Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Καταγγελία της Ένωσης Λάρισας: Κόβουν τα 2/3 από την εκτός έδρας αποζημίωση...

Καταγγελία της Ένωσης Λάρισας: Κόβουν τα 2/3 από την εκτός έδρας αποζημίωση για τα μέτρα στη ΔΕΘ! Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας.

1022
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Για κολοβωμένη μετά από τρικ αποζημίωση των αστυνομικών που διατεθούν στα μέτρα της ΔΕΘ εγκαλεί την ηγεσία η Ένωση Λάρισας, κάνοντας λόγο για οδοιπορικά ίσα με το ένα τρίτο της αξίας αυτών που θα έπρεπε να αποδοθούν.

Η ανακοίνωση της Ενωσης Λάρισας εχει ως εξης:

“Θ έ μ α : «Εκτός έδρας αποζημίωση κατά τα μέτρα της 80ης Δ.Ε.Θ. »
 
   Σχετικά με το θέμα και παρά την έκδοση του υπ΄αρίθμ 503/4/67α από 28-08-2015 έγγραφό σας ,ουδεμία απάντηση υπήρξε από το Α.Ε.Α. όσον αφορά τα προβλήματα που θίγονται με αυτό ,ενώ τα χρονικά περιθώρια στενεύουν εις βάρος των μετακινούμενων Αστυνομικών.
 Εξακολουθεί να ισχύει ο χαρακτηρισμός των αστυνομικών μέτρων ως «ευρείας κλίμακας» σύμφωνα με τη σχετική διαταγή του Α.Ε.Α. από την 06:00 πρωινή της 04-09-2015, η δε ισχύ της θα συνεχίσει ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και την επικρατούσα κατάσταση.   

 Αποτέλεσμα αυτού του ακατανόητου για εμάς χρονικού ορισμού είναι ότι συνάδελφοι που έχουν διαταχθεί να μετακινηθούν για ενίσχυση της Γ.Α.Δ.Θ. ,ως οδηγοί –πληρώματα υπηρεσιακών οχημάτων από 01-09-2015 ,να αποζημιωθούν τις περισσότερες των ημερών με το 1/3 της εκτός έδρας αποζημίωσης ,εις βάρος του οικογενειακού προϋπολογισμού τους.Ο διαχωρισμός αυτός των συναδέλφων σε μετακινούμενους με υπηρεσιακά οχήματα η όχι και ο σχετικός αντίκτυπος στην ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας ,έχει επιφέρει δυσφορία και αρνητικά σχόλια μεταξύ των συναδέλφων μας.

Είναι τουλάχιστον οξύμωρο τη στιγμή που η Ομοσπονδία μας έχει ως στόχο την αύξηση-εξορθολογισμό της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης ,κάποιοι να εκδίδουν διαταγές σε βάρος των μετακινούμενων αστυνομικών αγγίζοντας δυστυχώς το όριο της αντισυ-ναδελφικότητας,μειώνοντας την ήδη πενιχρή ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση!
  Ας γίνει επιτέλους κατανοητό ότι δε ζητούμε τίποτε παραπάνω από την έκδοση μιας δίκαιας διαταγής που να προβλέπει το αυτονόητο , δηλαδή όλες τις ημέρες ενίσχυσης της Γ.Α.Δ.Θ., λόγω 80ης ΔΕΘ ,για όλο το μετακινούμενο προσωπικό ως ευρείας κλίμακας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚολουθεί η Ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ:
.
Η Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων αντέδρασε άμεσα με επιστολή της στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Δ. ΤΣακνάκη:

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
          Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
Κοιν.: 1) Υπαρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
          2) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.
              Αντιστράτηγο κ. Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ
          3) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας

Θέμα: «Ενίσχυση Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της 80ης Δ.Ε.Θ. και εκτός έδρας αποζημίωση»

Σχετ.: α) Υπ’ αριθ. 1244/15/1479457 από 22/08/2015 διαταγής σας
          β) Υπ’ αριθ. 503/4/29α από 25/08/2015 έγγραφο Ε.Α.Υ. Λάρισας

  Κύριε Αρχηγέ,

  Με την ανωτέρω (α) σχετική, ενισχύετε τη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης με δυνάμεις και μέσα για τη λήψη μέτρων κατά τα εγκαίνια της 80ης Δ.Ε.Θ. και των συναφών εκδηλώσεων.

  Από την εν λόγω διαταγή προκύπτει ότι κάποιες δυνάμεις και μέσα θα αφιχθούν στη Θεσσαλονίκη την 01/09/2015 και θα διατεθούν για εκτέλεση υπηρεσίας από την 02/09/2015 έως 13/09/2015, με ημερομηνία έναρξης της χαρακτηρισθείσας επιχείρησης ως ευρείας κλίμακας την 04/09/2015, ήτοι τρεις (3) ημέρες μετά την άφιξή τους. Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα, οι μετακινούμενες δυνάμεις (με υπηρεσιακά οχήματα) που η έδρα των Yπηρεσιών τους είναι κάτω των εκατό-εξήντα (160) χιλιομέτρων, κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2015 έως 03/09/2015, να μην εντάσσονται στην επιχείρηση ευρείας κλίμακας και να λαμβάνουν χρηματικό ποσό πολύ μικρότερο της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης, καθώς και των λοιπών οδοιπορικών εξόδων.

  Κύριε Αρχηγέ,

  Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν τα προαναφερόμενα, προκειμένου να αρθεί η κατάφορη αδικία των συναδέλφων που μετακινούνται από 01/09/2015 για λήψη μέτρων στην 80η Δ.Ε.Θ., διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση της ως άνω επιχείρησης ως ευρείας κλίμακας μέχρι τη λήξη των παραπάνω μέτρων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος     ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

ΠΗΓΕΣ: bloko.gr  poasy.gr