Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Εκκρεμή αιτήματα αναγνώρισης Μάχιμης Πενταετίας

Εκκρεμή αιτήματα αναγνώρισης Μάχιμης Πενταετίας

952
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επιστολή της ΠΟΑΣΥ προς Τον Προϊστάμενο του Επιτελείου Α.Ε.Α. Αντιστράτηγο κ. Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ για  τη μη άμεση υλοποίηση αιτημάτων συναδέλφων μας για την αναγνώριση της Μάχιμης Πενταετίας από τις αρμόδιες επιτελικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.:504/4/60
Προς:
Τον Προϊστάμενο του Επιτελείου Α.Ε.Α.
Αντιστράτηγο κ. Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ
Κοιν.:
1) Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α.
2) Δ/νση Οικονομικών Α.Ε.Α.
3) Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού Α.Ε.Α.

Κύριε Επιτελάρχα,

Τους τελευταίους δύο (2) μήνες, η Ομοσπονδία μας γίνεται αποδέκτης παραπόνων από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μας, σχετικά με τη μη άμεση υλοποίηση αιτημάτων συναδέλφων μας για την αναγνώριση της Μάχιμης Πενταετίας από τις αρμόδιες επιτελικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, βάσει της σχετικής διαταγής του κ. Αρχηγού.

Η ως άνω μη άμεση υλοποίηση των εν λόγω αιτημάτων, σε συνδυασμό τόσο με τις αλλαγές που επιχειρηθήκαν ανεπιτυχώς να λάβουν χώρα στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Κλάδου μας κατά τη ψήφιση του 3ου Μνημονίου και τον πανικό που προκάλεσαν σε αυτόν, όσο και με τα σενάρια αλλαγής ασφαλιστικών διατάξεων με τους εφαρμοστικούς νόμους, έχει ως αποτέλεσμα την έκδηλη ανησυχία του αστυνομικού προσωπικού που επιθυμεί την αναγνώριση της Μάχιμης Πενταετίας και δεν υλοποιείται, καθώς και τη διόγκωση των προαναφερόμενων σεναρίων για επικείμενες αλλαγές.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την άμεση υλοποίηση των εκκρεμών αιτημάτων αναγνώρισης Μάχιμης Πενταετίας και την έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων – διαταγών, όπου αυτό απαιτείται, αναφορικά με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του 3ου Μνημονίου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος     ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

poasy.gr