Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για...

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19

566
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά από ενέργειες της Ομοσπονδίας μας τίθενται σε εφαρμογή περαιτέρω διευκολύνσεις ειδικής άδειας σε συναδέλφους/συναδέλφισσές μας που ανήκουν σε ομάδες ευπαθείς -αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη Διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙΔΑΔ/Φ 64/315/8030 από 18-3-2020 (ΦΕΚ Β΄-928/18-3-2020).

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία μας, ανταποκρινόμενη σε αιτήματα Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας με το από 16 Μαρτίου 2020 έγγραφό της (Αρ. Πρωτ.: 100/2/23) είχε αιτηθεί τη δυνατότητα χορήγησης αδείας σε έχοντες χρόνια νοσήματα, προκειμένου να προφυλαχθούν αυτοί ασφαλέστερα από τη διάδοση του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α., η οποία επίσης επισυνάπτεται, επεκτείνεται η διευκόλυνση της δικαιολογημένης απουσίας με ειδική άδεια, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄-64), για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις εξής ομάδες αυξημένου κινδύνου: Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια, άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη και καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.

Η Ομοσπονδία, ενημερώνει τέλος τα μέλη της ότι τελεί σε πλήρη εγρήγορση και με συναίσθηση ευθύνης, παρεμβαίνει όπου απαιτείται, προκειμένου να τύχει άμεσης επίλυσης κάθε υποβαλλόμενο σε αυτήν δίκαιο – εύλογο αίτημα, έτσι ώστε η πρωτόγνωρη περίοδος που διανύουμε λόγω της υγειονομικής κρίσης, να λήξει με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες στον κλάδο μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Εμπεριέχονται συνημμένα η Διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας & η Κοινή Υπουργική Απόφαση)