Αρχική ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

2050
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά τη κατάργηση των Οργανισμών ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ Υπάγονται πλέον στο ΙΚΑ-Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ.

Διαβάστε σχετικά την ανακοίνωση της Ενωσης Αττικής:

Αθήνα,   2-3-2015         
Αρ. Πρωτ.: 012
 

Προς :
 

Υπηρεσίες Αθηνών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Κατόπιν συνεχών ερωτημάτων από συναδέλφους  στα γραφεία της Ένωσής μας σχετικά με τις τελευταίες αλλαγές που επήλθαν στο τομέα της υγειονομικής μας περίθαλψης σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά τη κατάργηση των Οργανισμών ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ Υπάγονται πλέον στο ΙΚΑ-Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ. Με την ένταξή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ τους αποδόθηκε αυτόματα δεκαψηφίος Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ) τον οποίο μπορούν να αποκτήσουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΙΚΑ, Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.

Ο Αριθμός αυτός είναι απαραίτητος και θα αντικαταστήσει τον προηγούμενο που αναγράφονταν στα βιβλιάρια υγείας για την σε κάθε περίπτωση χρήσης αυτών.

Επιπλέον οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), της περιοχής Αττικής, που μέχρι τώρα εξυπηρετούντο μόνο από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38), θα εξυπηρετούνται πλέον στα κατωτέρω υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

    Υποκατάστημα Αθηνών, Μ. Αλεξάνδρου 3 – Πλατεία Καραϊσκάκη,
    Υποκατάστημα Αλεξάνδρας, Πανόρμου και Καρύστου 7,
    Υποκατάστημα Συντάγματος, Ακαδημίας 21,
    Υποκατάστημα Πειραιά, Ελευθερίου Βενιζέλου 3 και Εθνικής Αντίστασης,
    Υποκατάστημα Αμαρουσίου, Χατζηαντωνίου 15

 

                                                                                                 Για το Δ.Σ.

                                                           – Ο –                                                                                   – Ο –
                                                          Πρόεδρος                                                        Γεν. Γραμματέας

                                           

                                       ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                                                    ΡΗΓΑΣ Νικόλαος