Αρχική E.K.A. Προβολή του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την διεξαγωγή του Κλασσικού Μαραθώνιου...

Προβολή του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την διεξαγωγή του Κλασσικού Μαραθώνιου Δρόμου

1384
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 604/3/5

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Προβολή του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την διεξαγωγή του Κλασσικού Μαραθώνιου Δρόμου (42,195 μ.) που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2017, στην Αθήνα»

Στα πλαίσια της διεξαγωγής του εν θέματι αγώνα παρακαλούμε όπως ενημερωθούν τα μέλη σας προκειμένου όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή συμβάλλοντας στην προβολή της Ελληνικής Αστυνομίας και στην ανάδειξη του κοινωνικού της ρόλου.

Η δράση προβολής θα περιλαμβάνει χορήγηση από την Υπηρεσία φανέλας με το έμβλημα του Σώματος λήψη ομαδικής φωτογραφίας στην εκκίνηση του αγώνα στον Μαραθώνα μία ώρα πριν την επίσημη έναρξη και φωτογράφιση εκάστου δρομέα, κατά τον τερματισμό του στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6911054 και email: dds@astynomia.gr / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού / Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος