Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Εγκρίθηκαν τα δάνεια του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – Ενημέρωση για την ημερομηνία πίστωσης...

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Εγκρίθηκαν τα δάνεια του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – Ενημέρωση για την ημερομηνία πίστωσης στους λογαριασμούς των ενδιαφερομένων

555
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση εννιακοσίων εξήντα οχτώ (968) προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, ασφαλισμένων στα ταμεία της Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2021.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η  χορήγηση: α) πεντακοσίων δεκαέξι (516) δανείων ασφαλισμένων του Τ.Π.ΑΣ. που αφορούν την κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου και γάμου και β) τετρακοσίων πενήντα δύο (452) ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Α.Π. που αφορούν την κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, μετά από πρόταση των εκπροσώπων – μελών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς το Δ.Σ του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., το τελευταίο αποφάσισε ομόφωνα ότι: α) τα ως άνω δάνεια θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ενδιαφερομένων μέχρι την 18-07-2021 και β) τα αιτήματα προσωπικών δανείων των ασφαλισμένων του Τ.Π.ΑΣ. που αφορούν την κάλυψη εκτάκτων στεγαστικών αναγκών θα εξεταστούν και θα εισαχθούν προς έγκριση στο Δ.Σ. του Ταμείου μας άμεσα, ενώ όλα τα δάνεια ανεξαρτήτως περίπτωσης θα πιστωθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου έτους 2021.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, η Ομοσπονδία μας, όπως και πέρυσι, άμεσα θα υποβάλει προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. αίτημα τροποποίησης του προϋπολογισμού του Τ.Π.ΑΣ. για έγκριση επιπλέον ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000€), προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των συναδέλφων μας – ασφαλισμένων του Ταμείου μας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος