Αρχική E.K.A. Ένωση Πειραιά: Αποδυναμωμένα και τα τμήματα Τροχαίας στον Πειραιά-Επιστολή.

Ένωση Πειραιά: Αποδυναμωμένα και τα τμήματα Τροχαίας στον Πειραιά-Επιστολή.

1154
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η προσπάθεια του σωματείου μας για την καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων των συναδέλφων μελών μας με απώτερο στόχο την επίλυσή τους είναι επιβεβλημένη.

Αφορμή για τη σημερινή μας επιστολή αποτελεί η πληθώρα των παραπόνων που δεχόμαστε από συναδέλφους μέλη μας αναφορικά με τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στα τρία Τμήματα Τροχαίας Πειραιά λόγω, της έλλειψης προσωπικού, της μη ορθολογικής διαχείρισης του αστυνομικού προσωπικού, της μη τήρησης των κανονισμών εργασίας, της παλαιότητας οχημάτων κλπ.

Ειδικότερα, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι και τα τρία Τμήματα έχουν ελλειμματική δύναμη 40% περίπου (π.χ. Α’ Τ.Τ Πειραιά: Οργανική 73 – Παρούσα 44, Β’ Τ.Τ Πειραιά: Οργανική 43 – Παρούσα 20 και Γ’ Τ.Τ Πειραιά: Οργανική 28 -Παρούσα 18). Η παρούσα δύναμη πολλές φορές δεν επαρκεί για την κάλυψη των τρεχόντων καθημερινών αναγκών και ταυτόχρονα να κατοχυρώνονται τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας, παρόλα αυτά όμως διατάσσεται μονίμως η διάθεση τροχονόμων συναδέλφων σε μέτρα-διαθέσεις στην Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων ή και σε σταθερούς στόχους π.χ σκοπιά στα καύσιμα στον Ασπρόπυργο, μη αρμοδιότητας Τροχαίας και μάλιστα εκτός εδαφικής αρμοδιότητας Δ.Α. Πειραιά. Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο αστυνομικοί που υπηρετούν στο Α’ Τ.Τ Πειραιά, να διατίθενται αποσπασματικά και για λίγες πρωινές ώρες σε μέτρα αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και στη συνέχεια να ολοκληρώνουν το ωράριό τους πάλι στον Πειραιά.

Αυτά είναι ενδεικτικά παραδείγματα των δυσλειτουργιών που μας καταγγέλλονται και που έχουν ως αποτέλεσμα τη διαρκή αναστάτωση των συναδέλφων μας σε ατομικό επίπεδο, χωρίς να εξαιρούμε τους διοικούντες, οι οποίοι καλούνται να «τετραγωνίσουν τον κύκλο», ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας σε μια περιοχή με έντονες ιδιαιτερότητες λόγω της λειτουργίας του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας με την έντονη τουριστική, επιβατική, εμπορευματική κλπ, κίνηση.

Παρακαλούμε, να λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω και να μεριμνήσετε για την εύρυθμη λειτουργία όλων των Τμημάτων Τροχαίας της Δ.Α. Πειραιά, ενισχύοντας με προσωπικό τα ελλειμματικά Τμήματα και απαλλάσσοντάς τα από μετακινήσεις σε μέτρα τάξης, διαθέσεις, αποσπάσεις κλπ, όπως σας προαναφέραμε. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας σε συνδυασμό βεβαίως με την τήρηση των κανονισμών που κατοχυρώνουν τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Λιότσος Σπυρίδων

Η Γεν. Γραμματέας Μαλαχία Αργυρώ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

ΠΡΟΣ:
1. Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υποστράτηγο κ. Βασιλόπουλο Ανδρέα.
2. Διευθυντή Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχο κ. Σπανουδάκη Νικόλαο.

ΚΟΙΝ.:
1. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ανδρικόπουλο Αριστείδη. (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ)
2. Π.Ο.ΑΣ.Υ
3. Όλες τις υπηρεσίες Πειραιά