δεν αποτελεί συμμόρφωση προς τις αποφάσεις ΣτΕ η σταδιακή επαναφορά από τον Δεκέμβριο του 50% των μηνιαίων αποδοχών …

που περικόπηκαν από τον Αύγουστο 2012 και η καταβολή των αναδρομικών διαφορών, σε βάθος διετίας από τον Ιανουάριο 2015.
Οι ίδιοι κύκλοι υπογραμμίζουν ότι η αρμόδια Επιτροπή του ΣτΕ που ελέγχει τη μη συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις, έκρινε πρόσφατα υπό τον πρόεδρο ΣτΕ Σ. Ρίζο ότι η συμμόρφωση προς τις ακυρωτικές αποφάσεις «πρέπει να είναι πλήρης και κατά το δυνατόν άμεση, υπό την έννοια ότι μετά τη δημοσίευση της απόφασης οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του ακυρωτικού αποτελέσματος και δεν δύνανται να αδρανούν επικαλούμενες λόγους που δεν εδράζονται σε συνταγματικές διατάξεις, διότι διαφορετικά αναιρείται ο σκοπός του Συντάγματος» (που σχετίζεται με την απονομή της δικαιοσύνης).

Στις σχετικές αποφάσεις επισημαίνεται ότι η πρώτη υποχρέωση του Δημοσίου είναι να καταβάλει τα αναδρομικά (που υποχρεώθηκαν αχρεωστήτως να επιστρέψουν οι ένστολοι) και επιπροσθέτως να επαναφέρει τις αποδοχές στα επίπεδα του Ιουλίου 2012. Επίσης αν και αναγνωρίζονται οι εγγενείς δυσχέρειες λόγω των δημοσιονομικών συνεπειών, επισημαίνεται η ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση και δεν γίνονται δεκτοί οι ισχυρισμοί του Δημοσίου για την αναμενόμενη συνάντηση και διαπραγμάτευση με την τρόικα, καθώς τονίζεται ότι «δεν συνιστούν νόμιμα εμπόδια για την αιτούμενη συμμόρφωση ούτε δικαιολογούν προσωρινή αποχή από αυτήν, ως μη βασιζόμενα σε κάποια συνταγματική διάταξη ή αρχή». Τονίζεται επίσης ότι δεν μπορεί να θεσπιστεί νέο μισθολόγιο στα επίπεδα του ν.4093/12 γιατί θα παραβίαζε το Σύνταγμα. Η Επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου τον Νοέμβριο για να διαπιστώσει εάν προχωρά η πλήρης συμμόρφωση, αλλιώς απειλούνται πρόστιμα.

Αλέξανδρος Αυλωνίτης

Πηγή: http://synoragr.blogspot.gr
Πληροφορίες e-go.gr