Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Ενσημοχαρτοσήμανση εγγράφων – Ένταξη του Ενσήμου της ΕΛ.ΑΣ. στο e-παράβολο

Ενσημοχαρτοσήμανση εγγράφων – Ένταξη του Ενσήμου της ΕΛ.ΑΣ. στο e-παράβολο

1617
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η συγκεκριμένη διαταγή έχει δύο σημαντικά σκέλη:

 

·  Την 31/12/2015 λήγει η επικόλληση ενσήμων κλάσεων 3€, 15€ και 30€ και από εκεί και πέρα θα χρησιμοποιούνται μόνο στην ηλεκτρονική τους μορφή.

·  Τα ένσημα ΕΛ.ΑΣ. των κλάσεων 15 λεπτών, 23 λεπτών, 35 λεπτών και 44 λεπτών του € συνεχίζονται παράλληλα με την χρήση των κλάσεων αυτών σε ηλεκτρονική μορφή πλην όμως ο αρμόδιος για την θεώρηση υπάλληλος έχει την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει αν θα χρησιμοποιήσει την έντυπη μορφή του ενσήμου ή αν θα απαιτήσει την έκδοση και πληρωμή του ενσήμου σε ηλεκτρονική μορφή.

Επισυνάπτεται το σύνολο της διαταγής για πλήρη ενημέρωση ως προς το περιεχόμενο της:

enomenithessaloniki.gr