Αρχική E.K.A. Οι Ενώσεις Αστυνομικών Αττικής για την εγκατάσταση σταθμών βάσης συστήματος eXTRAS. (Πρώην...

Οι Ενώσεις Αστυνομικών Αττικής για την εγκατάσταση σταθμών βάσης συστήματος eXTRAS. (Πρώην TETRA))

890
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 9-3-2016

 

    Προς:

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν:

Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.

Κλάδος Οικονομικοτεχνικής υποστήριξης & πληροφορικής

Διεύθυνση τεχνικής υποστήριξης

Τμήμα τεχνικών μέσων και τεχνολογικών συστημάτων. (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Υπηρεσίες Λεκανοπεδίου Αττικής

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με το από 3-2-2016 έγγραφο του Αρχηγείου προς υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. ενημερωθήκαμε ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες σε έναν αριθμό υπηρεσιών στα γεωγραφικά όρια του Ν. Αττικής, εγκατάστασης σταθμών βάσης του συστήματος eXTRAS. Για το λόγο αυτό ζητείται από τους διοικητές αλλά και τους διαχειριστές των παραπάνω υπηρεσιών η διευκόλυνση πρόσβασης και τοποθέτησης των σχετικών τεχνικών υλικών από την ανάδοχη εταιρία.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε για την ασφάλεια της τοποθέτησης των παραπάνω μέσων, αν έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές μελέτες γύρω από πιθανούς κινδύνους που μπορεί να διατρέξουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα κτίρια αυτών των υπηρεσιών από πιθανές εκπομπές σημάτων των κεραιών καθώς επίσης κι αν έχουν γίνει έλεγχοι για την καταλληλότητα των παραπάνω κτιρίων για το κατά πόσο μπορούν να δεχτούν αυτό το σύστημα.

Αποτελεί για εμάς προτεραιότητα πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή τεχνολογικού μέσου που θα ενισχύσει το αστυνομικό έργο, η υγεία και η ασφάλεια των συναδέλφων μας.

Για τα Δ.Σ.