Αρχική ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΑΝΤΡΕΣ...

ΣΥΓΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΑΝΤΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

919
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την τελευταία εβδομάδα επικοινώνησαν με την ΕΑΣΥΑ, συνάδελφοι οι οποίοι  ενημέρωναν ότι σε κάποιες Υπηρεσίες έχει δημιουργηθεί σύγχυση μετά την έκδοση διαταγής από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα από την Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού με θέμα «Χορήγηση αδειών στους Δημοτικούς Αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής τοποθέτησής τους στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας».

Η ΕΑΣΥΑ προέβη σε επιστολή προς το Επιτελείο Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα προς τον Αντιστράτηγο κ.ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο

Διαβάστε την επιστολή παρακάτω:

Αθήνα,   25-9-2014         
Αρ. Πρωτ.: 082

Προς -Επιτελείο Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ.ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο

 Κοιν.-Διεύθυνση Αστυνομικού     Προσωπικού & Εσωτερικών  Λειτουργιών Αστ.Διευθυντή κ.ΚΡΙΚΑ Δημήτριο

-Π.Ο.ΑΣ.Υ.

-Υπηρεσίες Αθηνών

 

Θέμα: Άδεια ανατροφής τέκνου.

Την τελευταία εβδομάδα επικοινώνησαν με την Ένωσή μας, συνάδελφοι οι οποίοι μας ενημέρωσαν ότι σε κάποιες Υπηρεσίες έχει δημιουργηθεί σύγχυση μετά την έκδοση διαταγής από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα από την Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού με θέμα «Χορήγηση αδειών στους Δημοτικούς Αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής τοποθέτησής τους στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας». Συγκεκριμένα στο εδάφιο 1β(ii) αναφέρεται ότι στην περίπτωση που η μητέρα του τέκνου δεν εργάστηκε κατά το διάστημα από την γέννηση του τέκνου έως και την εφαρμογή του Ν.4210/2013,ο πατέρας δικαιούται μέρος των διευκολύνσεων το οποίο εξαρτάται από την ηλικία των τέκνων στις 21/11/2013 και υπολογίζεται με την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου της παρ.11 της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29.5.2008.

Σχεδόν την ίδια ώρα ενημερωθήκαμε ότι σε απάντηση αναφορών που εστάλησαν στο Αρχηγείο, για λήψη της άδειας ανατροφής τέκνου από άντρες αστυνομικούς των οποίων οι σύζυγοι δεν εργάστηκαν από τη γέννηση του τέκνου έως και την ημέρα της αίτησης του αστυνομικού, αλλά και σε περιπτώσεις όπου η σύζυγος εργαζόταν κατά τη γέννηση του τέκνου (και δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου) αλλά τη στιγμή που ο αστυνομικός αιτείται την άδεια ανατροφής δεν εργάζεται, η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού & Εσωτερικών Λειτουργιών εξέδωσε την υπ’αριθμ. 6005/10/11-γ  διαταγή η οποία κινείται στο ίδιο σκεπτικό με αυτό της Διεύθυνσης Πολιτικού προσωπικού.

Πρωτίστως, παρακαλούμε να διευκρινιστεί το θέμα, ότι η διαταγή της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού δεν αφορά το ένστολο αστυνομικό προσωπικό, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση στις Αστυνομικές Υπηρεσίες και δημιουργείται κώλυμα στη χορήγηση της εν θέματι άδειας σε αστυνομικούς.

Όσον δε αφορά το περιεχόμενο της διαταγής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Με τον Ν.4210/2013 καταργείται το εδάφιο β,παρ.3, του άρθρου 53 του Ν.3528/2007, δηλ. «Αν η σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2,..»,   χωρίς να θέτει κανέναν  νέο περιορισμό στην χορήγηση του 9μηνου σε άντρες, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις του Ν. 3528/2007.

Ο μαθηματικός τύπος της παρ.11 της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29.5.2008, έχει εφαρμογή στην μετατροπή τού μειωμένου ωραρίου σε συνεχόμενη άδεια και αντιστρόφως, όταν και εφόσον επιθυμεί ο δικαιούχος υπάλληλος, στις περιπτώσεις όπου η σύζυγος δικαιούται  όμοιων  ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων και ο σύζυγος επιθυμεί να κάνει χρήση κατά το μέρος που υπολείπεται καθώς και  στις περιπτώσεις νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων.

Η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813( σχετ.(δ) της υπ’αριθμ.6005/10/11-γ της Διεύθυνσης Αστυνομικού προσωπικού) όσον αφορά την εφαρμογή του Ν.4210/2013 διευκρινίζει τα εξής : «Με την έναρξη του ισχύοντος νόμου, ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης μετ’ αποδοχών άδειας ανατροφής τέκνου, ανάλογα με την ηλικία του τέκνου του και σύμφωνα  με τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 53 του Υ.Κ., ανεξαρτήτως εάν η σύζυγός του απασχολείται με σύμβαση μίσθωσης έργου σε φορέα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα κ.λπ.».

Η χρήση λοιπόν της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου, όπως έως τώρα εφαρμόζεται, εφόσον ο υπάλληλος αιτηθεί αυτή μέχρι και εννέα μήνες πριν το τέκνο για το οποίο την δικαιούται κλείσει τα τέσσερα έτη, δεν περικόπτεται για κανένα λόγο ούτε απαιτείται χρήση μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό της. Στη περίπτωση δε, που ο υπάλληλος επιθυμεί να κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου, τότε λαμβάνεται υπ’όψιν η ηλικία του τέκνου διότι η αίτηση για μεταγενέστερη έναρξη χρήσης του δικαιώματος(δηλαδή όχι με την λήξη της άδεια λοχείας), θα παρετείνε αυτό και μετά την συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών του τέκνου, κάτι που δεν προβλέπεται από τον Νόμο.

Η ως άνω διάταξη του Ν. 4210/2013, θεσπίστηκε όχι μόνο προς συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ (ιδίως Οδηγία 2006/54/ΕΚ) αλλά και προς αποκατάσταση του αισθήματος ισότητας και ισονομίας καθώς πρόκειται για ένα αυτονόητο γονεϊκό δικαίωμα του πατέρα δημοσίου υπαλλήλου. Θεωρούμε την ερμηνεία αυτή του Νόμου, άδικη αλλά και λανθασμένη, εφόσον ο νόμος επιχειρεί να επεκτείνει το δικαίωμα των ανδρών δημοσίων υπαλλήλων χωρίς να τους διαχωρίζει ως προς το δικαίωμά τους.

Για το Δ.Σ.

                     – Ο –                                                           – Ο –
                Πρόεδρος                                                    Γεν. Γραμματέας

                                             

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                                                ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΤΟΥ-Ν.4210-2013-οικ.34813-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ-ΔΙΔΑΔ Φ.51-590