Αρχική ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΟΠΑΔ

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΟΠΑΔ

764
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με πρόσφατη ανακοίνωση της η Ε.ΑΣ.Υ.Α. ενημερωνει τους συναδέλφους οτι καταργείται η χειρόγραφη θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας & Χορηγείται πλέον  ΑΜΑ-ΙΚΑ αυτόματα σε όλους τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Θέμα: Κατάργηση χειρόγραφης θεώρησης βιβλιαρίων ασθενείας & Χορήγηση ΑΜΑ-ΙΚΑ αυτόματα σε όλους τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

 

Μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. 32685 από 23-10-2014 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το Τμήμα Ασφάλισης του εν λόγω Φορέα, μας ενημέρωσαν ότι, τόσο για τους εν ενεργεία όσο και για τους εν αποστρατεία υπαλλήλους του Δημοσίου και συνεπώς και τους Αστυνομικούς, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Καταργήθηκε η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας.

2. Το ασφαλιστικό δικαίωμα ελέγχεται ηλεκτρονικά.

3. Η χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας και η έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας διενεργείται κατόπιν προφορικού αιτήματος και εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

4. Ως έντυπα βιβλιαρίων ασθενείας θα χρησιμοποιούνται τα έως σήμερα χορηγούμενα βιβλιάρια του ΟΠΑΔ.

5.  Η αρμοδιότητα χορήγησης των παροχών ασθενείας σε είδος των ασφαλισμένων του τέως ΟΠΑΔ ανήκει στον ΕΟΠΠΥ και επομένως η εξυπηρέτησή τους συνεχίζει να γίνεται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του, με τα βιβλιάρια ασθενείας του ΟΠΑΔ.

Επίσης, σε όλους τους ως άνω υπαλλήλους από 26-10-2014 αποδόθηκε αυτόματα ΑΜΑ-ΙΚΑ και η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας.

Η παραπάνω μεταβολή έχει ως αποτέλεσμα, οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ (εν ενεργεία και εν αποστρατεία, καθώς και τα έμμεσα μέλη αυτών) να εξυπηρετούνται  πλέον για την έκδοση – αντικατάσταση βιβλιαρίου ασθενείας, τη διακοπή – αναστολή -κατάργηση ασφαλιστικού δικαιώματος και τη χορήγηση ευρωπαϊκών εντύπων & Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις πρωτεύουσες των Νομών της χώρας και ειδικότερα στο Νομό Αττικής από τα Υποκαταστήματα  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών, Πειραιά, Πλ. Συντάγματος, Λ. Αλεξάνδρας και Αμαρουσίου και όχι στην Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38-Αθήνα).

Επισημαίνεται ότι, η παραπάνω μεταβολή δεν πρέπει να  μας πανικοβάλει και να μας οδηγήσει στα προαναφερόμενα Υποκαταστήματα για τη χορήγηση του ΑΜΑ-ΙΚΑ, διότι όπως αναφέρθηκε παραπάνω η χορήγηση του έγινε αυτόματα και ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση επίσκεψης σε ιατρό και αδυναμία ανεύρεσης του ΑΜΑ-ΙΚΑ από τον τελευταίο, θα πρέπει να επισκεφθούμε τα εν λόγω Υποκαταστήματα με βάση την περιοχή διαμονής για τον καθένα και σε ειδική σειρά για τους πρώην ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ.

Τέλος, περιμένουμε την επίσημη τοποθέτηση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και την έκδοση σχετικής διαταγής μέσω POL, προκειμένου όλοι οι συνάδελφοι να λάβουν γνώση των δικαιωμάτων τους και των υποχρεώσεων τους.     

 

                    Για το Δ.Σ.

                     – Ο –                                                                                   – Ο –
                 Πρόεδρος                                                                          Γεν. Γραμματέας

 

             ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                                                    ΡΗΓΑΣ Νικόλαος