Αρχική E.K.A. Η αλήθεια για τις ΄΄δήθεν΄΄ παρεμβάσεις σχετικά με τις παγίες & την...

Η αλήθεια για τις ΄΄δήθεν΄΄ παρεμβάσεις σχετικά με τις παγίες & την ρευστότητα – Η επίλυση με πράξεις!

4317
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Πολλές απορίες μας γέννησε, η πριν από μία εβδομάδα ανακοίνωση των τριών συνδικαλιστικών παρατάξεων, οι οποίες εκπροσωπούνται και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), αναφορικά με την έλλειψη ρευστότητας στις παγίες των Υπηρεσιών και τη «δήθεν» παρέμβασή τους, η οποία κλείνει, λέξη προς λέξη, ως εξής:

«Στα πλαίσια αυτά, ήδη έχουμε ενεργήσει με αντιπροσωπεία συνδικαλιστών επισκέψεις σε διάφορους φορείς του Υπουργείου-Αρχηγείου μας, προκειμένου να επιτύχουμε την άμεση επίλυση του θέματος και ήδη αναμένουμε την άμεση διευθέτηση του.»

Προς έκπληξή μας, διαπιστώσαμε ότι, οι αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια φορά, δεν αναφέρονται στα πραγματικά γεγονότα και στην ουσία του ζητήματος, ήτοι στις ενέργειες που έχουν λάβει χώρα πριν τη ψήφιση (08-11-2017) των διατάξεων του ν.4497/2017 στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά ούτε και στον ίδιο το νόμο!!

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Επειδή, όμως, η επίλυση του προβλήματος σε μεγάλο βαθμό έχει ήδη δρομολογηθεί με πράξεις και όχι με λόγια…

Επειδή, έχουμε γεμίσει με «Μετά Χριστόν προφήτες»…

Επειδή, η διευθέτηση ενός προβλήματος απαιτεί αγώνες και συναντήσεις ουσίας και όχι βόλτες για καφέ που τις «βαφτίζουμε» επισκέψεις…

Παραθέτουμε παρακάτω, προς ενημέρωσή σας, τα γεγονότα, όπως ακριβώς έγιναν και αποδεικνύονται γραπτώς και όχι υπό μορφήν πρόσκαιρων και μικρό-συνδικαλιστικών σκοπιμοτήτων!!

Την 05 Σεπτεμβρίου 2017, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας και τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νίκο ΤΟΣΚΑ (σχετ. 605/9/92 από 06-09-2017 ανακοίνωση Π.Ο.ΑΣ.Υ.), στην οποία αναπτύχθηκαν, μεταξύ άλλων, και τα προβλήματα που δημιουργούνται στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών, καθώς και στο έργο των συναδέλφων μας, από τη μη άμεση εκκαθάριση – ενταλματοποίηση των δαπανών και υπομνημάτων αντίστοιχα, ζητώντας του την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Την 13 Νοεμβρίου 2017, μία εβδομάδα πριν την ως άνω ανακοίνωση των τριών παρατάξεων, δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 171-Α Φ.Ε.Κ. ο ν.4497/2017, στον οποίο περιλαμβάνεται η νομοθετική ρύθμιση για την επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης – ενταλματοποίησης των δαπανών, όπως ακριβώς ζητήθηκε από την Ομοσπονδία μας στην παραπάνω συνάντηση της με τον Αναπληρωτή Υπουργό.

Με τις εν λόγω διατάξεις, όλοι οι διαχειριστές, καλούνται να υποβάλλουν δαπάνες αξίας ίσης ή κατώτερης των 2.500,00 € (άνευ ΦΠΑ), χωρίς να απαιτούνται πλέον Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας αλλά και Ποινικά Μητρώα σε Α.Ε. και Ο.Ε., καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό την πλειοψηφία των δαπανών που παρέμεναν στις Διαχειρίσεις όλης της χώρας, αφού το μεγαλύτερο μέρος των προμηθευτών αδυνατούσε να προσκομίσει αυτά τα πιστοποιητικά, με αναδρομική ισχύ μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η υποβολή όλων αυτών των δαπανών θα δρομολογήσει, επιτέλους, την ενταλματοποίηση τους και την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής των Διαχειρίσεων, ώστε οι συνάδελφοι διαχειριστές να σταματήσουν να δέχονται την καθημερινή πίεση τόσων των προμηθευτών όσο και των συναδέλφων που δίκαια ζητούν την προβλεπόμενη προκαταβολή για τις μετακινήσεις λόγω προσφυγικού.

Το πρόβλημα των Διαχειρίσεων είναι μεγάλο και έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών μας, απαιτεί διαρκή και έντιμο αγώνα από όλους, αλλά κυρίως από τους υπηρεσιακούς παράγοντες που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αυτό και την Πολιτική Ηγεσία που οφείλει να φροντίζει συνεχώς για την επάρκεια των σχετικών πιστώσεων. Η έκδοση διαταγής – εγκυκλίου, η οποία θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανάγνωση – εκκαθάριση δαπανών και θα επικαιροποιείται συνεχώς, αποτελέσει την επόμενη μάχη μας, μάχη με πράξεις και όχι με λόγια… Τα λόγια τα αφήνουμε σε εκείνους που ήταν πάντοτε απόντες από όλες τις μάχες του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ!!!

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ