Αρχική ΕΛΛΑΔΑ H νέα Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας

H νέα Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας

3667
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μια από καινούργιες καινοτομίες για την Ελληνική Αστυνομία είναι η συγκρότηση Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων με έδρα το πρώην Ολυμπιακό Σκοπευτήριο στο Μαρκόπουλο Αττικής. Η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.), εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό. H νέα Διεύθυνση έχει ξεκινήσει ήδη τις πυρετώδεις διαδικασίες ώστε μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου να είναι πλήρως έτοιμη.

Έχει ως αποστολή:

 α. την από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την καταπολέμηση του εγκλήματος, την κατοχύρωση και διατήρηση της δημόσιας τάξης, τη συμβολή στην εξασφάλιση της πολιτικής άμυνας και της εθνικής άμυνας της χώρας και την αντιμετώπιση αστυνομικών προβλημάτων ιδιαίτερης σημασίας,

 β. την εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών στους χώρους στους οποίους εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας,

γ. τη διάθεση συνοδών – χειριστών αστυνομικών σκύλων όλων των κατηγοριών, προς το σκοπό συνδρομής στο έργο των αρμοδίων Υπηρεσιών,

δ. τη διάθεση δυνάμεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων για τις οποίες απαιτείται επέμβαση ειδικώς εκπαιδευμένων και πλήρως εξοπλισμένων με σύγχρονα όπλα και υλικά μέσα αστυνομικών δυνάμεων.

Η Δ.Ε.Α.Δ. συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης:

 α. Την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας (Υ.Ε.Μ.Ε.Α.), η οποία έχει την καθοριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2334/1995 (Α’ 184) αποστολή και ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου και του π.δ. 36/1997 (Α’ 36), όπως ισχύουν κάθε φορά.

 β. Την Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, η οποία είναι αρμόδια για την επισήμανση, περισυλλογή, εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών στους χώρους τοπικής αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην αυτών για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων. Είναι, επίσης, αρμόδια για τη διάθεση συνοδών – χειριστών αστυνομικών σκύλων όλων των κατηγοριών, προς το σκοπό συνδρομής του έργου των αρμοδίων Υπηρεσιών στην ανίχνευση εκρηκτικών υλών και ναρκωτικών ουσιών, στην ανεύρεση προσώπων και πραγμάτων και στη διενέργεια αστυνομικών περιπολιών.

 γ. Την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), η οποία έχει ως αποστολή τη διάθεση δυνάμεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, όπως τρομοκρατικές ενέργειες, ένοπλες συγκρούσεις, οργανωμένες ληστείες, αεροπειρατείες, απαγωγές προσώπων και γενικά περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται επέμβαση ειδικώς εκπαιδευμένων και πλήρως εξοπλισμένων με σύγχρονα όπλα και υλικά μέσα αστυνομικών δυνάμεων.

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Α.Δ.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ε.Α.Δ. και ασκεί στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου

 Η αξία της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών.

Το θεμελιώδες ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι τι πρόσφερε πρακτικά η Δ.Ε.Α.Δ. Πρώτα αναγνωρίστηκε η αξία και ο ρόλος των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων και ως εκ τούτου αναβαθμιστήκαν τουλάχιστον σε στρατηγικό και επιτελικό επίπεδο. Πολιτική και φυσική ηγεσία αναγνωρίζουν λοιπόν την αξία των ειδικών δυνάμεων και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό. Πιο συγκεκριμένα η Δ.Ε.Α.Δ.προσέφερε τα ακόλουθα ως πιο στοχευμένες και αναλυτικές παρατηρήσεις εκ μέρους μας:

    Ενότητα Διοίκησης. Πλέον κάτω από μια κοινή στέγη θα ασκείται τόσο το τακτικό- επιχειρησιακό επίπεδο σχεδιασμού και συντονισμού επιχειρήσεων όσο και θέματα διοικητικής μέριμνας και φροντίδας του προσωπικού.

    Διακλαδικό πνεύμα. Στην Δ.Ε.Α.Δ.συνυπάρχουν τρεις μονάδες στρατηγικής αξίας. Με άλλα λόγια, μονάδες με διαφορετική επιχειρησιακή φιλοσοφία ενώνουν τις δυνάμεις τους συγκροτώντας την αιχμή του δόρατος για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Επί της ουσίας πλέον καλλιεργείται το πνεύμα της διακλαδικότητας, παραμερίζονται οι όποιες διαφορές και υπάρχει κοινή προσήλωση στην οποιαδήποτε αποστολή τους ανατεθεί.  

    Άρτιο συντονισμό. Η πεμπτουσία των ειδικών επιχειρήσεων. Ο Συντονισμός. Συγκροτείται πλέον ένα πλέγμα συντονισμού και δύναται η δυνατότητα η μια μονάδα μέσω συνδέσμων στην άλλη να επικοινωνεί και να γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή την επιχειρησιακή κατάσταση που βιώνει. Μένει να βελτιωθούν τα τεχνικά μέσα επικοινωνιών και να συσταθεί ένα κοινό δίκτυο διοίκησης και ελέγχου ή ακόμα καλύτερα C4 ISTAR (intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance) ήτοι διοίκησης, ελέγχου, επικοινωνιών, πληροφοριών, επιτήρησης, κατάδειξης στόχων και αναγνώρισης.

    Διαμόρφωση ολοκληρωμένου δόγματος επιχειρήσεων. Ολοκληρωμένο δόγμα επιχειρήσεων συνεπάγεται βελτίωση των δυνατοτήτων εκτέλεσης ειδικών επιχειρήσεων αφού μέσω της ΔΔΕΕ οι μονάδες δύναται να εκτελούν σύνθετες αποστολές ακόμα και σύνθεση με μέλη μεταξύ αυτών. Σε άλλη περίπτωση που ανατεθεί αποστολή σε μια μονάδα μπορεί αυτή την εκτελεί και οι υπόλοιπες να την υποστηρίζουν.

    Βέλτιστος επιχειρησιακός σχεδιασμός. Τρεις μονάδες ενώνουν τις γνώσεις τους, ενώνουν την εμπειρία τους. Κατακόρυφα κατ’ αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται το επίπεδο της εκπαίδευσης άρα και της αποτελεσματικότητας την ώρα της μάχης. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός τους αναπροσαρμόζεται αφού πλέον ο διοικητής των επιχειρήσεων μέσα από μια δεξαμενή εκλεκτών μονάδων και στελεχών κατ’ επέκταση επιλέγει τους καταλληλότερους. Επιπροσθέτως, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός τροποποιείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξυπηρετεί αρτιότερα και αποτελεσματικότερα τον ρόλο των ειδικών δυνάμεων αφού μέσα από μεθοδική εκπαίδευση διαπιστώνονται τυχόν ατέλειες.

    Επαύξησης της δυνατότητας χρήσης τους ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα πλέον και συγκεκριμένα το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης έχει τον κρυφό άσσο που θα ήθελε για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας στα καυτά μέτωπα κατά της τρομοκρατίας. Είναι επιτακτική η ανάγκη η Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στις αποστολές κατά της διεθνούς τρομοκρατίας όπως κάνουν άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Πολωνία ή η Ολλανδία. Και αυτό γιατί έχουμε να κερδίσουμε πολλά. Και αυτά είναι τα πολιτικά και διπλωματικά ανταλλάγματα, η εμπειρία, τα διδάγματα και κατ’ επέκταση η βελτίωση του επιπέδου μαχητικής ικανότητας των μονάδων.

απο defencenews