Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. η Υπουργική Απόφαση για τα δάνεια του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. η Υπουργική Απόφαση για τα δάνεια του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

398
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Χθες, 25-10-2021, δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 4936 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Β΄, η Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ Παναγιώτη που αφορά την έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων του  Τομέα Προνοίας των ασφαλισμένων στα Ταμεία της τέως Ε.Χ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, οικονομικού έτους 2021.

Επισημαίνεται ότι, η ως άνω έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων αποτελεί αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (506/5/20 από 15-06-2021), είναι ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000, 00€), αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα μη επάρκειας πόρων των ασφαλισμένων στα Ταμεία της τέως Ε.Χ. για τον προαναφερόμενο σκοπό και για πρώτη φορά, από ιδρύσεως του Ενιαίου Φορέα Ασφάλισης των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα (έτος 2008), το σύνολο των ετήσιων χρηματικών διαθεσίμων που χορηγούνται για προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών στους εν λόγω ασφαλισμένους αγγίζει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000, 00€).

Τέλος, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν σήμερα οι εκπρόσωποί της Π.Ο.ΑΣ.Υ. – μέλη στο Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. από τον αρμόδιο Διευθυντή Ασφάλισης Παροχών του Ταμείου, το θέμα της χορήγησης συμπληρωματικών δανείων στους ασφαλισμένους στα Ταμεία της τέως Ε.Χ. θα συζητηθεί, ως έκτακτο, στην αυριανή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασφαλιστικού Φορέα. Η σχετική εγκύκλιος αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων ημερών και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους συναδέλφους μας θα είναι βραχεία, προκειμένου, άμεσα και συγκεκριμένα εντός του τρέχοντος έτους, να καταβληθούν στους ενδιαφερόμενους τα σχετικά κεφάλαια.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Διαβάστε την Υ.Α ΕΔΩ