Αρχική E.K.A. Οι θέσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ στην Υποεπιτροπή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και...

Οι θέσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ στην Υποεπιτροπή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

1463
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 605/14/2-α
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας παρουσίασε την 19-9-2017, στην Υποεπιτροπή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κατόπιν προσκλήσεως της Βουλής των Ελλήνων, ο Ειδικός Συνεργάτης της Ομοσπονδίας κ. Αθανάσιος Αθανασόπουλος και το μέλος του ΔΣ αυτής, κ. Νικόλαος Ρήγας.

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν ειδικότερα η παρουσίαση των θέσεων των προσκεκλημένων φορέων αναφορικά με την εκπαίδευση των δημοσίων λειτουργών στον εντοπισμό και τη διαχείριση των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων.

ipoepitroph1

 

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας τονίστηκε το ενδιαφέρον αυτής για την άριστη λειτουργία των αρμοδίων αστυνομικών υπηρεσιών, γεγονός που επιτυγχάνεται χάριν και του δικού μας αγώνα για τον εκσυγχρονισμό των αστυνομικών δομών, τη χορήγηση επαρκών κονδυλίων και κυρίως μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Με την εξωστρέφεια που μας χαρακτηρίζει, ως Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο αλλά κυρίως με την ευαισθησία μας σε μείζονος σημασίας κοινωνικά ζητήματα, όπως της εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων, είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε στην προσπάθεια της Βουλής των Ελλήνων για την ανάληψη σειράς πρωτοβουλιών και νομοθετικών παρεμβάσεων με στόχο την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδίως δε στο κεφάλαιο της εκπαίδευσης όπου παρατηρείται έλλειμμα.

 

Απαντώντας δε στον προβληματισμό που τέθηκε από την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κα Ιφιγένεια Καμτσίδου, τονίσαμε ότι πάγια θέση μας είναι η ανωτατοποίηση των αστυνομικών σχολών και η καθιέρωση νέων μαθημάτων που θα ανταποκρίνονται, σε πρακτικό επίπεδο, στις καθημερινές απαιτήσεις του αστυνομικού λειτουργήματος.

Τέλος, επισημάναμε ότι η ΠΟΑΣΥ θα σταθεί αρωγός σε κάθε ανάλογη προσπάθεια συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην ανάδειξη και επίλυση ευαίσθητων κοινωνικών θεμάτων, από κοινού με όλους τους δημόσιους και κρατικούς λειτουργούς επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών, τους οποίους υπηρετούμε καθημερινά με την επίμοχθη προσφορά μας.

Με την συμμετοχική μας παρουσία στη συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής, η ΠΟΑΣΥ για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα που επιβεβαιώνει την αναγνώριση της προσφοράς της σε ζητήματα πέραν του αμιγώς συνδικαλιστικού της ρόλου.

Για την εξέλιξη της συνεργασίας μας με στόχο να υπάρξει εκ μέρους μας ουσιαστική βοήθεια στο έργο της προαναφερόμενης επιτροπής ώστε να διευκολυνθεί η Υπηρεσία, στην καταπολέμηση της μάστιγας της εμπορίας ανθρώπων, θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος          ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος