Αρχική ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΑΣΥ-ΠΟΕΠΛΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΛΣ

ΠΟΑΣΥ-ΠΟΕΠΛΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΛΣ

1035
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΑΣΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΤΑΖΗ Β. Κ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ… ΗΔΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΟΛΙΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΑΧΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Τοποθέτηση – παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής, σχετικά με το σχέδιο νόμου “Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διορθωτικών Μεταρρυθμίσεων”

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Είναι λογικό σε ένα τέτοιας έκτασης και τόσο επείγον νομοθέτημα να έχουν παρεισφρήσει αστοχίες, ή ακόμα και λάθη. Μόνο ως τέτοιο, δηλαδή ως προφανές λάθος, μπορούμε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων να λογίσουμε και την κατάργηση του άρθρου 28 του ν.4331/2015, αναδρομικά από την ημερομηνία της ισχύος του, που επιχειρείται στο τρίτο μέρος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και συγκεκριμένα στο άρθρο 21 παρ. 3 αυτού, υπό τον τίτλο καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις.

Με την καταργητική αυτή διάταξη, αφαιρείται το δικαίωμα από την ΠΟΑΣΥ, αλλά και από άλλες Ομοσπονδίες – τις αντιπροσωπευτικότερες του τομέα τους – να ιδρύσουν, τηρώντας τις προϋποθέσεις και τους όρους του νόμου, Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, αντί να υπαχθούν αυτά υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ.

Μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή θα σας πείσει για τον παραλογισμό της διάταξης:

Στα τέλη του έτους 2012, δόθηκε με το ν.4052/2012 η δυνατότητα να μετατρέπονται σε ΝΠΙΔ, δηλαδή σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων και το δικό μας ταμείο, το ΤΕΑΠΑΣΑ, τόσο για τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, όσο και για τον Κλάδο Προνοίας, ύστερα από αναλογιστικές μελέτες, εγκρίσεις και άλλες διαδικασίες που ρητώς προέβλεπε ο νόμος. Η αρχική προθεσμία ήταν μέχρι 31/12/2014. Ακολούθως, η προθεσμία αυτή με τρεις (3) μεταγενέστερους νόμους παρατάθηκε ισάριθμες φορές. Με το νόμο 4316/14 έως 28/2/2015, με το ν.4320/15 έως 30/6/2015 και τέλος με το ν.4331/15 έως 31/12/2015. Η νομοθετική ταλαιπωρία της συγκεκριμένης ρύθμισης δε σταμάτησε εκεί. Με το ν.4334/15 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ όλα τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης που δεν είχαν ενταχθεί μέχρι τότε και με το ν.4336/15 καταργήθηκε κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

Η Ομοσπονδία μας, ύστερα από επίπονες, εξαιρετικής δυσκολίας και υπεύθυνες διαδικασίες, κατέθεσε στις Αρμόδιες Αρχές σχετικό φάκελο μετατροπής των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ για τη μετατροπή του σε Επαγγελματικό Ταμείο. Ο φάκελος αυτός έχει πάρει το δρόμο του, εξετάζεται με επιμέλεια και αναμένουμε την απάντηση των Αρμοδίων αρχών περί αποδοχής του αιτήματος ή μη. Μάλιστα, όπως μας έχει ήδη γίνει γνωστό, ο αρμόδιος Υπουργός έχει αποστείλει και στη νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας ερώτημα για τη νομική βάση εξέτασης του αιτήματός μας.

Και ενώ, ύστερα από εξαντλητικές προσπάθειες και τηρώντας τις ιδιαίτερα απαιτητικές διαδικασίες και όρους του νόμου, η Ομοσπονδία μας τολμά ένα τέτοιο εγχείρημα προς όφελος των δεκάδων χιλιάδων ασφαλισμένων και συνταξιούχων στο ΤΕΑΠΑΣΑ, με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο καταργείται η διάταξη εκείνη του νόμου που μας έδινε την προθεσμία και τη δικονομική δυνατότητα να καταθέσουμε εμπροθέσμως την αίτησή μας! Δηλαδή, καταργείται αναδρομικά η προθεσμία του νόμου. Ποιο απλά: δε θα εξετασθεί το αίτημά μας, όχι γιατί συντρέχουν ή δεν συντρέχουν κάποια ή κάποιες από τις ούτως ή άλλως εξαιρετικά δύσκολες προϋποθέσεις ουσίας για τη μετατροπή των Τομέων σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, αλλά γιατί η αίτησή μας θα απορριφθεί τύποις, ως μη εμπροθέσμως κατατεθείσα, λόγω κατάργησης της προθεσμίας που ο ίδιος ο νόμος μας είχε δώσει, όχι μια αλλά τρείς διαδοχικά φορές!!! Η εν λόγω διάταξη είναι προδήλως αντισυνταγματική, ως καταργούσα προθεσμία, δηλαδή ουσιαστικό δικονομικό δικαίωμα και μάλιστα αναδρομικώς!!!

Το ποιο εξόφθαλμο δε είναι ότι η Ομοσπονδία μας έχει ήδη ασκήσει το δικαίωμά της αυτό κατά χρόνο που μπορούσε να το ασκήσει, δηλαδή εντός προθεσμίας που ήδη είχε χορηγηθεί νομοθετικά!! Αυτή η υποβληθείσα αίτηση εξετάζεται ήδη στην ουσία της από τις αρμόδιες αρχές!! Είναι ποτέ δυνατόν να απορριφθεί, επειδή μεταγενέστερος νόμος κατήργησε αναδρομικά χορηγηθείσα προθεσμία, εντός της οποίας γεννήθηκε δικαίωμα; Περάν από την πρόδηλη αντισυνταγματικότητα της εν λόγω διάταξης, προσβάλλεται και ο πυρήνας, η φιλοσοφία του αρχικού ν.4052/12, αλλά και των μεταγενέστερων συναφών, ειδικότερα δε της παρούσας Κυβέρνησης, οι οποίοι επιθύμησαν την υποχρεωτική υπαγωγή των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ, πλην όσων εξ αυτών μετατραπούν σε επαγγελματικά. Αυτό ακριβώς αποφάσισε και έπραξε η Ομοσπονδία μας. Γιατί τώρα- έξαφνα-καταργείται αυτό το δικαίωμα, που έχει μάλιστα ήδη γεννηθεί;

Δεν υπάρχει πραγματικά ποιο ολοκληρωτική αντίληψη, αντίθετη από τις αρχές της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας από την αφαίρεση και την απόρριψη νόμιμων αιτημάτων, όχι λόγω έλλειψης ουσιαστικών προϋποθέσεων, αλλά λόγω απατηλής επίκλησης διαδικαστικών ζητημάτων, ειδικότερα δε λόγω παραγραφών που θεσπίζονται εκ των υστέρων (!), όπως εν προκειμένω.

Μοναδική λύση είναι η απόσυρση της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε ό,τι αφορά την κατάργηση του άρθρου 28 του ν.4331/2015 από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Άλλως και επικουρικώς, προτείνουμε την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου της φράσης: «…, εκτός εάν εντός των προθεσμιών αυτών έχουν ήδη υποβληθεί αιτήματα μετατροπής σε ΤΕΑ.».

Σας ευχαριστώ.

poasy.gr