Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Κράτηση αποδοχών για τα ορφανά τέκνα των συναδέλφων

Κράτηση αποδοχών για τα ορφανά τέκνα των συναδέλφων

1034
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η κράτηση που εμφαίνεται στη γραμμή «Λογαριασμός Ορφανών» της στήλης «Αναδρομικά & Δώρα» των κρατήσεων του αναλυτικού σημειώματος αποδοχών μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015

αφορά την έκτακτη ετήσια κράτηση του Λογαριασμού Αρωγής Ορφανών Τέκνων του Ιδρύματος Εξοχές. Επισημαίνεται ότι, από τον εν λόγω Λογαριασμό χορηγείται ετήσια οικονομική ενίσχυση στα άγαμα και ορφανά τέκνα των συναδέλφων μια φορά το έτος.

poasy.gr