Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Ενημέρωση από τον Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Ενημέρωση από τον Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ

849
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στις 7 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, αντιπροσωπεία του προεδρείου της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο Οικονομικών αυτής, κ.κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο και ΠΑΝΤΑΖΗ Βασίλειο, συναντήθηκε με τον Διοικητή & Πρόεδρο Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) κ. ΜΠΡΙΚΗ Νικόλαο , προκειμένου να συζητηθούν θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του και απασχολούν το σύνολο των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων μας.

Από την πλευρά μας, αφού ευχαριστήσαμε τον Διοικητή για την ανταπόκρισή του στο αίτημά μας, ζητήσαμε ενημέρωση για την παρούσα οικονομική κατάσταση και τη βιωσιμότητα του Ταμείου, μέσα από αναλογιστικές μελέτες, δεδομένου ότι το ΕΤΕΑΕΠ αποτελεί ένα από τα δύο πιο πρόσφατα εγχειρήματα  Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης της τελευταίας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Επίσης, θελήσαμε να μάθουμε ποια είναι η εξέλιξη στον ενιαίο κανονισμό ασφάλισης και παροχών του ΕΤΕΑΕΠ και ποια θα είναι η διαχείριση του Ταμείου της νέας Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών (Β-104/24-01-2019), η οποία ρυθμίζει τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στους λογ/μούς ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και τον ταμειακό προγραμματισμό αυτών, με μέγιστο όριο ρευστότητας, ίσο με αυτό των αναγκών του επόμενου δεκαπενθημέρου. Τέλος, εκφράσαμε την επιθυμία να μας ενημερώσει για την εικόνα των επικουρικών συντάξεων, των εφάπαξ βοηθημάτων και των εκκρεμών υποθέσεων της μη σύννομης ασφάλισης μέρους ασφαλισμένων στο πρώην ΤΠΔΥ.

Ο Διοικητής του Ταμείου, από την πλευρά του, μας γνώρισε ότι πρόσφατα έχει αναλάβει τη διοίκηση του σχετικά νέου Φορέα, καθώς και ότι ο ρόλος του και η θέση του είναι να ενημερώνει και να αφουγκράζεται τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων του Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό, μας ενημέρωσε ότι το ΕΤΕΑΕΠ, μέσα στο οικονομικό και ασφαλιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται, είναι πλεονασματικό και βιώσιμο, με βάση και τις αρχικές μελέτες της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Παράλληλα, μας γνώρισε ότι είναι εν εξελίξει η ανάθεση διενέργειας αναλογιστικών μελετών και η δημιουργία μιας ομάδας στελεχών του Ταμείου, η οποία θα αναλάβει τον εν γένει επιχειρησιακό σχεδιασμό αυτού. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τον ενιαίο κανονισμό και ότι δεν υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες σε αιτήματα συνταξιούχων – με οριστική πράξη από τον κύριο Φορέα συνταξιοδότησης – όσον αφορά στην επικουρική σύνταξη και τα εφάπαξ βοηθήματα. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι εντός του τρέχοντος έτους θα εξεταστούν σχεδόν όλα τα προαναφερόμενα αιτήματα που εκκρεμούν, ήδη αντιμετωπίζονται περιπτώσεις που για διάφορους λόγους ο φάκελος δεν έχει κλείσει και ότι είναι σε θέση το Ταμείο να ανταποκριθεί ομαλά στα αιτήματα των συνταξιούχων που σήμερα δεν έχουν οριστική πράξη συνταξιοδότησης και θα λάβουν αυτή όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στον ΕΦΚΑ (αφορά κυρίως συνταξιοδοτήσεις Δημοσίου Τομέα από 6/2016 και εντεύθεν). Σχετικά με τις περιπτώσεις του πρώην ΤΠΔΥ, μας γνώρισε ότι το ζήτημα τακτοποιήθηκε το 2018 μέσω πρωτοβουλίας του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ τα αιτήματα που περιέρχονται σήμερα στο Ταμείο, αντιμετωπίζονται κανονικά. Τέλος, για την πρόσφατη απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών δεν είναι σε θέση ακόμα να τοποθετηθεί και υποσχέθηκε να μας ενημερώσει μόλις διαχειριστεί την εν λόγω απόφαση.

Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέστερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση αστυνομικού προσωπικού κάθε βαθμίδας, υπερασπίζεται με υπευθυνότητα,  σοβαρότητα και επάρκεια τα δικαιώματα των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς έχει διαχρονικό και δυναμικό «παρών» σε όλες τις δύσκολες μεταρρυθμιστικές τομές που επιχείρησαν και επιχειρούν οι κυβερνώντες κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού τους βίου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος