Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Επιτροπή Δικαιωμάτων & Ισότητας Αστυνομικού Προσωπικού

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Επιτροπή Δικαιωμάτων & Ισότητας Αστυνομικού Προσωπικού

427
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 200/9/229

 

Επιτροπή Δικαιωμάτων & Ισότητας Αστυνομικού Προσωπικού στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

Σε μια εποχή που τα κοινωνικά προβλήματα και οι σύγχρονες απειλές ανεβάζουν ψηλά τον πήχη των συνδικαλιστικών δράσεων, εγείροντας νέα καθήκοντα και υποχρεώσεις στα συνδικαλιστικά όργανα, η Ομοσπονδία μας ανακοινώνει σήμερα την ίδρυση μιας νέας επιτροπής, της Επιτροπής Δικαιωμάτων & Ισότητας Αστυνομικού Προσωπικού στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Εν μέσω πανδημίας, όπου μεταξύ άλλων, αναδείχθηκαν τα φαινόμενα έμφυλης βίας και οι διακρίσεις εις βάρος του αστυνομικού προσωπικού, η Ομοσπονδία μας έκρινε αναγκαία τη δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής, η οποία θα αφουγκράζεται τα προβλήματα και τις ανάγκες κάθε συναδέλφισσας και συναδέλφου, κάθε αστυνομικής οικογένειας, αλλά και κάθε συνανθρώπου μας.

 Η Επιτροπή Δικαιωμάτων & Ισότητας Αστυνομικού Προσωπικού στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., έχει ειδικότερα, ως αποστολή:

  • Την αποτελεσματική κατοχύρωση των Δικαιωμάτων του αστυνομικού προσωπικού, την προστασία και προώθηση αυτών και την παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων.
  • Τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των έµφυλων στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.
  • Την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία µε αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και τη συμμετοχή εθελοντικών ομάδων.
  • Τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων προβλημάτων, που προκύπτουν στις κατά τόπους Υπηρεσίες από αποφάσεις – κρίσεις, που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου.
  • Την επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας µε τις αρμόδιες, κατά περίπτωση κοινωνικές μονάδες και δομές, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, βάσει του Καταστατικού της.  Συνεδρίασε στις 8 Δεκεμβρίου 2021 και με ομόφωνη απόφαση, συγκροτήθηκε σε σώμα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως ακολούθως:

 

Πρόεδρος: Bαγενά Σοφία
Αντιπρόεδρος: Βεναρδής Ιωάννης
Γραμματέας: Μπελίτσα Αλιδή
Μέλη: Κόκκαλης Ιωάννης

Παλάντζα Ελένη

 

 

Με την καινοτόμο νέα δράση, η ειδική αυτή Επιτροπή θα ενισχύσει το ρόλο και το έργο της Ομοσπονδίας, ώστε με τις προτάσεις και τις γενικότερες δράσεις μας, να επιλύουμε προβλήματα και να ενδυναμώνουμε, ταυτόχρονα, το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και την αποτροπή εγκληματικών πράξεων.

Καλούμε, τέλος, κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφό μας, να συνδράμουν την Επιτροπή στο έργο της, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ίδρυσής της.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος