Αρχική E.K.A. Εκτέλεση Υπηρεσίας πεζής περιπολίας (Αμειβόμενες Περιπολίες)

Εκτέλεση Υπηρεσίας πεζής περιπολίας (Αμειβόμενες Περιπολίες)

1246
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αφορά τους συναδέλφους που υπηρετούν στην Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Υ.Α.Τ. – Υ.ΜΕ.Τ.) και των Αστυνομικών Τμημάτων της Γ.Α.Δ. Αττικής & Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης από τον βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι και του Υ/Α’,

οι οποίοι επιτρέπεται, εφόσον το επιθυμούν, να διατίθενται σε εκτέλεση πεζής υπηρεσίας επί ένα 8 ωρο, μια φορά την εβδομάδα με καταβολή αποζημίωσης, πέραν του προβλεπομένου ωραρίου εργασίας. Επισυνάπτουμε και την υπ’ αριθ. 1710/14/1453132 από 03/09/2014 υπηρεσιακή απάντηση του Α.Ε.Α./Δ.Ο.Ν σε έγγραφο της Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης.

Κων/νος Χύτας-Αθανάσιος Αθανασόπουλος