Αρχική ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

942
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 Πραγματοποιήθηκε την 14 Απριλίου 2016 και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αστυνομικού μεγάρου Λάρισας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λάρισας.
 Στη Συνέλευση είχε προσκληθεί και παρέστη ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας ο Ταμίας κ.ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος ο οποίος ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο μας,ενώ μέσω skype ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών Θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος έκανε αναλυτική ενημέρωση και έδωσε χρηστικές απαντήσεις σε συναδέλφους όσον αφορά τις οικονομικές και συνταξιοδοτικές εξελίξεις.
  Από το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης παρουσιάστηκξε ο Διοικητικός απολογισμός της Ένωσης και από τον Ταμία παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός ,οι οποίοι εγκρίθηκαν από το σώμα.
  Στη συνέχεια εκδόθηκε το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης ως ακολούθως:
 
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
 
ΨΗΦΙΣΜΑ
 
              
Εμείς τα μέλη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας:
 
Α. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τη θωράκιση του αστυνομικού λειτουργήματος όχι μόνο για να εξαλείψουμε τις τραγικές απώλειες συναδέλφων μας, αλλά και για να αποδείξουμε ότι ως Έλληνες μπορούμε να έχουμε μια σύγχρονη, δίκαιη, δημοκρατική και αποτελεσματική αστυνομία που δεν θα έχει σε τίποτε να ζηλέψει αστυνομίες άλλων χωρών.
 
Β. Αναγκαία προϋπόθεση, όμως, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι η πολιτεία να αντιμετωπίσει σοβαρά τις προτάσεις μας, απαντώντας καταρχήν στο καίριο ερώτημα «τι αστυνομία και για τι τη θέλουμε». Όσο αποφεύγει το πολιτικό σύστημα να δώσει καθαρές απαντήσεις, άλλο τόσο θα διαιωνίζονται αρνητικά φαινόμενα και θα συντηρείται το χάσμα μεταξύ αστυνομίας και κοινωνίας.
 
   Εγκρίνουμε το παρόν ψήφισμα και εξουσιοδοτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, σε συνεργασία με την Π.Ο.ΑΣ.Υ., να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και πράξεις για την διεκδίκηση και επίλυση των παρακάτω αιτημάτων:
 
Α. ΘΕΣΜΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
 
1. Αναθεώρηση του άρθρου 23 του Συντάγματος και απάλειψη του απόλυτου περιορισμού για το δικαίωμα της απεργίας στους Αστυνομικούς.
2. Αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος με την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 περί Υγιεινής και Ασφάλειας, με τον εφοδιασμό και τη διασφάλιση σύγχρονου και λειτουργικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού.  Δεν έχουμε υπογράψει κανένα συμβόλαιο με το θάνατο!
3.  Αποκατάσταση της λειτουργίας των Αστυνομικών Σχολών, με πρόσληψη ικανού αριθμού για το τρέχον και τα μελλοντικά  ακαδημαϊκά έτη. Αναγνώριση της σχολής Αστυφυλάκων ως Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και απογραφή των αποφοίτων  αυτής, ως ΤΕ.  Μοναδικός τρόπος εισαγωγής στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πρέπει να είναι μόνο μέσω του  θεσμού των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.
4. Καταγγέλλουμε το νέο οργανόγραμμα των Αστυνομικών Υπηρεσιών το οποίο όχι μόνο δε δίνει λύσεις αλλά ουσιαστικά με τις ελάχιστες κενές οργανικές θέσεις που αφήνει, στερεί και τις τελευταίες ελπίδες μετάθεσης του Αστυνομικού στο τόπο συμφερόντων του. Άμεση επαναφορά των 6.700 κενών οργανικών θέσεων Αστυφυλάκων.
5. Επαναπροσδιορισμό του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας στο μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα π.χ. παρουσία στα hot spot, και απαλλαγή αυτής από τα ξένα προς την αποστολή της έργα.
6. Αναμόρφωση  ΑΜΕΣΑ του Κώδικα Μεταθέσεων, να αντιμετωπιστεί η «επιτηδειότητα», κλείνοντας τα «παραθυράκια» ορισμένων διατάξεων, ώστε να απαλειφθούν οι διακρίσεις και να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η δικαιοσύνη .
7. Λογοδοσία της διοίκησης και θέσπιση πειθαρχικών μέτρων σε περίπτωση αυθαιρεσίας εκείνων που έχουν την ευθύνη αλλά δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τους κανονισμούς (υγιεινή και ασφάλεια του αστυνομικού προσωπικού, έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση κλπ). Ο νέος θεσμός του Συνηγόρου του Αστυνομικού πρέπει να αναβαθμιστεί και προς αυτήν την κατεύθυνση.
8. Εντατικοποίηση και αύξηση των σεμιναρίων αυτοάμυνα αυτοπροστασίας και συνεχής μετεκπαιδεύσεις του Αστυνομικού Προσωπικού.
10. Αναμόρφωση του κανονισμού στολής σύμφωνα με τις ανάγκες του μάχιμου προσωπικού ώστε ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης υπηρεσίας και των καιρικών συνθηκών να καταστεί
αυτή περισσότερο πρακτική, εύχρηστη και λειτουργική προς όφελος του παραγόμενου έργου.
11. Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, τις προτάσεις των εργαζομένων Αστυνομικών και επ’ ουδενί ανάλογα με τις πιέσεις διαφόρων «παραγόντων».
12. Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων υπηρεσιακών οχημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας και έγκριση των αναλόγων δαπανών για τη συντήρηση των υπαρχόντων μέσων.
 
 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
 
1. Απαιτούμε άμεση και πλήρη συμμόρφωση στις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν με τον Νόμο 4093/2012, σύμφωνα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της σημερινής κυβέρνησης.
Οραματιζόμαστε ένα νέο μισθολόγιο δίκαιο, χωρίς ανισότητες που θα δίνει όραμα και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των Αστυνομικών και των οικογενειών τους, με έμφαση στους νέους χαμηλόβαθμους συναδέλφους μας. Το μισθολόγιο θα πρέπει να αναμορφωθεί με τα παρακάτω βασικά κριτήρια και ανοικοδομηθεί μέσα από αυτά:
α) Αναγνώριση της εργασίας μας ως επικίνδυνης και συνεπώς την επαύξηση των αποδοχών, είτε μέσω της χορήγησης επιδόματος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπου έχει ήδη χορηγηθεί στον Δημόσιο Τομέα είτε μέσω της ένταξης στο Βασικό Μισθό. Η αστυνόμευση και η ασφάλεια δεν είναι έννοιες αφηρημένες. Είναι εργασία επικίνδυνη, που πρέπει να αμείβεται.
β) Αναγνώριση της νυκτερινής μας εργασίας με ωριαία αποζημίωση – αμοιβή μέσω κλαδικής σύμβασης και χωρίς περιορισμούς μηνιαίων ή ετησίων ωρών, όταν αυτές από τις πραγματικές ανάγκες μιας Υπηρεσίας δεν επαρκούν.
γ) Πραγματική αμοιβή για την 6η ημέρα εργασίας (πέραν του πενθημέρου) και σχετική θεσμοθέτηση για τις Κυριακές, εξαιρέσιμες, αργίες, υπερωρίες, μέσω κλαδικής σύμβασης.
  2. Άμεση αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και των κοινοτικών κονδυλίων που αφορούν τις μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές, ενισχύοντας τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Αρχηγείου μας, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων,προκειμένου να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος.
  3. Χορήγηση βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών και στους Αστυνομικούς εκείνους που πέτυχαν στη Σχολή Αστυφυλάκων της σειράς του έτους 1995, οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας – σεισμού στην ευρύτερη περιοχή Γρεβενών-Κοζάνης –  εισήχθησαν προς φοίτηση στην Σχολή Αστυφυλάκων, Τ.Δ.Α. Γρεβενών, μετά την 19-6-1995, αναδρομικά, όπως ίσχυσε και στους συμμετέχοντες στον ίδιο διαγωνισμό και εισήχθησαν στα άλλα Τ.Δ.Α. της χώρας μέχρι την 19-6-1995. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω αλλαγής της ημερομηνίας κατάταξης.  
4. Αύξηση της αποζημίωσης της εκτός έδρας διανυκτέρευσης και    της εκτός έδρας ημερήσιας αποζημίωσης, χωρίς περιορισμούς και εξαιρέσεις. Σε κάθε περίπτωση να δίδεται προκαταβολικά το 80% τουλάχιστον της προβλεπόμενης εκτός έδρας αποζημίωσης, ακόμα και για της αυθημερόν μετακινήσεις, μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού εκτός ορίων Αστυνομικής Διεύθυνσης κ.λπ.
5. Άμεση κοστολόγηση της μετακίνησης αστυνομικών δυνάμεων για αθλητικά ή άλλα μέτρα, με παράλληλη δημόσια ανάρτηση του κόστους στο πρόγραμμα «Διαύγεια», ώστε να σταματήσει η άμετρη κατασπατάληση δυνάμεων και πόρων. Σε ότι αφορά δε τις αθλητικές συναντήσεις, μετακύλιση αυτού του κόστους στις ιδιωτικές εταιρείες που εμπορεύονται τον αθλητισμό και κερδίζουν χρήματα.
6. Θεσμοθέτηση επιδόματος, στα πρότυπα του «επιδόματος ΜΑΤ», για όσους υπηρετούν σε ΟΠΚΕ-ΔΙΑΣ.
7. Άμεση χορήγηση στα Σώματα Ασφαλείας του επιδόματος εξομάλυνσης όπως αυτό τροποποιήθηκε και χορηγείται αντισυνταγματικά σήμερα μόνο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όλοι τις ίδιες διατροφές καταβάλλουν στα τέκνα τους!!
 
 
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
 
Η απάντηση μας στην ασφαλιστική ανασφάλεια:
Ζήλος για το λειτούργημα… ψυχή στον αγώνα!
Απαιτούμε ρήτρα αξιοπρέπειας & συντελεστή διαβίωσης…
 
1. Όχι στην άστοχη και ανεφάρμοστη μνημονιακή σύνδεση του ασφαλιστικού των ενστόλων με το προσδόκιμο ζωής.
2. Άμεση κατάργηση του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 για το ΤΕΑΠΑΣΑ, σύμφωνα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της σημερινής κυβέρνησης και μείωση των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τους ασφαλισμένους.
3. Προσαρμογή του ελάχιστου χρόνου απόδοσης του εφάπαξ βοηθήματος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τ.Π.ΑΣ. – Τ.Π.Υ.Α.Π.) στον χρόνο συνταξιοδότησης ενός εκάστου.
4. Διατήρηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως ένα  Ταμείο κύριας ασφάλισης των μισθωτών που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα και την ένταξη σε αυτό, των συναδέλφων που προσελήφθησαν από το έτος 2011 και μετά, οι οποίοι ασφαλίζονται σήμερα στο ΙΚΑ, άνευ εργασιακού – ασφαλιστικού πλαισίου.
5. Ενίσχυση των διατάξεων χορήγησης και υπολογισμού σύνταξης των Αστυνομικών παθόντων εν ώρα υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής οποτεδήποτε και αν κατατάγηκαν στο Σώμα.
  6. Δικαίωμα πρόσληψης, κατόπιν αιτήσεως, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, των μελών οικογενείας αστυνομικού, ο οποίος τυγχάνει ανίκανος σε ποσοστό άνω του 67%, συνεπεία της εκτέλεσης διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
  7. Δυνατότητα αναγνώρισης και στους ενστόλους των χρόνων για τα τέκνα τους και του ελάχιστου χρόνου φοίτησής τους στις μέσες επαγγελματικές σχολές, ως συντάξιμων,αποκλειστικά και μόνο σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01-01-2011, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που δόθηκε στον Δημόσιο Τομέα, 
  8. Επανεξέταση προς το καλύτερο των διατάξεων του Ν.3865/2010 για την προσαρμογή τουχρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος {γενικές και ειδικές περιπτώσεις (τρία τέκνα, λόγοι υγείας κ.λπ.)}  και υπολογισμού κύριας σύνταξης των παλαιών και νέων ασφαλισμένων.
  9. Την άμεση και πλήρη αναπλήρωση και κάλυψη της διαφοράς που επήλθε στα αποθεματικά των ασφαλιστικών – μετοχικών Ταμείων μας από το «κούρεμα» με το Πρόγραμμα του PSI το έτος 2012.
  10. Καμία περαιτέρω περικοπή του μερίσματος του Μ.Τ.Σ. και Μ.Τ.Π.Υ., άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ρευστότητας, χωρίς περαιτέρω εξωτερικό δανεισμό, με ξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου, κ.λπ.. Να νομοθετηθεί άμεσα η συμμετοχή του συνδικαλιστικού κινήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (μέσω εκπροσώπου) και στα Δ.Σ. των Μετοχικών Ταμείων (Στρατού και Δημοσίων Υπαλλήλων), ως τακτικά μέλη αυτών.
  11. Διασφάλιση του αποθεματικού κεφαλαίου του ειδικού (ερανικού) λογαριασμού αλληλοβοήθειας του Ιδρύματος «Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας» μέσω της δημιουργίας καταστατικού που θα επιτρέπει καταθέσεις εκτός του κοινού κεφάλαιο ασφαλιστικών Ταμείων της Τράπεζας της Ελλάδας. Την αναπλήρωση των απωλειών που υπέστη από το «κούρεμα» με το Πρόγραμμα του PSI το έτος 2012.
  12. Ενιαίο κλάδο υγείας για όλο το αστυνομικό προσωπικό με αναδρομική εφαρμογή για τους εν ενεργεία συναδέλφους.
  13. Εξομοίωση των συναδέλφων που πέτυχαν στο διαγωνισμό του 1989, αλλά προσελήφθησαν το 1994, με τους υπόλοιπους της ίδιας σειράς, οι οποίοι είχαν καταταγεί από το 1989, με την καταβολή του ασφαλίστρου μόνο του ασφαλισμένου.
  14. Άμεση λειτουργία των Αστυνομικών Φαρμακείων.
 15. Έναρξη, μέσω νομοθετικής τροποποίησης, της χορήγησης των οικονομικών ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 του ΤΕΑΠΣΑ (πρώην ΕΤΕΧ) που έπαυσε να χορηγεί την ενίσχυση από τον 10/2015.
 
Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
 
1.  Καταδικάζουμε τη κλιμακούμενη βία εναντίον των αστυνομικών. Η βία κατά της αστυνομίας είναι βία κατά της κοινωνίας. Δεν είμαστε πλέον σε καμιά περίπτωση διατεθειμένοι να υποστόμεθα εξευτελισμούς από ακραίες κοινωνικές ομάδες, να είμαστε ο «σάκος του μπόξ» σε κοινωνικές αντιπαραθέσεις και να εξευτελίζεται η αξιοπρέπεια μας χάριν μικροκομματικών συμφερόντων.
2. Στηρίζουμε όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και προσπαθούν, αφημένοι κυριολεκτικά στη μοίρα τους, να διαχειριστούν χιλιάδες ταλαίπωρους παράνομους μετανάστες με μόνο όπλο την ανθρωπιά τους. Στηρίζουμε επίσης τους συναδέλφους των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, της ομάδας ΔΕΛΤΑ και όλους όσους καθημερινά βιώνουν έναν ιδιότυπο κοινωνικό ρατσισμό.
3. Λέμε όχι στις «σωρηδόν» αποφυλακίσεις στο όνομα της αποσυμφόρησης των φυλακών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ας μη ξεχνάμε ότι κάποιος είναι έγκλειστος προφανώς γιατί καταπάτησε τα δικαιώματα κάποιου άλλου, παραβιάζοντας τους κανόνες δικαίου.
 4. Ζητούμε να εφαρμοσθεί επιτέλους μια σοβαρή  πολιτική στο θέμα της παράνομης εισόδου μεταναστών στη χώρα μας, των καταλήψεων δημοσίων κτηρίων  και γενικά σε ζητήματα που δημιουργούν κοινωνικό χάος και καταστρέφουν την εικόνα της ήδη πληγωμένη πατρίδα μας.
5. Καλούμε τέλος το πρωθυπουργό της χώρας να αποφασίσει άμεσα, δίνοντας τις ανάλογες κατευθύνσεις, επιτέλους τι αστυνομία θέλουμε και πως επιθυμούμε να ασκεί τα καθήκοντά της.
 
 
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα μας για ασφαλείς συναδέλφους οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους συμπολίτες.
                                                    Λάρισα, 14 Απριλίου 2016
                                                  Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ