Αρχική E.K.A. Ομιλία Προέδρου Π.Ο.ΑΣ.Υ. στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής την 19-07-2017

Ομιλία Προέδρου Π.Ο.ΑΣ.Υ. στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής την 19-07-2017

1489
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα επί των άρθρων 137 (Μεταφορά του ειδικού λογαριασμού του ν. 826/1978(Α΄194) στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών) και 138 (κρατήσεις για την ονομασία του Δόκιμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και Δόκιμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β΄) που αφορούν το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Στον ελάχιστο χρόνο που μου αναλογεί, λόγω πολύ περιορισμένης αναφοράς στους άνδρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας του παρόντος υπό συζήτηση, τεράστιου, κατά την προσφιλή σας πρακτική, νομοσχεδίου, θα επικεντρώσω την κριτική μου σε δύο θέματα, ένα θετικό και ένα αρνητικό.

Προφανώς για το θετικό θα απορήσετε, γιατί έχετε συνηθίσει σκληρές αλλά πάντοτε δίκαιες κουβέντες από την ΠΟΑΣΥ. Όμως, δε μπορώ να μην χαιρετήσω την επίλυση επιτέλους του θέματος των κρατήσεων για την ονομασία του Δόκιμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και Δόκιμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β, που επιτυγχάνεται στο άρθρο 138. Απλά να συμπληρώσω ότι την επόμενη φορά που θα υιοθετήσετε πλήρως τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας πάνω σε ένα ζήτημα, όπως εν προκειμένω, κάντε το γρήγορα, χωρίς να χάσετε 2 χρόνια, όπως γι αυτή την διάταξη!

Σε κάθε περίπτωση, καλοδεχούμενη!

Στα αρνητικά καταγράφεται η διάταξη του άρθρου 137, που ρυθμίζει τη μεταφορά του ειδικού λογαριασμού του ν.826/1978 από το ΕΤΕΑΕΠ στο ΤΕΑΠΑΣΑ, που με αυτό τον τρόπο καταργείται και χάνει έτσι τον ερανικό του χαρακτήρα.

Εδώ έχει μάλλον δημιουργηθεί μία σύγχυση: στο όνομα μιας εντελώς ασαφούς και πρακτικά αμφίβολης «ομογενοποίησης» και με την επίκληση της «κοινωνικής αλληλεγγύης», καταργείται ένας λογαριασμός που έχει θεσμοθετηθεί από το έτος 1978 και λειτουργεί έκτοτε αδιάκοπα, χωρίς να επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για να καλύπτει τις ανάγκες των συνεχώς αυξανομένων αναξιοπαθούντων συναδέλφων, που είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας είτε έχουν απώλειες οικείων προσώπων. Όταν μιλούμε λοιπόν για «περικοπές», αυτές δε μπορεί να περιλαμβάνουν και τους ειδικούς ερανικούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων εκφράζεται έμπρακτα η αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων, για την αντιμετώπιση ακραίων καταστάσεων, διόλου σπάνιων στο επάγγελμά μας, στο λειτούργημα του Έλληνα Αστυνομικού, που είναι από τη φύση του ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ, όπως συνομολογείται πλέον απ’ όλους, ακόμα και από τα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας μας!

Εάν το Κράτος μας είχε τη δυνατότητα ικανοποιητικών προνοιακών παροχών προς τους Πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά, ειδικότερα τα τελευταία 7 φρικτά μνημονιακά χρόνια, εμείς οι ίδιοι θα παραιτούμασταν από κάθε παρόμοια «προνομία». Όμως, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη, ο Έλληνας Αστυνομικός και η οικογένειά του υποφέρει, τραυματίζεται ή χάνεται ακόμα στην εκτέλεση του καθήκοντος και σε κανέναν μας δεν συγχωρείται να σιωπάσει μπρος στην κατάργηση καταβολής των βοηθημάτων του ερανικού λογαριασμού του ν.826/1978 σε όσους συναδέλφους μας το έχουν πραγματικά ανάγκη, λογαριασμού μάλιστα που δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, παρά μόνο τους ασφαλισμένους που επιθυμούν τη διατήρησή του.

Ούτε μπορεί να «χρυσωθεί το χάπι» με τις προβλέψεις του άρθρου 137 του σχεδίου νόμου και της Αιτιολογικής του Έκθεσης, για τη μεταφορά τυχόν κεφαλαίων, που θα προκύψουν κατά το στάδιο της εκκαθάρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ν. 826/1978 (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.), στον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που συνεστήθη με το άρθρο 31 του ν. 2168/1993 του Ιδρύματος, καθώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ακριβή κατάσταση και τα περιουσιακά στοιχεία, σε οποιαδήποτε μορφή αυτά υπάρχουν καθώς και αυτά που θα προκύψουν μετά την εκκαθάριση του υπό κατάργηση Ειδικού Λογαριασμού και συνεπώς δεν είναι εμφανές επακριβώς το ύψος της ωφέλειας ή μη του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας του Ιδρύματος.

Με βάση λοιπόν τα πιο πάνω, που πολλές φορές η Ομοσπονδία μας έχει επισημάνει προς τον Υπουργό, ζητούμε την τροποποίηση του άρθρου 137 και συγκεκριμένα την απόσυρση των παραγράφων 4 έως 7, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή του βοηθήματος στους συναδέλφους που πραγματικά το έχουν ανάγκη.

Κλείνοντας, θέλω να απευθυνθώ κυρίως στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντάς τους, ότι τα δύο (2) έτη που κυβερνάτε τη χώρα, οι οικονομικές δυσκολίες δε σας επέτρεψαν να πράξετε πράγματα που χαρακτηρίζουν την αριστερά και τις αρχές της, τώρα έχετε την ευκαιρία, αφού δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, μην την αφήσετε να πάει χαμένη!!

Μην εγκαταλείπετε τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους μας.

Αυτούς που διασφαλίζουν την κοινωνική ειρήνη και την κοινωνική συνοχή.

Μην επιτρέψετε, με τη ψήφο σας, να θέσετε σε δεύτερη μοίρα την κοινωνική αλληλεγγύη σας