Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τον καθορισμό της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης των Βουλευτικών...

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τον καθορισμό της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

885
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ:

Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 700/4/14

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με την υπ’αριθ. 31602/15-09-2015 (ΑΔΑ: ΩΦΓ0465ΦΘΕ-ΕΝΤ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, καθορίστηκε η ειδική εκλογική αποζημίωση στο Αστυνομικό προσωπικό του Σώματος, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Η ως άνω αποζημίωση ανέρχεται στα 62 € μικτά, υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις και σε φορολογία εισοδήματος. Αφορά όσους δεν κωλύθηκαν, κατά το χρονικό διάστημα από 28-08-2015 έως 20-09-2015, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της εκλογικής, αιμοδοτικής και συνδικαλιστικής αδείας.

Τέλος, η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους θα προσδιοριστεί με σχετική διαταγή από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος     ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

πηγη