Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Η ψυχολογία του βομβιστή

Η ψυχολογία του βομβιστή

848
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο συντηρητική μετεκπαίδευση των πυροτεχνουργών της Ελληνικής Αστυνομίας και τουΛιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,

η οποία πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η μετεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 22.09.2014 έως 25.10.2014, σε πέντε (5) εκπαιδευτικές σειρές, διάρκειας πέντε (5) ημερών η κάθε μία, ενώ συμμετείχαν συνολικά ογδόντα οκτώ(88) πυροτεχνουργοί, εκ των οποίων εβδομήντα δύο (72) της Ελληνικής Αστυνομίας και δεκαέξι (16) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η επικαιροποίηση των γνώσεων των πυροτεχνουργών, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ώστε να συνεχίσουν να καλύπτουν με επάρκεια τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι πυροτεχνουργοί είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιμορφωτικές διαλέξεις και παρουσιάσεις σε διάφορα θέματα επαγγελματικού ενδιαφέροντος, που θα τους βοηθήσουν να ασκήσουν με πληρότητα τα καθήκοντά τους, όπως:

    ψυχολογική προετοιμασία και διαχείριση του στρες έναντι εκδηλωμένης απειλής ζωής,
    βομβιστές αυτοκτονίας – το ηθικό και θρησκευτικό υπόβαθρο,
    εργαστηριακή ανάλυση βομβιστικών περιστατικών κ.ά.

Τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοιτήσαντες πυροτεχνουργούς επέδωσε, στο πλαίσιο εκδήλωσης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αθανάσιος Βλαχάκης.

απο policeonline