Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως του ΣτΕ

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως του ΣτΕ

2016
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τριμελές Συμβούλιο Συμμορφώσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε το υπ΄αριθμ. 18/2018 Πρακτικό του, με το οποίο καλεί εκ νέου το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί πλήρως προς την απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου και αναβάλλει την εξέταση της αίτησης συμμόρφωσης της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τη συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 2019.

Στην κρίση του αυτή το Συμβούλιο κατέληξε αφού διέγνωσε ότι «… εξακολουθεί η διαγνωσθείσα … παράλειψη της Διοικήσεως να συμμορφωθεί προς την 1127/2016 ακυρωτική απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας…», πλην όμως «… η Διοίκηση έχει εκκινήσει τη διαδικασία συμμορφώσεως … και παράσχει στη Διοίκηση, ως τελευταία ευκαιρία πριν την επιβολή κυρώσεως, νέα προθεσμία μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2019 προκειμένου να έχει μέχρι τότε ολοκληρωθεί η αρξάμενη διαδικασία και να έχει χωρήσει πλήρης…συμμόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση».

«Η Κυβέρνηση δεν φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά με τους χρόνους» σχολίασε ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.Γρ. Γερακαράκος και πρόσθεσε «Αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας που ακυρώνουν ως αντισυνταγματικό το μισθολόγιό μας δεν υλοποιούνται από τη Διοίκηση παρά τη συμμόρφωση που ζητούμε μέσω του ΣτΕ και παρά τις πολύ γενναίες προθεσμίες που αυτό της χορηγεί. Φεύγει το 2018 και ο Έλληνας Αστυνομικός λεφτά στην τσέπη του δεν έχει δει ακόμα παρά τις δικαστικές αποφάσεις και τις πολιτικές δεσμεύσεις».

Ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ.Χαρ. Μπουκουβάλας, που χειρίζεται εξαρχής την υπόθεση, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην απαίτηση του Συμβουλίου για πλήρησυμμόρφωση της Διοίκησης προς την ακυρωτική απόφαση, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι το Πρακτικό εκδόθηκε μία μόλις ημέρα πριν τον νόμο 4575/2018, στο άρθρο 10 του οποίου προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, χωρίς όμως η προβλεπόμενη ΚΥΑ να έχει ακόμα εκδοθεί…

Η Ομοσπονδία συνεχίζει τον αγώνα της, ώστε το μισθολόγιό των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας να επανέλθει σε αξιοπρεπή για τη διαβίωσή τους επίπεδα και τα δικαιούμενα αναδρομικά τους να καταβληθούν άμεσα και πλήρως.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος