Αρχική E.K.A. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ: Επιπολαιότητες και μικροπολιτικές θέτουν σε κίνδυνο τα κεκτημένα δικαιώματα των συναδέλφων

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ: Επιπολαιότητες και μικροπολιτικές θέτουν σε κίνδυνο τα κεκτημένα δικαιώματα των συναδέλφων

1276
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι διεκδικήσεις απαιτούν τη δέουσα σοβαρότητα και δεν προσφέρονται για μικρoπολιτικές ή συνδικαλιστικές σκοπιμότητες

poasy

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με αφορμή την υπ’ αριθ. 273Ε από 12-03-2021 απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Παναγιώτη ΤΣΑΚΛΟΓΟΥ, σε ερώτηση Βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής, με θέμα: «υποχρέωση της Πολιτείας η αναγνώριση του επαγγέλματος του αστυνομικού ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού» και τη σύγχυση που προκάλεσε σε μεγάλη μερίδα συναδέλφων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Η Ομοσπονδία μας, από συστάσεως της και με βάση τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της, αιτείται σε όλες τις Κυβερνήσεις, καθώς και στις Πολιτικές και Φυσικές Ηγεσίες του Σώματος (ως εκ τούτου και της τρέχουσας Κυβέρνησης – Ηγεσίας) την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού , προκειμένου να χορηγηθεί στους εργαζόμενους της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικό επίδομα ή/και άλλα φορολογικά – ασφαλιστικά οφέλη.
  2. Το παραπάνω αίτημά μας, δυστυχώς, ακόμα εκκρεμεί και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει από την πλευρά των Κυβερνώντων (αφορά και την υφιστάμενη Κυβέρνηση) καμία προπαρασκευαστική ενέργεια για την εκπόνηση των απαιτούμενων επιστημονικών μελετών, με βάση πάντα τις πραγματικές συνθήκες εργασίας και τις κρατούσες διεθνώς αντιλήψεις, έτσι ώστε να αναγνωριστεί το επάγγελμα των Αστυνομικών ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
  3. Η δυνατότητα εξέτασης υπαγωγής του επαγγέλματός μας στα βαρέα και ανθυγιεινά, είτε από την αρμόδια διαρκή Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είτε από κάθε άλλη αρμόδια επιτροπή που έχει ως θέμα την πρόταση – μεταρρύθμιση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κ.ά., με βάση τα αιτήματα άλλων δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, θα μπορούσε να είναι εφικτή ΜΟΝΟ αν είχε θεσμοθέτηση – προβλεφθεί η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης εργασίας στο εκάστοτε ισχύον ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
  4. Τέτοιου είδους επίδομα, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Ομοσπονδίας μας, ειδικά και μετά την έκδοση των Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα του μισθολογίου μας, οι οποίες, πέραν των άλλων κρίσεων, αναφέρονταν στη σημασία της αποστολής των Σωμάτων Ασφαλείας και στις ειδικότερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων των στελεχών τους, μέχρι και σήμερα δεν έχει νομοθετηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων.
  5. Σε κάθε περίπτωση, η πιθανή ένταξη των Αστυνομικών Υπαλλήλων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δεν μπορεί να λάβει χώρα «ελαφρά τη καρδία», αφενός γιατί θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που διέπει τους στρατιωτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, οι οποίες είναι σίγουρο ότι θα θίξουν τους υπηρετούντες σήμερα στην Ελληνική Αστυνομία, αφετέρου γιατί τα οφέλη (οικονομικά, φορολογικά κ.ά.) από την αδιαμφισβήτητη για εμάς επικίνδυνη εργασία της/του αστυνομικού λειτουργού μπορούν και επιβάλλεται να νομοθετηθούν από την Ελληνική Πολιτεία, χωρίς την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
  6. Η Ομοσπονδία μας, με σοβαρότητα και υπεύθυνη συνδικαλιστική διαχρονική δράση, συνεχίζει, μετά και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, περί συστάσεως ειδικού φορέα για την εκπόνηση επιστημονικών μελετών και την πλήρη τεκμηρίωση της αναγνώρισης του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου, να διεκδικεί σε όλα τα επίπεδα το αυτονόητο της εργασίας μας.
  7. Τέλος, χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας και ειδικά από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις, προκειμένου οι ενέργειες που γίνονται για την ανάδειξη ή/και διεκδίκηση σοβαρών εργασιακών – ασφαλιστικών – οικονομικών ζητημάτων του Κλάδου μας να μην θέτουν σε κίνδυνο τα εργασιακά – ασφαλιστικά – οικονομικά κεκτημένα των εργαζόμενων Αστυνομικών.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος