Αρχική E.K.A. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1004
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τελευταίες εξελίξεις στα ασφαλιστικά μας Ταμεία από το ν.4281/2014 (με τον οποίο θα ασχοληθούμε εκτενέστερα τις επόμενες εβδομάδες) και πλησιάζοντας στην 01/01/2015, ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοι που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τους χρόνους που δύνανται να αναγνωρίσουν ως συντάξιμους στο Δημόσιο,

προκειμένου να διαπιστώσουν ποτέ θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ώστε να πράξουν αναλόγως.
Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των χρόνων, καλό είναι να διευκρινιστεί εξ αρχής ότι, λέγοντας αναγνώριση χρόνου εννοούμε αυστηρά και μόνον την καταβολή αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και όχι τη μεταφορά του χρόνου (διαδοχική ασφάλιση κ.λπ.).
Επίσης, να επισημάνουμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιοι συνάδελφοι, δυνάμει του χρόνου κατάταξης ή ασφάλισής τους στο Δημόσιο, εξαιρούνται της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.
Αναλυτικά, οι χρόνοι που δύνανται να αναγνωριστούν βάσει του ν.3865/2010 ως συντάξιμοι στο Δημόσιο είναι:
1)    Της Στρατιωτικής Θητείας που παρασχέθηκε ως οπλίτης ή έφεδρος.
2)    Της παρασχεθείσας Μάχιμης Πενταετίας του άρθρου 40 του π.δ.169/2007 (εφόσον έχει κατάταξη ή ασφάλιση στο Δημόσιο από 01/10/1990 και έπειτα).
3)    Της Υπηρεσίας που παρασχέθηκε ως υποβρύχιος αποστολέας, ως ιπτάμενος, στην ΕΚΑΜ, στην ΤΕΕΜ κ.λπ. (εφόσον έχει κατάταξη ή ασφάλιση στο Δημόσιο από 01/10/1990 και έπειτα).
4)    Του ελάχιστου χρόνου σπουδών για την απόκτηση ενός Πτυχίου σχολής ΑΕΙ – ΑΤΕΙ (εφόσον δε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010).
5)    Της Πλασματικής Τριετίας της παρ. 4 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου (εφόσον έχει κατάταξη μέχρι 31/12/1995 και θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 1/1/2015 και έπειτα).
6)    Της Προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (εφόσον έχει κατάταξη ή ασφάλιση στο Δημόσιο μέχρι 31/12/1982).
Τέλος, στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να τονίσουμε ότι, πέραν των προαναφερόμενων χρόνων, οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας δε δύνανται να αναγνωρίσουν άλλους χρόνους ως συντάξιμους στο Δημόσιο, όπως τέκνων, χρόνος σπουδών σε μέσες επαγγελματικές σχολές κ.λπ.

Βασίλειος Ν. Πανταζής
Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.