Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Κατάθεση φακέλου για αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο (ΤΕΑ) από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Κατάθεση φακέλου για αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο (ΤΕΑ) από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.

916
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Mετά την από 21-08-2015 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ και της σύμφωνης γνώμης του από 26-08-2015 Γενικού Συμβουλίου των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, η Ομοσπονδία , ως το αντιπροσωπευτικότερο συλλογικό όργανο, κατέθεσε εμπρόθεσμα (31-08-2015), δυνάμει των διατάξεων του ν.4336/2015, φάκελο, τόσο προς τη Γενική Δ/νση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, όσο και προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, για τη δυνατότητα μετατροπής των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης της τέως Α.Π. & τέως Ε.Χ. του ΤΕΑΠΑΣΑ σε αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο (ΤΕΑ).

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση:

Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2015
                                                                             Αρ. Πρωτ.: 506/1/40

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

         Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την από 21-08-2015 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου και της σύμφωνης γνώμης του από 26-08-2015 Γενικού Συμβουλίου των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, η Ομοσπονδία μας, ως το αντιπροσωπευτικότερο συλλογικό όργανο, κατέθεσε εμπρόθεσμα (31-08-2015), δυνάμει των διατάξεων του ν.4336/2015, φάκελο, τόσο προς τη Γενική Δ/νση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, όσο και προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, για τη δυνατότητα μετατροπής των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης της τέως Α.Π. & τέως Ε.Χ. του ΤΕΑΠΑΣΑ σε αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο (ΤΕΑ).

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι, αντιπροσωπεία του Προεδρείου μας θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τη διοίκηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, προκειμένου να ενημερωθεί για τις περαιτέρω εξελίξεις και διαδικασίες της κατάθεσης του ως άνω φακέλου.
Τέλος, καθίσταται σαφές προς όλους, ότι η Ομοσπονδία μας, μέσω του Νομικού της Συμβούλου, είναι έτοιμη να ασκήσει κάθε ένδικό μέσο, όπου και όταν αυτό κριθεί απαιτητό, προκειμένου να προστατέψει τα συμφέροντα του Ταμείου, αλλά και τα συμφέροντα των συναδέλφων που υπηρετούν στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ.