Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Αίτημα στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού για συνάντηση

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Αίτημα στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού για συνάντηση

1523
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προς: Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού
Ταξίαρχο ε.α. κ. Χρήστο ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

Θέμα: «Αίτημα για συνάντηση και ενημέρωση μετόχων»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία εκπροσωπεί θεσμικά χιλιάδες ένστολους εργαζομένους που στην πλειοψηφία τους τυγχάνουν μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), επιθυμεί συνάντηση μαζί σας, σε τόπο και χρόνο που εσείς θα ορίσετε, για κοινά θέματα που μας αφορούν και απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό.

Βασικά θέματα ενημέρωσης:

α) Κρατήσεις υπέρ του ΜΤΣ σε συνάρτηση με το νέο μισθολόγιο (ν.4472/2017).

β) Βιωσιμότητα του Ταμείου σε συνδυασμό με τις τρέχουσες και μελλοντικές επενδύσεις του.

γ) Καταβολή Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.), τόσο κατά το τρέχον έτος, όσο και μελλοντικά, σε συσχέτιση με τις αλλαγές στους Βασικούς Μισθούς των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

δ) Χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων λόγω θανάτου και χαμηλότοκων Δανείων ειδικών αναγκών.

Ευελπιστούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας στο εν θέματι αίτημά μας, προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τα προαναφερόμενα ζητήματα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος