Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Επείγουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, για ΒΟΕΑ, μεταγωγές και οδοιπορικά

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Επείγουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, για ΒΟΕΑ, μεταγωγές και οδοιπορικά

321
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 08 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 200/4/300

 

Προς:   Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ

Κοιν.: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Θέμα:  «Επείγουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, για ΒΟΕΑ, μεταγωγές και οδοιπορικά»

Κύριε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο του διαλόγου για την επίλυση εκκρεμών αιτημάτων μας και σε συνέχεια των όσων έχουν ειπωθεί εκ μέρους σας κατά τις συναντήσεις μας και προσφάτως κατά την ομιλία σας στο 31οπανελλαδικό μας συνέδριο, σας υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται άμεσα η προώθηση και επίλυση επειγόντων ζητημάτων, με αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις.

        Ειδικότερα:

  • Μείζον ζήτημα, που αφορά μεγάλο αριθμό συναδέλφων μας – μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, συνιστά η νομοθετική ρύθμιση για την αντιστοίχιση των μεριδίων με τα μισθολογικά κλιμάκια του ειδικού μισθολογίου (ν.4472/2017), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Εξέτασης και Υποβολής Πρότασης Σχεδίου Νόμου, για την τροποποίηση-συμπλήρωση της νομοθεσίας του ΜΤΣ. Αυτό θα έχει ως απτό αποτέλεσμα την άμεση χορήγηση του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, που έως και σήμερα έχει «παγώσει» εξαιτίας αυτής της εκκρεμότητας και προκαλεί τις εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων ως προς την αναγκαία ρύθμιση, που βαρύνει τον αρμόδιο φορέα, ήτοι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
  • Ομοίως, άμεσα οφείλετε να ρυθμίσετε και το χρονίζον αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος που αφορά τα οδοιπορικά έξοδα περί μεταγωγών κρατουμένων, ένα θέμα για το οποίο υποβάλλαμε ολοκληρωμένη πρόταση στην αρμόδια επιτροπή του Αρχηγείου στο πλαίσιο της κατάρτισης της νέας κανονιστικής διαταγής «Κ.Δ. περί μεταγωγών κρατουμένων». Το έργο της επιτροπής έχει ολοκληρωθεί και με την αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση πρέπει να λήξει και η εκκρεμότητα της τροποποίησης των προϋποθέσεων για τα έξοδα διανυκτερεύσεων (αναπροσαρμογή των ναυτικών μιλίων από είκοσι σε πέντε, καταβολή ολόκληρης ημερήσιας αποζημίωσης, δικαίωμα διαμονής σε καμπίνα πλοίου, δικαιολόγηση δαπάνης διημέρευσης κλπ).
  • Τέλος, στην παρούσα φάση, σας καλούμε να προωθήσετε και την τροπολογία που αφορά την εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή οδοιπορικών εξόδων έτους 2020, για μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού από την πάγια προκαταβολή, ώστε να λήξει και αυτή η εκκρεμότητα που αφορά πολλούς συναδέλφους μας.

Σας καλούμε, όπως το αμέσως προσεχές διάστημα, μεριμνήσετε για την νομοθετική ολοκλήρωση – επίλυση των τριών αυτών εκκρεμοτήτων, ως αυτονόητη επιβεβαίωση της πολιτικής βούλησης που εκφράσατε με την ανάληψη των καθηκόντων σας και στην οποία προσβλέπει το συνδικαλιστικό μας κίνημα, ώστε έως το τέλος του έτους, και βεβαίως με την έναρξη της νέας χρονιάς, να δρομολογηθούν λύσεις κατά προτεραιότητα και σε πολλά άλλα μείζονα αιτήματά μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος