Αρχική ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ 2015

1353
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 3 πρώτοι μήνες έχουν 13 σαββατοκύριακα,πέραν του πενθημέρου λογίζεται όταν εργάζεσαι την μια μέρα του σαββατοκύριακου προκειμένου να αποζημιωθείς γι αυτήν.

Εαν δουλέψεις και τα 13 σαββατοκύριακα θα πάρεις 13 πενθήμερα ως εξής”τον ιανουάριο 5 τον φεβρουάριο 4 και τον μάρτιο 4 προκειμένου να πάρεις το μέγιστο των πενθημέρων .Απλά το μπερδεμα στον υπολογισμό γίνεται στον φεβρουάριο καθώς το σύστημα στο POL κακώς παίρνει 5 πενθήμερα καθώς θα έπρεπε να πάει είτε ιανουάριο είτε μάρτιο.

Το μπέρδεμα στον υπολογισμό απο πολλούς συναδέλφους γίνεται εξαιτίας του οτι 31 ιανουαρίου είναι σάββατο και 1 φεβρουαρίου είναι κυριακή και το ίδιο γίνεται γιατί 28 φεβρουαρίου ειναι σάββατο και 1 μαρτίου ειναι κυριακή,αλλά στο τρίμηνο ειναι 13 πενθήμερα”Επίσης αν κάποιος πήρε 4 πενθήμερα τον ιανουάριο και τέσσερα τον φερβρουάριο μπορεί να πάρει 5 τον μάρτιο.

απο enomenithessaloniki.gr