Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Επίλυση προβλημάτων καταβολής κοινωνικών επιδομάτων – παροχών

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Επίλυση προβλημάτων καταβολής κοινωνικών επιδομάτων – παροχών

1767
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 502/3/11-α από 12/06/2019 εγγράφου μας προς τους αρμόδιους Φορείς, έπειτα από έγγραφα Πρωτοβάθμιων Σωματείων – μελών μας (Ε.ΑΣ.Υ. Γρεβενών, Αθηνών κ.ά.), αναφορικά με τη μη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων, λόγω ύπαρξης των αναδρομικών αποδοχών, σας γνωρίζουμε ότι τα προαναφερόμενα προβλήματα επιλύθηκαν με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 1761/19/1324496 – 22/06/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού / Α.Ε.Α., οι συνάδελφοι που ήδη έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση πριν την επίλυση των ως άνω προβλημάτων και αίτηση για καταβολή των εν λόγω επιδομάτων, η οποία τους έχει απορριφθεί, χρειάζεται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος (χωρίς καμία μεταβολή από την πλευρά τους) και εν συνεχεία να ακυρώσουν την αρχική αίτηση για τα επιδόματα αυτά καθώς και να υποβάλλουν νέα, ενώ οι συνάδελφοι που θα υποβάλλουν από τούδε και στο εξής φορολογική δήλωση και αίτηση για τα κοινωνικά επιδόματα,δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα.

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να τονίσουμε την ταχύτητα με την οποία οι αρμόδιες Υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν στα παραπάνω τεχνικής φύσεως ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 47 του Ν. 4609/2019, μεσούσης της προεκλογικής περιόδου και ειδικότερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τέλος, για άλλη μια φορά έχουμε υποχρέωση να επαναλάβουμε ότι αν η Κυβέρνηση είχε αφουγκραστεί τις θέσεις της Ομοσπονδίας για διάλογο πριν την ψήφιση των διατάξεων του Ν. 4575/2018 δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημαμε τη φορολογία και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των συναδέλφων μας, καθώς και την καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων σε αυτούς.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος