Αρχική ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

860
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση της ΕΑΣΥΑ σχετικα με τις Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Διαβάστε τη σχετικη ανακοινωση:

Το Υπουργείο Οικονομικών την 28-05-2015 έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο: «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» και την 02-06-2015 η εν λόγω  διαδικασία ολοκληρώθηκε.

Ενημερώνουμε ότι, το προαναφερθέν σχέδιο νόμου και ειδικότερα το άρθρο 15 «Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας» ορίζει για τους αστυνομικούς ότι: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας & Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.».

Τονίζουμε ότι, η μέχρι σήμερα διαδικασία χορήγησης των δαπανών μετακίνησης, παρότι καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες υπηρεσιακές ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού, έχει στην πράξη αρκετές δυσλειτουργίες που έχουμε τονίσει επανειλημμένως και αναμένουμε τον εξορθολογισμό τους, προς το δικαιότερο των συναδέλφων αστυνομικών, με την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Επισημαίνουμε  ότι, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του ως άνω σχεδίου νόμου που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους στον κλάδο εργαζομένων των αστυνομικών, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του και θα πρέπει να διαγραφεί η τελευταία πρόταση στο ως άνω άρθρο 15: «Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.», διότι, σε περίπτωση μη έκδοσης σχετικού προεδρικού διατάγματος εντός της οριζόμενης προθεσμίας, αυτεπάγγελτα θα τύχουν εφαρμογής στους αστυνομικούς υπαλλήλους οι δυσμενείς γενικές διατάξεις.

Τέλος, η Ένωση μας αναμένει το κάλεσμα του αρμόδιου Υπουργείου προς τους συνδικαλιστικούς Φορείς, προκειμένου οι τελευταίοι να επισημάνουν τα προβλήματα του κλάδου, να προτείνουν τις απαραίτητες βελτιώσεις στην υφιστάμενη διαδικασία χορήγησης των δαπανών μετακίνησης των αστυνομικών και από κοινού να συντάξουν το σχετικό προεδρικό διάταγμα, κάνοντας με αυτό τον τρόπο πράξη η Κυβέρνηση τις προεκλογικές και μετεκλογικές εξαγγελίες της.

 

Για το Δ.Σ.

                     – Ο –                                                                                   – Ο –
                 Πρόεδρος                                                                     Γεν. Γραμματέας

 
απο easya.gr