Αρχική E.K.A. Ανακοίνωση για το 32ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ανακοίνωση για το 32ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

615
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 26  Φεβρουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 701/8/20

 

Προς:  α) Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

            β) Τους Αντιπροσώπους – Συνέδρους Π.Ο.ΑΣ.Υ. (μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους)

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, που συνεδρίασε την 24-02-2022, αποφάσισε, το 32οΤακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο έτους 2022 να πραγματοποιηθεί την 29 και 30 Μαρτίου 2022, στην Αθήνα με απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών διατάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Θα ακολουθήσει έγκαιρα το πρόγραμμα των εργασιών του Συνεδρίου και αναλυτικές οδηγίες για την διεξαγωγή του Συνεδρίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου έχουν ως εξής:

  • Διοικητικός Απολογισμός
  • Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Προϋπολογισμός
  • Τροποποίηση Καταστατικού, για την προσαρμογή του στις ρυθμίσεις των διατάξεων των Νόμων 4808/2021 και 4873/2021
  • Λοιπά θέματα – Προτάσεις Συνέδρων

 

Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις παρακαλούνται όπωςενημερώσουν σχετικά τους Αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία μας, επιδίδοντάς τους αντίγραφο του παρόντος και γνωστοποιώντας τους παράλληλα, ότι θα ακολουθήσει και ονομαστική πρόσκληση προς τους ιδίους, αφού ολοκληρωθεί από την πλευρά σαςη αποστολή της σχετικής κατάστασης Αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών που καλούνται εις αντικατάσταση των τακτικών) προς την Ομοσπονδία μας.

Για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου και την έγκαιρη και απρόσκοπτη νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων, παρακαλούμε όπως αποστείλετε, έως την 03 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη, τα κάτωθι:

  1. Πίνακα Αντιπροσώπωνσυμπληρωμένο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, σε ηλεκτρονική μορφή.
  2. Επικυρωμένο το πρακτικό διεξαγωγής αρχαιρεσιών ανάδειξης Αντιπροσώπων μαζί με την κατάσταση των ψηφισάντων μελών (όσες δεν έχουν αποστείλει).

Σε περίπτωση μεταβολών – αντικατάστασης Αντιπροσώπων, παρακαλούμε όπως συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα οι αναπληρωματικοί αυτών, καταγράφοντας την αιτία αντικατάστασής των και επισυναφθούν, επίσης, οι σχετικές παραιτήσεις – δηλώσεις των εκλεγέντων τακτικών Αντιπροσώπων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος