Αρχική E.K.A. Ομοσπονδίες: Συμπληρωματικές δηλώσεις Πόθεν Έσχες

Ομοσπονδίες: Συμπληρωματικές δηλώσεις Πόθεν Έσχες

768
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προς: 1) Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ
2) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
3) Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Γιάννη ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ
4) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Κώστα ΤΣΙΑΡΑ

Θέμα: «Συμπληρωματικές δηλώσεις Πόθεν Έσχες»

Αξιότιμοι Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε, με το Ν. 4571/2018 θεσπίστηκε η εκ νέου υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης παρελθόντων ετών, με αποτέλεσμα όλο το ανθρώπινο δυναμικό των Σωμάτων Ασφαλείας να υποχρεωθεί να ακολουθήσει τη διαδικασία αυτή, υποβάλλοντας συμπληρωματικές δηλώσεις πόθεν έσχες ετών 2016 (χρήση 2015) και 2017 (χρήση 2016).
Σύμφωνα, ωστόσο, με την ενημέρωση που έχουμε από Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας, ικανός αριθμός μελών τους, είτε από ελλιπή ενημέρωση είτε λόγω μη επαρκούς γνώσης του χειρισμού των υπολογιστικών μέσων, δεν ολοκλήρωσε την ανωτέρω διαδικασία με αποτέλεσμα οι μεν δηλώσεις να εμφανίζονται ως μη υποβληθείσες, η δε αρμόδια υπηρεσία να τους καταλογίζει το προβλεπόμενο πρόστιμο, που στην συγκεκριμένη περίπτωση αναλογεί σε 300 ευρώ!
Το πρόβλημα αυτό έχει αναδειχθεί πολλές φορές εκ μέρους μας με σχετική αλληλογραφία προς τα συναρμόδια Υπουργεία, πλην όμως έως και σήμερα τούτο υφίσταται, προκαλώντας εύλογα παράπονα και αντιδράσεις, δεδομένου ότι η μη οριστικοποίηση της διαδικασίας πόθεν έσχες των ετών 2016 – 2017 δεν έγινε σκόπιμα, όπως προαναφέραμε. Τούτο δε αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας και από το γεγονός ότι οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης του έτους 2018 (χρήση 2017) υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα ενώ και οι προαναφερόμενες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης είχαν υποβληθεί κανονικά.
Για το λόγο αυτό, επανερχόμαστε στα αιτήματα των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας και αιτούμαστε την εξαίρεση των Σωμάτων Ασφαλείας από την καταβολή του άδικου προστίμου – παραβόλου εκπρόθεσμης υποβολής των 300 ευρώ που προβλέπετε μεν από το άρθρο 6 του Ν.3213/2003, όμως δύναται να τροποποιηθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι Πρόεδροι

Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης
Ε.Α.Π.Σ. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Γεώργιος
Π.Ε.Α.Λ.Σ. ΠΑΣΣΑΚΟΣ Σπυρίδων