Αρχική E.K.A. Ένωση Πειραιά: Δικαστική δικαίωση μέλους μας από ακούσια μετάθεση

Ένωση Πειραιά: Δικαστική δικαίωση μέλους μας από ακούσια μετάθεση

4714
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΣΤ’ Τμήμα του Ακυρωτικού Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με απόφασή του που δημοσιεύθηκε προ ολίγων ημερών (Α 2146/2018), ακύρωσε την ακούσια μετάθεση αστυνομικού – μέλους μας, κρίνοντας ότι η μετάθεση αυτή σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, και ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να αιτιολογεί εμπεριστατωμένα και συγκεκριμένα τις μεταθέσεις που αποφασίζονται από τα Συμβούλια Μεταθέσεων χωρίς τη συναίνεση των μετατιθέμενων.

Η απόφαση αυτή, η οποία ακυρώνει οριστικά την επίμαχη μετάθεση, είναι μεγάλης σημασίας, καθώς, εκτός από την πλήρη δικαίωση του συγκεκριμένου συναδέλφου, δημιουργεί νομολογιακό προηγούμενο για παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΑΣ.Υ.Πειραιά καλεί όλους τους συναδέλφους να πυκνώσουν τις «γραμμές μάχης» που δίνονται καθημερινά, να ενημερώνουν το Δ.Σ. για όλες τις Αποφάσεις της Διοίκησης που στερούνται χρηστής, εμπεριστατωμένης και νόμιμης αιτιολογίας, ώστε η Ένωσή μας να είναι ενήμερη και να εκπληρώνει όσο το δυνατόν αρτιότερα το θεσμικό της ρόλο, στεκόμενη στο πλευρό των συναδέλφων και καταδικάζοντας όλες τις ενέργειες που μας γυρίζουν χρόνια πίσω.

Θέλει επίσης να ευχαριστήσει το Δικηγορικό Γραφείο του Νομικού Συμβούλου μας κου Σκαμπαρδώνη Βάιου, και τους συνεργάτες του κ.κ., Λιβανίδη Βλάση, Γάκη Γεωργία, Χορού Άννα και Σκαμπαρδώνη Φωτεινή για τον άκρως επιτυχή τρόπο που χειρίσθηκαν την υπόθεση αυτή, από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε, τον Αύγουστο του 2017 έως σήμερα.

Για το Δ.Σ

Ο                                                             Η

     Πρόεδρος                                                Γεν. Γραμματέας

Λιότσος Σπυρίδων                                       Μαλαχία Αργυρώ