Αρχική ΕΛΛΑΔΑ «Προαιρετική ή υποχρεωτική η ασφάλιση στο Τ.Π.Δ.Υ.», άρθρο του Βασίλη Πανταζή

«Προαιρετική ή υποχρεωτική η ασφάλιση στο Τ.Π.Δ.Υ.», άρθρο του Βασίλη Πανταζή

933
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα από τα διαχρονικότερα ερωτήματα των νέων συναδέλφων (καταταγέντων στο Σώμα μετά την 01-01-1993) είναι: η κράτηση υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) που βλέπουμε σε μηνιαία βάση στα αναλυτικά σημειώματα αποδοχών μας είναι υποχρεωτική ή προαιρετική και εφόσον είναι προαιρετική μπορεί να διακοπεί;;;

Το ως άνω ερώτημα απασχόλησε έντονα τους συναδέλφους μας στο πρόσφατο παρελθόν (2010), εκεί κάπου στις αρχές της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα μετά την αλλαγή των προϋποθέσεων συνταξιοδότησής μας (κυρίως των νέων συναδέλφων, με την εισαγωγή του 60ου έτους ηλικίας ή τα 40 έτη υπηρεσίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την άμεση καταβολή της σύνταξης), με αποτέλεσμα η αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας να γίνεται αποδέκτης σωρείας προφορικών και έγγραφων ερωτημάτων και προς απάντηση αυτών να εκδώσει το υπ’ αριθμ. 1543Α/10/826048 από 25-11-2010 έγγραφό της  και να το αποστείλει μέσω POL σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος.
Κι ενώ από το 2010 έως σήμερα έχουν περάσει περίπου πέντε (5) έτη, διαπιστώνω, στις ημερίδες που διοργανώνονται σε πανελλαδικό επίπεδο από τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία όπου και τυγχάνω κεντρικός ομιλητής σε θέματα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά, ότι το ίδιο παραπάνω ερώτημα απασχολεί ακόμα και γίνεται εντονότερο τους τελευταίους δέκα (10) μήνες.

Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα, αν η κράτηση υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ. είναι προαιρετική ή υποχρεωτική, είναι η εξής:

Για τους Αστυνομικούς, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες που ανήκουν στα Ταμεία της τέως Αστυνομίας Πόλεων (Α.Π.) η ασφάλιση στο Τ.Π.Δ.Υ. είναι υποχρεωτική και για τους αντίστοιχους νέους (κατάταξη στο Σώμα μετά την 01-01-1993) που ανήκουν στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής (Ε.Χ.) η ασφάλιση στο Τ.Π.Δ.Υ. είναι προαιρετική.
Και στις δύο (2) προαναφερθείσες περιπτώσεις (υποχρεωτική και προαιρετική), δεν υπάρχει πρόβλεψη από τον νομοθέτη για παύση, αναστολή ή κατάργηση της ασφάλισης στο Τ.Π.Δ.Υ. και συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα να διακοπούν οι κρατήσεις υπέρ του εν λόγω Ταμείου. Επίσης, δε δύναται να ανακληθεί η αίτηση για προαιρετική ασφάλιση στο Τ.Π.Δ.Υ. που υπεβλήθη από έκαστο ασφαλισμένο συνήθως στις αρχές του ασφαλιστικού του βίου.

Είναι, βέβαια, λίγο οξύμωρο σήμερα, να μιλούμε για κατάργηση της υποχρεωτικής ασφάλισης, ήτοι της κοινωνικής ασφάλισης και να αφουγκραζόμαστε άλλα μοντέλα (ιδιωτικά ή διφυή), αλλά οι έως τώρα χειρισμοί των Κυβερνώντων στο Τ.Π.Δ.Υ. και η εν γένει κατάσταση της κοινωνικής ασφάλισης στη Χώρα, μας προκαλούν ανησυχία και σίγουρα αυτή η ανησυχία διογκώνεται, όταν κανείς σχεδόν δεν ασχολείται με το εν λόγω Ταμείο και όταν λέμε κανείς εννοούμε τις Ενώσεις – Ομοσπονδίες των χιλιάδων ασφαλισμένων (ΑΔΕΔΥ, ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑΞΙΑ, ΠΟΕΥΠΣ κ.λπ.).

Το πρόβλημα ρευστότητας και βιωσιμότητας που έχει το προαναφερθέν Ταμείο, αλλά και τα υπόλοιπα, αφορούν κατά βάση τους υπαλλήλους που σήμερα έχουν λιγότερα από 25 έτη υπηρεσίας και θα πρέπει η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων να ενημερώνεται, να εκπροσωπείται και να συμμετέχει στις αποφάσεις που λαμβάνονται σχεδόν ερήμην της, παρότι για την ως άνω κατηγορία ασφαλισμένων η χορήγηση ενός εφάπαξ φαντάζει όνειρο απατηλό…
     
Βασίλειος Ν. Πανταζής
Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.-Μέλος Ε.Κ.Α. ekapolice.gr