Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Ανακοίνωση για το 31ο Εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Ανακοίνωση για το 31ο Εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

876
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προς:  α) Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

            β) Τους Αντιπροσώπους – Συνέδρους Π.Ο.ΑΣ.Υ. (μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους)

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, που συνεδρίασε την 29-09-2021, αποφάσισε, το 31οΕκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο έτους 2021 να πραγματοποιηθεί την 30 και 31 Οκτωβρίου 2021, στην Αττική, με απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών διατάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Θα ακολουθήσει έγκαιρα το πρόγραμμα των εργασιών του Συνεδρίου και αναλυτικές οδηγίες για την διεξαγωγή του Συνεδρίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου έχουν ως εξής:

  • Διοικητικός Απολογισμός
  • Οικονομικός Απολογισμός -Εκθέσεις Εξελεγκτικής Επιτροπής – Προϋπολογισμός
  • Λοιπά θέματα – Προτάσεις Συνέδρων
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  • Διεξαγωγή αρχαιρεσιών

 

Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις παρακαλούνται όπωςενημερώσουν σχετικά τους Αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία μας, επιδίδοντάς τους αντίγραφο του παρόντος και γνωστοποιώντας τους παράλληλα, ότι θα ακολουθήσει και ονομαστική πρόσκληση προς τους ιδίους, αφού ολοκληρωθεί από την πλευρά σας η αποστολή της σχετικής κατάστασης Αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών που καλούνται εις αντικατάσταση των τακτικών) προς την Ομοσπονδία μας.

Για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου και την έγκαιρη και απρόσκοπτη νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων, παρακαλούμε όπως αποστείλετε, έως την 12 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, τα κάτωθι:

  1. Πίνακα Αντιπροσώπων συμπληρωμένο, σύμφωνα με το νέο συνημμένο υπόδειγμα, σε ηλεκτρονική μορφή.
  2. Επικυρωμένο το πρακτικό διεξαγωγής αρχαιρεσιώνανάδειξης Αντιπροσώπων μαζί με την κατάσταση των ψηφισάντων μελών (όσες δεν έχουν αποστείλει).

Σε περίπτωση μεταβολών – αντικατάστασης Αντιπροσώπων, παρακαλούμε όπως συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα οι αναπληρωματικοί αυτών, καταγράφοντας την αιτία αντικατάστασής των και επισυναφθούν, επίσης, οι σχετικές παραιτήσεις – δηλώσεις των εκλεγέντων τακτικών Αντιπροσώπων.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος