Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Ο καβγάς τριών εταιρειών για το διαγωνισμό του 1.000.000 ευρώ για τα...

Ο καβγάς τριών εταιρειών για το διαγωνισμό του 1.000.000 ευρώ για τα «βραχιολάκια»

821
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η εμπλοκή τους στα γρανάζια της Δικαιοσύνης  έφερε την καθυστέρηση εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος επιτηρούμενης ελευθερίας 250 κρατουμένων και υποδίκων – Ποια είναι η ιδιωτική εταιρεία G4S που έχει αναλάβει τη φύλαξη κρατουμένων με «βραχιολάκι»

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο δικαστικός καβγάς τριών εταιρειών για το ποια  θα πάρει το 1.000.000 ευρώ προκειμένου να προμηθεύσει το υπουργείο Δικαιοσύνης με το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης («βραχιολάκι») και η εμπλοκή  τους στα γρανάζια της Δικαιοσύνης είναι οι αιτίες  που μέχρι τώρα δεν μπορεί να  ανοίξουν  οι πόρτες των φυλακών για την επιτηρούμενη ελευθερία 250 κρατουμένων και υποδίκων.

Φυσικά μεταξύ των πρώτων που θα χρησιμοποιήσουν το «βραχιολάκι» είναι  ο Νίκος Ρωμανός για μπορεί να πηγαίνει να ολοκληρώσει  τις σπουδές  στο ΤΕΙ που έχει εισαχθεί κατόπιν εξετάσεων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης στις αρχές του χρόνου, αλλά με καθυστέρηση αρκετών ετών σε σχέση με τις άλλες προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες, νομοθέτησε το «βραχιολάκι» και έθεσε σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα  για την  ηλεκτρονική επιτήρηση  250 κρατουμένων (υποδίκων και καταδίκων) προκειμένου να μπορούν να εκτίουν την  ποινή του σε κατ΄  οίκον περιορισμό.

Πράγματι τον περασμένο Μάιο το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε το ποσό τους 1.000.000 ευρώ για να μπορεί να ξεκινήσει ο διαγωνισμός προμήθειας του όλου συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης («βραχιολάκια»,  εγκατάστασης μονάδας παρακολούθησης γεωεντοπισμού, κ.λπ.).

Παράλληλα, το πιλοτικό πρόγραμμα  θα το  χρηματοδοτήσει και  το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)  από τον προϋπολογισμό του  2014.

Από την πλευρά του υπουργείου Δικαιοσύνης προκηρύχθηκε αμέσως με τη διαδικασία του επείγοντος διεθνής διαγωνισμός  για την προμήθεια των αναγκαίων συσκευών για  το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Στην συνέχεια αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η διακήρυξη του δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για τα «βραχιολάκια»  με την δέσμευση ότι μέχρι την 6η Ιουνίου 2014 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υποβάλλει  σχετική αίτηση συμμετοχής στο διεθνή διαγωνισμό.

Η διακήρυξη του κλειστού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού (συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) προέβλεπε  δύο φάσεις (Α ́ και Β ́) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση του έργου: “Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής  επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια”.

Στην πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα υπέβαλλαν φάκελο δικαιολογητικών και στην δεύτερη φάση θα υπέβαλλαν προσφορές.

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος η  εταιρεία  «G4S Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Επανδρωμένων – Τεχνικών Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «G4S Secure Solutions S.A.»,   μια Ένωση Εταιρειών (υπό την μορφή κοινοπραξίας) στην οποία συμμετείχαν οι: 1) «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – Διεθνείς Τεχνολογίες» και 2)  «Phoenix Facility Services Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία» και 3) Ανώνυμη Εταιρεία «Χ. Θεοδόσης ΑΒΕΕ».

Κατά την πορεία του διαγωνισμού ασκήθηκαν μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν προσφυγές οι οποίες με αποφάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, άλλες έγιναν δεκτές και άλλες μερικά δεκτές.

Όμως η ¨Ένωση Εταιρειών (κοινοπραξία) τον περασμένο Αύγουστο κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών  ζητώντας την προστασία των εννόμων συμφερόντων της.

Στρεφόταν κατά του υπουργού Δικαιοσύνης και ζητούσε να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί  της τελευταίας προσφυγής που είχε καταθέσει κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και είχαν μερικά απορριφθεί με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, ζητούσε   να  ακυρωθεί ως παράνομος ο αποκλεισμός της από τον διαγωνισμό για τα «βραχιολάκια».
           
Αμέσως μετά  η εταιρεία «G4S Secure Solutions S.A.» άσκησε παρέμβαση στο Διοικητικό Εφετείο ζητώντας να απορριφθεί η αίτηση της ¨Ένωσης Εταιρειών.
           
Το ζήτημα που είχε ανακύψει είναι εάν η  ¨Ένωση Εταιρειών κάλυπτε τους όρους του διαγωνισμού σε επιμέρους κεφάλαια του, όπως ήταν αυτός την ύπαρξης εμπειρίας στον τομέα υπηρεσιών επιτήρησης.    
   
Το Διοικητικό Εφετείο στην υπ΄ αριθμ. 613/2014 απόφασή του  επισημαίνει ότι η επίμαχη Ένωση Εταιρειών επικαλέστηκε στο δικαστήριο έργα που αφορούν μόνο σε προμήθειες εξοπλισμού και στην συντήρηση αυτών και «όχι σε ικανή και αποδεδειγμένη επμειρία λειτουργίας» που  ήταν το ζητούμενο.

Κατά συνέπεια κατέληξε το Διοικητικό Εφετείο «δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενη με ποινή αποκλεισμού εμπειριά παροχής των σχετικών υπηρεσιών επιτήρησης».

Παράλληλα, το Εφετείο απέρριψε και τον ισχυρισμό της Ένωσης Εταιρειών ότι μη νόμιμα αποκλείστηκε καθώς δεν πληρούσε  την ρητή απαίτηση της διακήρυξης του διαγωνισμού για την επικύρωση  των συστατικών επιστολών, των εγγραφών με τα οποία τεκμηριώνεται η συμμετοχή της σε συναφή έργα.

Σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού  τα ανάλογα έγγραφα έπρεπε να είναι επικυρωμένα από το αρμόδιο προξενείο ή να φέρουν την σφραγίδα «APOSTILE»  σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης. Τα έγγραφα που προσκομίστηκαν εκλήφθηκαν ως ιδιωτικά  έγγραφα.
Το Εφετείο και πάλι δεν δέχθηκε τον δεύτερο αυτό ισχυρισμό της  Ένωσης  Εταιρειών και απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ υποχρέωσε την επίμαχη εταιρεία να πληρώσει δικαστικά έξοδα  3.333,20 ευρώ.

Κατόπιν όλων αυτών μειοδότης ανακηρύχθηκε  η εταιρεία «G4S Secure Solutions S.A.», η οποία ήδη κατέθεσε την τραπεζική  εγγυητική επιστολή και ξεκινάει μέσα στο επόμενο διάστημα η διαδικασία εφαρμογής  του συστήματος  ηλεκτρονικής επιτήρησης.

protothema.gr