Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Δημόσια εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Δημόσια εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας

390
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προς:  1)Τους Διευθυντές Ειδήσεων και Ενημέρωσης ΜΜΕ

          2)Τους Διαπιστευμένους Δημοσιογράφους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ΓΑΔΑ

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

Στο πλαίσιο της αντικειμενικής ενημέρωσης της κοινής γνώμης και της άσκησης του λειτουργήματός σας, είναι φυσικό να αναζητείται συχνά η διασταύρωση πληροφοριών και η διατύπωση άποψης – θέσης για αστυνομικής φύσεως ζητήματα από εκπροσώπους του συνδικαλιστικού μας κινήματος, που είναι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές και τα προβλεπόμενα από τις καταστατικές διατάξεις.

Επειδή η άναρχη εμφάνιση απόψεων και δηλώσεων μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, ενδεχομένως ανάλογα και με τις σκοπιμότητες και τις επιδιώξεις τους, δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του συνδικαλιστικού μας κινήματος, αλλά και αρνητικές εντυπώσεις γενικότερα στη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εκπροσωπεί δημοσίως τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Γενικός Γραμματέας αυτής (άρθρο 22, παρ.4 του Καταστατικού).

Από την πλευρά μας σας διαβεβαιώνουμε ότι γνώμονας του δημόσιου παρεμβατικού μας λόγου αποτελούσε και αποτελεί η προβολή των δίκαιων αιτημάτων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, η προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας, η ανάδειξη του ρόλου και της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας και ό,τι άλλο προβλέπεται από τους σκοπούς ύπαρξης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας μας.

Σε αυτήν μας την προσπάθεια, επιζητούμε τη συμβολή της ελληνικής δημοσιογραφίας και είμαστε στη διάθεσή σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος